Ansvarsbegrænsningserklæring

Webstedets oplysninger afgives således som de nu er og forefindes uden direkte eller indirekte garanti eller erklæring, herunder, uden begrænsning i øvrigt, uden forudsat garanti vedrørende salgbarhed, formålsegnethed eller ikke-krænkelse af rettigheder med mindre der påvises groft uagtsomt eller endog forsætligt forhold fra redaktionsgruppens side.

Der er udvist omhu for at sikre, at webstedets oplysninger er korrekte og aktuelle, dog uden at udsteder nogen garanti eller erklæring vedrørende korrektheden eller fuldstændigheden af webstedets indhold, og redaktionsgruppen kan ophøre med at udsende webstedet uden forhåndsvarsel til ikke-abonnenter. Oplysningerne på webstedet er alene at betragte som en orientering.

Redaktionsgruppen fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med udøvelse af kontrol over, tilknytning til eller godkendelse af sider, hvor der er etableret links til dette websted.

Redaktionsgruppen pådrager sig intet ansvar i forbindelse med eventuelle direkte eller indirekte begrundede erstatninger, der måtte opstå som følge af adgang til eller anvendelse af indholdet på dette websted, herunder virusangreb, uanset hvor korrekt eller fuldstændigt indholdet måtte være.

Ansvarsfragåelseserklæringen er underlagt dansk lov. Enhver tvist, der opstår som følge af eller i relation til denne ansvarsfragåelseserklæring og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved domstolene i Danmark.

Webstedet er at betragte som en introduktion til vore aktiviteter. De er velkommen til at kontakte os, såfremt De ønsker yderligere oplysninger.

Webstedets indhold tilhører alene redaktionsgruppen og er gjort tilgængeligt med generelt oplysningsformål for øje af hensyn til vore abonnenter, patienter og forretningsforbindelser. Kopiering af indholdet må ikke finde sted uden selskabets udtrykkelige tilladelse og redaktionsgruppen kan ikke holdes ansvarlig for brug eller misbrug af eventuelle oplysninger indeholdt heri.