Links

Allergi

  • Videncenter for Allergi - et nationalt center, som varetager opgaver vedrørende forskning, overvågning, information og forebyggelse af allergi over for kemiske stoffer.

Anatomi

Arbejdsmedicinske projekter

  • ASUSI - Asusi er det første danske forskningsprojekt, der forsøger at finde årsagerne til sygemeldinger - ved på én gang at undersøge virkningen af arbejdsmiljø, forhold under opvæksten, livsstil, 'rangorden' på arbejdspladsen mm.

Arbejdsmedicinske Institutter

Arbejdsmiljørådgivere

Diverse Guidelines

Ordbøger

Videnskabelige selskaber

Miljømedicin

Litteratur

 

Toksikologi

Biblioteker

Opslagsværker

Arbejdsskadelovgivning

  • Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside - Adgang til EASY, erhvervsygdomslisten og deres vejledninger
  • Vejledning om erhvervssygdomme - Elektronisk vejledning, hvor man let kan finde information om krav til sygdomme og påvirkninger på de enkelte områder. Vejledningen giver både en kort gennemgang af kravene til anerkendelse til brug for borgere og tilskadekomne og indeholder links til mere detaljerede beskrivelser. 

Arbejdsmiljøinformation

Rehabilitering

Sociallovgivning

Støj og vibrationsdatabaser

Ulykkesforebyggelse

  • Injury Prevention Web - Amerikansk netsted for organisationer som arbejder med forebyggelse af ulykker. Link til andre relevante steder