DBO

 

Foreningen for læger ansat i BST.

Danske bedriftslæger er en organisation af danske bedriftslæger med praktisk arbejdsmedicinsk arbejde på virksomhederne.

Organisationens formål er at varetage de uddannelsesmæssige, faglige og sociale forhold for læger, beskæftiget indenfor BST og at styrke det lægelige arbejde.
Endvidere at samle læger, beskæftiget indenfor BST, med henblik på at udveksle erfaringer indenfor området og gennem kursusvirksomhed, være med til at vedligeholde og udbygge bedriftslægers faglige viden.

 

DBOs formand:

Henrik Salomonsen

Hvedevænget 4

Tuse

4300 Holbæk

Tlf. 59 43 29 22

Arbejde: NOVOnordisk BST

e-mail: hsal@novonordisk.com

 

DBO