Lovgivning

 

Arbejdsmedicinere skal i deres udredning af patienter have kendskab til anvendt lovgivning som indgår i det sagsforløb, som patienten er en del af. Dette for at kunne rådgive om evt. arbejdsskadesag og revalidering. Derudover er det vigtigt at have kendskab til Arbejdsskadestyrelsens kriterier for anerkendelse af arbejdsbetingede lidelser.