Velkommen til Armoni

Armoni er den fælles hjemmeside for de arbejdsmedicinske klinikker i Danmark.

Armoni står for "arbejdsmedicinens on line informationssystem". Hjemmesiden indeholder de kliniske vejledninger og instrukser der bruges ved udredning af arbejdsmedicinske patienter. Endvidere er der oplysninger om de arbejdsmedicinske klinikkers forskning, patientvejledningspjecer, rapporter om arbejdsmæssige eksponeringer og en række øvrige oplysninger - kig under de enkelte menupunkter.

Der er for alle ansatte på de arbejdsmedicinske klinikker og andre arbejdsmiljøprofessionelle der bidrager til udviklingen af Armoni adgang via password til til et fælles e-room, hvor man har mulighed for at dele informationer og dokumenter med hinanden. Der er masser af muligheder for funktioner, fildeling, debat, oprettelse af lukkede og åbne interessegrupper. Du kan bede om adgang ved at oprette konto i sidemenuen.

Siden bliver løbende opdaterede med nye og reviderede kliniske vejledninger og dokumenter

Kommentarer med forslag til forbedringer, indhold, oprettelse af nye funktioner og lignende, bedes mailet til: Ole Carstensen.

Der er i 2017 indgået et samarbejde med Socialmedicinsk Enhed, Frederiksberg Hospital om at enhedens vejledninger og guidelines, som er udarbejdet af enheden vil kunne tilgås via Armoni. Vejledningerne vil få deres eget faneblad i hovedmenuen