Fagkodning ASK

Ved anmeldelse af en erhvervssygdom på www.erhverssygdomme.dk anvendes andre fagkoder end de velkendte ligesom branche kodningen er begrænset til

Fag kodningen fremgår af tabellen herunder. Der kan søges med ctrl F, som på andre websider.

Der tillades at skrive en fagbetegnelse i fritekst under de forskellinge brancheområder, hvis man ikke kan finde den i rullemenuen, eller den dukker op når man skriver de første bogstaver i fagbetegnelsenA

Sundhed, pleje- og omsorg

 

 

A00

 

<fritekst>

 

 

A01

Plejearbejde på institutioner

 

 

A02

Dagpleje

 

 

A03

Hjemmepleje

 

 

A04

Sygeplejearbejde

 

 

A05

Læger

 

 

A06

Jordemoder og ledende sygeplejerske

 

 

A07

Tandklinikassistent og tandplejerarbejde

 

 

A08

Fysiorterapeut og ergoterapeut

 

 

A09

Laborantarbejde, assistentarbejde, i laboratorier, laboratorieteknikerarbejde

 

 

 

 

B

Undervisning, forskning og pædagogisk arbejde

 

 

B00

<fritekst>

 

 

B01

Undervisning – børn og unge

 

 

B02

Undervisning – handicappede

 

 

B03

Undervisning (og omsorg) - børn under skolepligtig alder

 

 

B04

Undervisning – gymnasier og erhvervsskoler

 

 

B05

Undervisning - universiteter og højere læreanstalter

 

 

B06

Forskning – teknikerarbejde; fysik, kemi, mekanik mm.

 

 

B07

Forskning – teknikerarbejde og analyse inden for biokemi, farmakologi og Zoologi

 

 

B08

Laborantarbejde, assistentarbejde, i laboratorier, laboratorieteknikerarbejde

 

 

 

 

C

Restauration, køkken og rengøring

 

 

C00

<fritekst>

 

 

C01

Vaskeri- og renseriarbejde

 

 

C02

Tilsyns-, vicevært-, og pedelarbejde

 

 

C03

Renovationsarbejde

 

 

C04

Rengøring og køkkenmedhjælp

 

 

C05

Tilberedning af måltider

 

 

 

 

D

Administration og kontor

 

 

D00

<fritekst>

 

 

D01

Sekretærarbejde

 

 

D02

Topledelse

 

 

D03

Mellemledelse

 

 

D04

It-udvikling

 

 

D05

It-teknik

 

 

D06

Konsulentarbejde/rådgivning

 

 

D07

Socialrådgivning og -vejledning

 

 

D08

Finansiel rådgivning

 

 

D09

Administrativt arbejde

 

 

D10

Receptionist

 

 

D11

Almindeligt kontorarbejde

 

 

 

 

E

Håndværk, byggeri og anlæg

 

 

E00

<fritekst>

 

 

E01

Tømrer/snedker

 

 

E02

VVS

 

 

E03

Elektrikerarbejde

 

 

E04

Gulvlægning, vedligehold af gulve o.l.

 

 

E05

Maler- og tapetsererarbejde

 

 

E06

Sprøjtelakeringsarbejde

 

 

E07

Svejserarbejde

 

 

E08

Tyndpladearbejde

 

 

E09

Stålkonstruktionsarbejde

 

 

E10

Grovsmedearbejde

 

 

E11

Værktøjsmagerarbejde

 

 

E12

Anlægs- og asfaltarbejde, medhjælp ved brolæggerarbejde, kabelarbejde, montage af luftledninger

 

 

E13

Teknikerarbejde – konstruktion, planlægning og udførelse af bygningsværk

 

 

E14

Teknikerarbejde – konstruktion, planlægning og udførelse af elektroniske anlæg

 

 

E15

Kvalitetskontrol- og sikkerhedsarbejde – byggeri og anlæg

 

 

E16

Brolæggerarbejde

 

 

E17

Murer

 

 

E18

Murerarbejdsmand

 

 

E19

Beton-, cement- og terazzoarbejde

 

 

E20

Bygningsarbejde

 

 

E21

Tagdækningsarbejde

 

 

E22

Støberiarbejde

 

 

E23

Entreprenørmaskinførerarbejde

 

 

E24

Bygnings-, isolerings- og tagdækningsarbejde, medhjælp ved murerarbejde, beton-, jernbeton- og montage

 

 

E25

Jord- og betonarbejde

 

 

 

 

F

Mekaniker-, montør- og operatørarbejde

 

 

F00

<fritekst>

 

 

F01

Maskinelt præcisionsarbejde i metal og indstilling af metalforarbejdningsmaskiner

 

 

F02

Mekaniker- og montørarbejde, andre motorer og mekaniske maskiner

 

 

F03

Automekaniker- og automontørarbejde

 

 

F04

Betjening af metalforarbejdningsmaskiner

 

 

F05

Betjening af maskiner i mineralindustri

 

 

F06

Betjening af maskiner i plastindustriproduktion

 

 

F07

Betjening af maskiner inden for træindustri

 

 

F08

Montering af elektrisk udstyr

 

 

 

 

G

Transport, lager og renovation

 

 

G00

<fritekst>

 

 

G01

Last- og tankvognsfører

 

 

G02

Lokomotiv- og elektroførerarbejde

 

 

G03

Hyre- og varevognschaufører

 

 

G04

Bus- og sporvognsstyrere

 

 

G05

Truckførerarbejde

 

 

G06

Bude, dragere

 

 

G07

Transport- og lagerarbejde hvor der ikke anvendes maskiner eller køretøjer

 

 

 

 

H

Handel, service og detail

 

 

H00

<fritekst>

 

 

H01

Ekspedient

 

 

H02

Postudbringning og postsortering

 

 

H03

Salgsarbejde (ikke ekspedient)

 

 

H04

Dekoratør- og designarbejde

 

 

H05

Lagerforvaltning – og administration

 

 

H06

Serveringsarbejde

 

 

H07

Personpleje

 

 

H09

Servicearbejde i øvrigt

 

 

H10

Gartnerarbejde

 

 

H11

Dørvogtere og andet vagtarbejde (portner)

 

 

H12

Frisør

 

 

H13

Butiksslagter

 

 

 

 

I

Militært arbejde

 

 

I00

<fritekst>

 

 

I01

Militært arbejde

 

 

 

 

J

Politi- og redningsarbejde

 

 

J00

<fritekst>

 

 

J01

Brandbekæmpelse

 

 

J02

Politiarbejde

 

 

J03

Overvågningsarbejde i fængsler

 

 

J04

Overvågnings- og redningsarbejde i øvrigt

 

 

 

 

K

Fødevare- og anden industri

 

 

K00

<fritekst>

 

 

K01

Manuelt industri- og pakkearbejde

 

 

K02

Betjening af slagteri- og fiskeriindustri

 

 

K03

Kvalitetskontrol- og sikkerhedsarbejde fødevarer

 

 

K04

Manuelt slagterarbejde og behandling af fisk

 

 

K05

Bager- konfekture- og chokoladearbejde

 

 

K06

Betjening af bageri- og sukkervareproduktionsmaskiner

 

 

 

 

L

Landbrug, fiskeri, skov og dyr

 

 

L00

<fritekst>

 

 

L01

Dyrepasser (arbejde med dyr i øvrigt)

 

 

L02

Landbrugsarbejde

 

 

L03

Fiskeri

 

 

L04

Landbrugs- gartnerimedhjælperarbejde, frugtplukkerarbejde

 

 

 

 

M

Sport og fritid

 

 

M00

<fritekst>

 

 

M01

Idrætsudøvere, trænere mm.