Socialmedicin

Denne side huser underpunkter, hvor de Socialmedicinske vejledninger huses.  Der er tale om interne/lokale vejledninger som er udarbejdet og anvendes af SME Region H. 

 

Aftalen med Socialmedicinsk Enhed (SME) i Region Hovedstaden er at  enheden lægger vejledninger ud på ARMONI til fri afbenyttelse for andre, selv om vi ikke har en samarbejdsaftale med de øvrige socialmedicinske enheder .

Samarbejdet indebærer desuden at vi i Armoni's redaktionsgruppe kan anmode SME region H om at udarbejde socialmedicinske tillæg til arbejdsmedicinske vejledninger ligesom SME region H kan lave socialmedicinske til eksisterende ARMONI vejledninger.

·         Vejledningerne skal som udgangspunkt være free access. Der er dog mulighed for at enkelte vejledninger kan

o   Være i den lukkede del af ARMONI til fri afbenyttelse eller

o   I den lukkede del , kun til rådighed for SME region H.

Alle ansatte i SME region H kan oprette kontofunktion som giver adgang til den lukkede del af ARMONI. Dette gøres på ARMONIs hjemmeside.