Fagkoder

 

A B C D E F G H I J K L M NO P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Søg i listen (både tekst og kode) med brug af [CTRL]+[B] (i Explorer) eller [CTRL]+[F] (i Netscape)

Stilling

Stillingskode

A

ABONNEMENTSAKKVISITØR

41990

AD'ER/ART DIRECTOR

19120

AD-ASSISTENT

19120

ADJUNKT

13090

ADJUNKT/GYMNASIUM

13030

ADJUNKT/VIDEREGÅENDE UDD.

13020

ADMINISTRATIONSCHEF

20010

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

20010

ADVOKAT

12040

ADVOKATFULDMÆGTIG

12040

ADVOKATSEKRETÆR

31090

AF-KONSULENT

07950

AFDELINGSBIBLIOTEKAR

15220

AFDELINGSCHEF

20090

AFDELINGSDYRLÆGE

05120

AFDELINGSGEODÆT

01320

AFDELINGSLABORANT/HOSP.

01640

AFDELINGSMESTER/TEKSTIL

70035

AFDELINGSSYGEPLEJERSKE

06220

AFDELINGSTANDLÆGE

06320

AFFEDTER/METAL

72840

AFHASPER

75240

AFLØSERFORMAND/GLAS

70040

AFPRØVNINGSTEKNIKER

03975

AFRYDDER

51990

AFSENDER/VALSEVÆRK

72255

AFSKRIVER

39130

AFSLAGER

87430

AFSLAGER/SKIBSBYGNING

87430

AFSPRÆNGER/GLAS

89190

AFSPÆNDINGSPÆDAGOG

06690

AFSYER/SKO

80245

AFTENSKOLEFORSTANDER

13060

AFTENTELEFONIST

34955

AGARELEV

61198

AGENT

41990

AGRARØKONOM

61120

AGRONOM

05220

AGRONOMER M. FL.

05200

AGRONOMSTUDERENDE

05298

AKADEMIINGENIØR

02990

AKKOMPAGNATØR

19330

AKKORDSÆTTER

03990

AKKVISITØR

41990

AKROBAT

19920

AKTUR

08230

AKTURSTUDERENDE

08298

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

06120

ALTMULIGMAND

99920

ALUNGARVER

76120

AM/ALMEN MUSIKPÆDAGOG

19395

AMBULANCEFLYVER

04190

AMBULANCEMAND

53140

AMTSBIOLOG

01490

AMTSFULDMÆGTIG

31020

AMTSKOMMUNALDIREKTØR

20090

AMTSSUNDHEDSPLEJERSKE

06220

ANALYSEASSISTENT

01690

ANATOM

01590

ANATOMILÆRER

01595

ANDEN SKÆRER/PAPIR

73255

ANDEN STYRMAND

04220

ANDEN TONEMESTER

86920

ANDENPILOT

04120

ANDERIMEDHJÆLPER

61180

ANDREJER

75435

ANFANGER

89135

ANFANGER/GLASMASKINE

89145

ANHUGGER/STÅLVÆRK

97490

ANIMATOR

19190

ANLÆGGER/SKRÅTOBAK

77250

ANLÆGSARBEJDER

95910

ANLÆGSELEV/EFG

95998

ANLÆGSGARTNER

61250

ANLÆGSINGENIØR

02290

ANMELDER

15120

ANNONCEAKKVISITØR

41990

ANNONCETEGNER

41990

ANTENNEMONTØR

85290

ANTIKVARBOGHANDLER

41101

ANTIKVITETSHANDLER

41101

ANTROPOLOG

09925

ANÆSTESIOLOG

06120

ANÆSTESISYGEPLEJRSKE

06220

APOTEKER

06920

APOTEKSASSISTENT

06930

APOTEKSDEFEKTRICE

06930

APOTEKSMEDHJÆLPER

06930

APPARATGLASBLÆSER

89140

APPLIKATIONSPROGRAMMØR

08340

APPOTEKSASSISTENTELEV

06998

APPRETURARBEJDER

75635

APPRETURMESTER

70035

APPRETURUNDERMESTER

70035

ARBEJDER

99920

ARBEJDSDRENG

99920

ARBEJDSFORMAND

70090

ARBEJDSKONSULENT

07960

ARBEJDSLEDER

70010

ARBEJDSMAND

99920

ARBEJDSPSYKOLOG

07920

ARBEJDSSTUDIEINGENIØR

02990

ARBEJDSTILB.UDD.-IVÆRKSÆT

00100

ARGEJDSLEDER/EL

70025

ARGONSVEJSER

87225

ARKITEKT

02120

ARKITEKTER M.FL.

02100

ARKITETSKOLELÆRER

02195

ARKITETSTUDERENDE

02198

ARKIVAR

15260

ARKIVASSISTENT

15290

ARKIVBETJENT

15290

ARKIVMEDHJÆLPER

15290

ARKIVSEKRETÆR

15270

ARKÆOLOG

11990

ARMATURARBEJDER

83990

ARMATURLSIBER

83930

ARMATUROPSÆTTER

72220

ARRESTFORVARER

53420

ART DIRECTOR

19120

ARTIST

19920

ASFALTARBEJDER

95935

ASFALTFABRIKARBEJDER

74220

ASPIRANT INDEN FOR 0-41

04198

ASSISTENT

99930

ASSISTENT/DAGINSTITUTION

07120

ASSISTENTELEV/LUFTFART

34398

ASSISTERENDE BALLETMESTER

19420

ASSURANDØR

41925

ASSYRIOLOG

11990

ASTROFYSIKER

01220

ASTRONOM

01390

ATOMFYSIKER

01220

AU PAIR

51990

AUDIOMETRIASSISTENT

06290

AUGOGENSVEJSER

87220

AUKTIONSHOLDER

41945

AUKTIONSLEDER

41945

AUTOELEKTRIKER

84330

AUTOGENBRÆNDER

87240

AUTOGENSKÆRER

87240

AUTOGLARMESTER

95620

AUTOKLAVEPASSER/KEMISK

74020

AUTOKLAVØR

77420

AUTOLAKERER

93040

AUTOMATIKMEKANIKER

85560

AUTOMATISERINGSTEKNIKER

03990

AUTOMATVÆVER

75440

AUTOMEKANIKER

84320

AUTOMOBILHANDLER

41101

AUTOOPRETTER

87350

AUTOPOLSTRER

79630

AUTORESERVEDELSHANDLER

41101

AUTOSADELMAGER

79630

AUTOSERVICEASSISTENT

41190

AUTOSMØRER

84390

AV-TEKNIKER

86990

AVISBUD

34990

AVISOMDELER

34990

AVISSÆLGER

41190

AVLSKONTROLLØR

05950

AXMINSTEVÆVER

75440

B

BABYSITTER

51990

BADEASSISTENT

59260

BADEMEDHJÆLPER

59260

BADEMESTER

59260

BAGER

77620

BAGERE M.FL.

77600

BAGERELEV/-LÆRLING

77698

BAGERIARBEJDER

77640

BAGERJOMFRU

41120

BAGERMESTER

77620

BAGERSVEND

77620

BAGOMFRÆSER/SKO

80255

BAGOMPINDER/SKO

80245

BAGOMPLØKKER/SKO

80255

BAGOMSTIFTER/SKO

80255

BAKTERIOLOG

01540

BALANCEKUNSTNER

19920

BALLETDANSER

19420

BALLETELEV

19498

BALLETINSTUKTØR

19420

BALLETMESTER

19420

BALLETPÆDAGOG

19495

BALLETSKOMAGER

80990

BALLEÅBNER

75190

BANDAGIST

06720

BANDAGISTER M.FL.

67000

BANEBETJENT

95980

BANEINGENIØR

02390

BANG/BYGNINGSINGENIØR

02230

BANKASSISTENT

32220

BANKBESTYRER

32220

BANKBETJENT

39920

BANKFULDMÆGTIG

32220

BANKFUNKTIONÆRER

32200

BANKPROKURIST

32220

BAPTISTPRÆST

14190

BARBER

59225

BARGENDERELEV

51298

BARNEPIGE

51990

BARNEPLEJERSKE

07190

BARTENDER

51240

BASSIST

19330

BEATMUSIKER

19330

BEDEMAND

59920

BEDEMANDSASSISTENT

59920

BEDRIFTSLÆGE

06120

BEDSTEMAND

69120

BEFALINGSMAND

99190

BEFRAGTER/SKIBSBEFRAGTER

34230

BEFRAGTNINGSCHEF

20055

BEJDSER/BÅNDBEJDSNING

72250

BEJDSER/METAL

72840

BEKLÆDNINGSFORMGIVER

19140

BELYSER

19960

BELYSERASSISTENT

19960

BELYSNINGSARBEJDER

74990

BENANFANGER

89135

BENMAGER/GLAS

89130

BEREGNER

39220

BERIDER

61920

BERIDERELEV

61998

BESK.VEJLEDERELEV

06698

BESKÆFTIGELSESHJÆLPER

06640

BESKÆRER/PAPIR

43250

BESLAGSMED

83130

BESTIKARBEJDER

88230

BESTIKSLIBER

88250

BESTIKSØLVSMED

88230

BESTILLINGSSYERSKE/KJOLES.

79140

BESTYRER

20090

BESTYRER/DETAILHANDEL

41101

BESTYRER/GLAS

70040

BESTYRER/LANDBRUG

61120

BESTYRER/VASKERI

59320

BETJENT

53990

BETJENT/ARKIV

15290

BETJENT/BANK

39920

BETJENT/BIBLIOTEK

15290

BETJENT/FÆNGSEL

53420

BETJENT/KAPEL

59990

BETJENT/KIRKEGÅRD

53960

BETJENT/KONTOR

39920

BETJENT/KREMATORIUM

59990

BETJENT/LABORATORIE

01650

BETJENT/MINISTERIAL

39920

BETJENT/MUSEUM

15290

BETJENT/POLITIBETJENT

53220

BETJENT/RÅDHUSBETJENT

39920

BETJENT/SKOLE

52140

BETJENT/SLOTSBETJENT

53960

BETJENT/SPAREKASSE

39920

BETJENT/TOGBETJENT

97630

BETJENT/VAGTBETJENT

53960

BETJENTFORMAND

39920

BETONARBEJDER

95210

BETONBLANDEMESTER

95990

BETONVAREARBEJDER

94920

BETRÆKKER/PIANO

94140

BEVÆGELSESPÆDAGOG

06690

BIAVLER

61990

BIBLIOTEKAR

15220

BIBLIOTEKSDIREKTØR

15220

BILASSISTENT

53920

BILFORHANDLER

41101

BILINSPEKTØR

53920

BILLEDHUGGER

19190

BILLEDKUNSTELEV

19198

BILLEDSKÆRER

81235

BILLETASSISTENT

41130

BILLETKASSERER

41130

BILLETKONTROLLØR

53990

BIMSER/SKO

80255

BINDSAMLER

92740

BINDSYER/SKO

80245

BINDSÅLEHÆFTER/SKO

80245

BINDSÅLERIDSER

80240

BIOFYSIKER

01220

BIOGRAFDIREKTØR

20090

BIOGRAFKONTROLLØR

53990

BIOGRAFOPERATØR

86930

BIOKEMIKER

01520

BIOKEMILÆRER

01595

BIOLOG

01410

BIOLOG/MILJØKONTROLLINIEN

01490

BIOLOGER

01400

BIOLOGI-KEMI-LABORANT

01620

BIOLOGIASSISTENT

01990

BIOLOGILABORANT

01620

BIOLOGILÆRER

01495

BISKOP

14120

BISKUITARBEJDER

77640

BLADFORHANDLER

41101

BLADHANDLER

41101

BLADOMDELER

34990

BLANDEMESTER/KONSERVES

77420

BLANDER/GUMMI

60120

BLANDER/ULD

75190

BLEGEMESTER

70035

BLEGERIARBEJDER

75620

BLEGEUNDERMESTER

70035

BLIKKENSLAGER

87120

BLIKTRYKKER

92240

BLINDEKONSULENT

07930

BLINDELÆRER

06660

BLODBANKLABORANT

01640

BLODTYPESEROLOGISK HOSPITAL

01640

BLOMSTERDEKORATØR

41120

BLOMSTERGARTNER

61250

BLOMSTERHANDLER

41101

BOELSMAND

61120

BOGBINDER

92710

BOGBINDER/HÅNDBOGBINDER

92720

BOGBINDERE M.FL.

92700

BOGBINDERIASSISTENT

92740

BOGBINDERLÆRLING

92798

BOGBINDERSVEND

92710

BOGHANDLER

41101

BOGHOLDER

32130

BOGHOLDERIASSISTENT

32140

BOGTILRETTELÆGGER

19120

BOGTRYKKER

92220

BOKSER

19930

BOLIGDEKORATØR

79620

BOLIGKONSULENT

19125

BOLIGTEKSTILHANDLER

41101

BORDARBEJDER

80150

BORDRENSER

72190

BOREARBEJDER/DYBDEBORING

71920

BORECHEF

70090

BOREFORMAND

70090

BORELEDER

70090

BOREMEDHJÆLPER/DYBDEBORING

71920

BOREPLATFORMSARBEJDER

71920

BORER/DYBDEBORING

71920

BORETÅRNSARBEJDER

71920

BORGMESTER

20090

BOTANIKER

01420

BOWLINGSMEKANIKER

84990

BRANDASSISTENT

53130

BRANDCHEF

53120

BRANDDIREKTØR

20090

BRANDINSPEKTØR

53120

BRANDMESTER

53130

BRANDMÆND/ REDDERER M.FL.

53100

BRANDOFFICER

53120

BRATSCHIST

19330

BREAKER/PAPIR

73290

BREVSAMLER

34990

BREVSKOLELÆRER

13090

BRIGADECHEF I CIVILFORSVAR

99140

BRO- OG KANTSTENHUGGER

82090

BROBETJENT

97920

BRODØSE/BRODERIMASKINE

79540

BROFOGED

97920

BROFOGEDASSISTENT

97920

BROKANFØRER

97420

BROLÆGGER

95930

BROLÆGGERELEV/-LÆRLING

95998

BROLÆGNINSARBEJDER

95930

BROMATOLOG

02920

BROVAGT

97920

BRYGGERIARBEJDER

77810

BRYGHUSARBEJDER

77830

BRYGMESTER

02990

BRÆNDER

89245

BRÆNDER/KERAMIK

89245

BRÆNDERIARBEJDER

77850

BRØDFABRIKSARBEJDER

77640

BRØNDBORER

95990

BUD

34990

BUDGETCHEF

20040

BUFFIST

51920

BUKKER/SKO

80230

BULLDOZERFØRER

95965

BUNDGARNSFISKEMEDHJÆLPER

69130

BUNDLÆDERSTANSER

80235

BUNDLÆGGER/SKO

80245

BUNDMAGER/PIANOSNEDKER

94140

BUNDPOLERER/SKO

80255

BUNDSTEMPLER/SKO

80290

BUNDSVÆRTER/SKO

80255

BUNDTER

97190

BUNDTERSKE/PAPIRVARE

91090

BUNKRINGSARBEJDER

97290

BUNTMAGER

79220

BUNTMAGERE

79200

BUNTMAGERSYERELEV/-LÆRLING

79598

BUSCHAUFFØR

97510

BUSSTATIONSBETYRER

34130

BUTIKSASSSISTENT

41120

BUTIKSBESTYRER

41101

BUTIKSCHEF

41101

BUTIKSDEKORATØR

19155

BUTIKSDETEKTIV

53990

BUTIKSELEV

41198

BUTIKSFUNKTIONÆR

41120

BUTIKSGULDSMED

41101

BUTIKSINDEHAVER

41101

BUTIKSLEDER

41101

BUTIKSLÆRLING

41198

BUTIKSMEDHJÆLPER

41185

BUTIKSSLAGTER

77335

BUTLER

51990

BYGGEARBEJDER

95910

BYGGETEKNIKER

03240

BYGNINGS- OG LANDBRUGSME.

83198

BYGNINGS/LANDBRUGSMED

83130

BYGNINGSBLIKKENSLAGER

87120

BYGNINGSINGENIØR

02210

BYGNINGSKONSTRUKTØR

03230

BYGNINGSMALER

93020

BYGNINGSSMED

83130

BYGNINGSSNEDKER

95425

BYGNINGSTAPETSERER

93050

BYGNINGSTEKNIKER

03240

BYGNINSELEV/EFG

95998

BYGNINSGLARMESTER

95620

BYGNINSKONSULENT

05220

BYGNINSSNEDKERELEV

95498

BYPLANARKITEKT

02120

BYPLANLÆGGER

02190

BYPLANLÆGNINGSINGENIØR

02260

BÅDEBYGGER

95435

BÅDEVAGT

53960

BÅDSMAND

97720

BÅNDVÆVER

75440

BÆNKSNEDKER/SAMLER

81245

BØDKER

81920

BØLGEPAPARBEJDER

91030

BØRNEBIBLIOTEKAR

15220

BØRNEFORSORGSPÆDAGOG

07110

BØRNEFORSROGSPÆDAGOGSTUDERENDE

07198

BØRNEHAVEKLASSELEDER

07120

BØRNEHAVELEDER

07120

BØRNEHAVEPÆDAGOGSTUDERENDE

07198

BØRNEPSYKIATER

06120

BØRNETANDLÆGE

06320

BØRSTEINDUSTIARBEJDER

94230

BØRSTENBINDER

94230

BØSSEMAGER

83920

BØTTEPAPIRMAGER

73265

C

CAFEEJER

51090

CAFETERIAASSISTENT

51925

CAFETERIAMEDHJÆLPER

51925

CAFETERIEASSISTENT

51925

CAMPINGCHEF

51990

CAND. ACT.

08230

CAND. ADM. POL.

09920

CAND. AGRO.

05220

CAND. BROM.

02920

CAND. COMM.

09950

CAND. GEOM.

02270

CAND. HORT.

05230

CAND. INTERPRET.

11130

CAND. JUR.

12010

CAND. LACT.

02930

CAND. LING MERC.

11130

CAND. MAG.

11020

CAND. MAG/MAG. ART.

11020

CAND. MED.

06120

CAND. MERC.

09130

CAND. ODONT.

06320

CAND. OECON/DRIFTSØKONOM

09130

CAND. PHARM.

06920

CAND. PHIL.

11020

CAND. POLIT.

09120

CAND. POLYT.

02990

CAND. PSYCH.

07920

CAND. PÆD.

13095

CAND. RER. SOC

09940

CAND. SAMF/DRIFTSøKONOM

09130

CAND. SCIENT.

01020

CAND. SILV.

05240

CAND. STAT.

08120

CAND. TECHN. SOC.

09935

CAND. THEOL.

14120

CARDIOLOG

06120

CELLIST

19330

CELLULOSEKOGER

73120

CEMENTBRÆNDER

74430

CEMENTFABRIKARBEJDER

74490

CEMENTMØLLER

74420

CEMENTSTØBER

95250

CENTERJORDEMODER

06520

CENTRALASSISTENT

85490

CHARGERER/ELEKTROSTÅLOVN

72130

CHARGERKRANFØRER

72120

CHAUFFØR

97510

CHAUFFØRELEV

97598

CHAUFFØRER M.FL.

97500

CHAUFFØRMEDHJÆLPER

97585

CHEF

20090

CHEFKLARERER/FLYVEKLARERE

34330

CHEFPORTIER

51340

CHEFREDAKTØR

15120

CHEFSEKRETÆR

31030

CHEFØKONOMA

06820

CHENILLEVÆVER

75440

CHOKOLADEARBEJDER

77720

CHOKOLADEOVERTRÆKKER

77730

CIGAR- OG CIGARILLOSMAGER

77230

CIGARETARBEJDER

77240

CIGARETOPERATØR

77240

CIGARMAGER

77230

CIGARSORTERER

77230

CIRKUSARTIST

79920

CISELØR

88240

CISELØSLÆRLING

88298

CIVIL VÆRNEPLIGTIG

99190

CIVILFORSVARVSPERONEL

99140

CIVILINGENIØR

02990

CIVILMETEROLOG

01320

CIVILØKONOM

09130

COPYWRITER

15920

COTONSTRIKKER

75520

CTV-TEKNIKER

85230

CYKELBUD

34990

CYKELHANDLER

41101

CYKELMEKANIKER

84355

CYKELRYTTER

19930

CYKELSMED

84355

CYTOLABORANT

01640

D

DAGINSTITUTIONSLEDER

07120

DAGLEJER

61190

DAGPLEJEFADER

07170

DAGPLEJEMODER

07170

DAGVIKAR/TELEFONIST

34955

DAMBRUGER

69140

DAMBRUGSASSISTENT

69140

DAMBRUGSMEDHJÆLPER

69140

DAMEFRISØT

59220

DAMEKONFEKTIONSHANDLER

41101

DAMESKRÆDDER

79130

DAMPMASKINEREPERATØR

84930

DANSELÆRER

19495

DANSER

19490

DANSERE M.FL.

19400

DANSKLÆRER

11195

DATABEHANDLINGSOPERATØRER

33200

DATALOG

08220

DATAMATIKLÆRER

33295

DATANOM

08320

DATANOMSTUDERENDE

08398

DATAOPERATØR

33130

DATRICE

33130

DECCAFUNKTIONÆR

97990

DEFEKTRICE

06930

DEKATØR

75650

DEKORATIONSKONSULENT

19190

DEKORATØR/BUTIKSDEKORATØR

19155

DEKUPØR

81235

DEMOGRAF

09990

DEMONSTRATOR

41950

DEPOTBETJENT

97290

DEPOTFORMAND/JERNBANE

84390

DEPOTMESTER

97290

DERMATO-VENEROLOG

06120

DERRICKMAN

71920

DESIGNER

19190

DESIGNER/BEKLÆDNINGSFORMGIVER

19140

DESIGNER/KONFEKTION

19140

DESIGNER/MØBELFORMGIVER

19130

DESIGNER/TEKSTILFORMGIVER

19145

DESIGNERELEV

19198

DESINFEKTIONSBETJENT

06990

DESINFEKTØR

06990

DESSINATØR

19145

DETACHØR

59390

DETAILFISKEHANDLER

41101

DETAILMEJERIST

41101

DETEKTIV

53990

DIAGNOSTIKER/PSYKOLOG

07920

DIAGNOSTISK RADIOLOG

06120

DIAKON

14990

DIAKONISSE

14990

DIGTER

15990

DIREKTIONSSEKRETØR

31030

DIREKTRICE/TEKSTIL

70035

DIREKTØR

20010

DIREKTØRER M.FL.

20000

DIRIGENT

19320

DISC-JOCKEY

19990

DISKASSISTENT

51925

DISKOTEKSINSPEKTØR

51220

DISPACHØR

39390

DISPONENT

99930

DISPONENT/DETAILHANDEL

41101

DISTRIKTSCHEF

20090

DISTRIKTSLEDER/REDNINGSKORPS

53140

DISTRIKTSTOLDCHEF

39420

DIVERSEARBEJDER

99920

DIÆTASSISTENT/KLINISK

06830

DIÆTETIKER

06890

DIÆTKOK

51120

DOCENT

13020

DOKUMENTALIST

15250

DOMMER

12020

DOMMERFULDMÆGTIG

12020

DOMPROVST

14120

DOMPTØR

19920

DOMSTOLSFULDMÆGTIG

12020

DONKEYMAND

96050

DOZERFØRER

95965

DR. AGRO.

05220

DR. JUR.

12010

DR. MED.

06120

DR. MED. VET.

05120

DR. ODONT.

06320

DR. OECON.

09190

DR. PHARM.

06920

DR. POLIT.

09120

DR. SCIENT.

01020

DR. STAT.

08120

DR. TECH.

02990

DR. TECHN.

02990

DRAGER

97290

DRAGIST

77760

DRAMATURG

11990

DREJER OG STØBER

89230

DREJER-OG-STØBERLÆRLING

89298

DREJER/KERAMIK

89230

DREJER/METAL

83320

DREJER/STEN

82050

DREJER/TRÆ

51265

DREJERLÆRLING

83398

DREJERSKE/VÆVERI

75435

DRESSMAN

19940

DRESSØR

19920

DRIFSOPERATØR/EDB

33240

DRIFTSASSISTENT

70010

DRIFTSCHEF

70090

DRIFTSINGENIØR

02430

DRIFTSLEDER

70010

DRIFTSMESTER/GLAS

70040

DRIFTSPLANLÆGGER

33220

DRIFTSTEKNIKER/RADIOSTATI

86120

DRIFTSØKONOM

09130

DRILLER/DYBDEBORING

71920

DRILLING FOREMAN

70090

DRILLING SUPERINTENDENT

70090

DROPSKOGER

77750

DRÆNINGSARBEJDER

95920

DUBLERER

95230

DYBDEBORER

71920

DYBRRYKSÆTSER/REPROKOPIST

92620

DYBTRYKKER

92250

DYBTRYKSFOTOGRAF

92510

DYBTRYKSRETOUCHØR

92520

DYKKER

95970

DYPPELAKERER

93040

DYREBRUGER

61190

DYREBRUGSELEV

61198

DYREPASSER/DYREKLINIK

05990

DYREPSYKOLOG

01430

DYRESYGEPLEJER

05990

DYRETEKNIKER

05990

DYRLÆGE

05120

DYRLÆGEASSISTENT

05120

DYRLÆGESTUDERENDE

05198

DÆKBYGGER

90220

DÆKBYGGERE M.FL.

92000

DÆKSDRENG

97798

DÆKSELEV

97798

DÆKSMAGER/TOBAK

77220

DÆKSMANDSKAB

97700

DØGNINSTITUTIONSMEDHJÆLPER

07150

DØRMAND

53990

DØRPORTIER

51340

DØRVOGTER

53990

DØVEKONSULENT

07930

DØVELÆRER

06660

DØVEPRÆST

11412

E

EA

11130

EA'ER

11130

EA-STUDERENDE

11198

ED

11130

ED'ER

11130

ED-STUDERENDE

11198

EDB-ASSISTENT/DRIFTSPLANLÆGNING

33220

EDB-ASSISTENT/KONSOLOP.

33230

EDB-ASSISTENT/MASKINOP.

33240

EDB-ASSISTENTELEV

08398

EDB-ASSISTENT

08340

EDB-CHEF

20050

EDB-DRIFTRSCHEF

20050

EDB-MEDHJÆLPER

33290

EDB-OPERATØR

33240

EDB-PLANLÆGGER

08320

EDB-PROJEKTLEDER

08320

EDB-TEKNIKER

85290

EEG-ASSISTENT

06240

EF-INGENIØR

02340

EFG-ELEV/LEVNEDSMIDDEL

00570

EFG-ELEV/BYGGE & ANLÆG

00510

EFG-ELEV/BUTIK

00532

EFG-ELEV/ENGROSHANDEL

00534

EFG-ELEV/GRAFISKE FAG

00520

EFG-ELEV/JORDBRUG

00550

EFG-ELEV/KONTOR

00530

EFG-ELEV/LANDTRANSPORT

00560

EFG-ELEV/JERN & METAL

00540

EFG-ELEV/SERVICEFAG

00580

EFG-PRAKTIKPLADSSØGENDE

00500

EFTERBEHANDLINGSARBEJDERE

75600

EFTERKIKKER/SKO

80290

EFTERPUDSER/SKO

80255

EFTERSKOLELÆRER

13060

EJENDOMSFUNKTIONÆRER

52100

EJENDOMSFUNKTIONÆR

52120

EJENDOMSHANDLER

41930

EJENDOMSINSPEKTØR

52120

EJENDOMSMÆGLERASSISTENT

41930

EJENDOMSMÆGLER

41930

EKELTRIKERELEV/-LÆRLING

85598

EKSPEDIENTVIKAR

00742

EKSPEDIENT

41120

EKSPEDITIONSSEKRETÆR

31020

EKSPEDITRICE

41120

EKSPEDITØR/REJSEBUREAU

34970

EKSPORTASSISTENT

41990

EKSPORTCHAUFFØRELEV

97598

EKSPORTCHAUFFØR

97510

EKSPORTCHEF

20030

EKSPORTDIREKTØR

20030

EKSPORTMEDARBEJDER

41990

EKSPORTTEKNIKER

41990

EKSTRABUD/POST

34920

EKSTRUDEFØRER/GUMMI

90140

EKSTRUDEFØRER/PLASTIC

90340

EKSTRUDEFØRER

90340

EL-INSTALLATØR

85501

EL-SVEJSER/LYSBUESVEJSER

87225

EL-SVEJSER

87225

ELEKTRIKER/PRODUKTIONSKON

85390

ELEKTRIKERE M.FL.

85500

ELEKTRIKER

85510

ELEKTRISK KONTROLMEDARB

85390

ELEKTRODEMAGER

72190

ELEKTROFYSIKINGENIØR

02340

ELEKTROFYSIKER

01220

ELEKTROFØRER

97620

ELEKTROINGENIØR/BANE

02390

ELEKTROINGENIØR/ELEKTROFY

02340

ELEKTROINGENIØR/STÆRKSTRØM

02320

ELEKTROINGENIØR/SVAGSTRØM

02330

ELEKTROINGENIØRER

02300

ELEKTROINGENIØRSTUDERENDE

02398

ELEKTROINGENIØR

02310

ELEKTROINSTALLATØR

85501

ELEKTROMEKANIKERE

85100

ELEKTROMEKANIKERLÆRLING

85198

ELEKTROMEKANIKER

85120

ELEKTRONIKMEKANIKER

85220

ELEKTRONIKMEKANIKERE M.FL.

85200

ELEKTRONIKMEKANIKERELEV/-LÆRLING

85298

ELEKTRONIKTEKNIKER

03320

ELEKTRONIKTEKNIKERE

03300

ELEKTRONIKTEKNIKERELEV

03398

ELEKTRONIKINGENIØR

02330

ELEKTROPLETARBEJDERLÆRLING

88298

ELEKTROPLETARBEJDER

88260

ELEMENTFABRIKARBEJDER

94920

ELEV

99998

ELEV/LÆRLING/STUDERENDE

99998

ELEVATORBÅNDSBETJENER

97220

ELEVATORFØRER

51390

ELEVATORMONTØR

85540

ELFORSYNINGSMEDARBEJDER

85590

ELMONTRICE

85330

ELVÆRKSARBEJDER

96090

EM-INGENIØR

02310

EMALJEBRÆNDER

72850

EMALJERINGSARBEJDER

72850

EMALJØR/KUNST/ METAL

88190

EMALJØR/METAL

72850

EMBALLAGEARBEJDER

91030

EMBALLERER

97120

EMBEDSLÆGE

06120

EMG-ASSISTENT

06240

ENEGLSKLÆRER

11195

ENERGIINGENIØRSTUDERENDE

02498

ENERGIINGENIØR

02410

ENGROSHANDELSFUNKTIONÆR

39120

ENGROSHANDELSFUNKTIONÆRELEV

39198

ENGROSHANDELSLÆRLING

39198

ENGROSHANDELSELEV

39198

ENTOMOL

01430

ENTREPRENØRMASKINEMEKANIKER

84335

ENTREPRENØRMASKINFØRER

95915

ENTREPRENØRMSKINMEKANIKER

84335

ENTREPRENØR

20090

EP-INGENIØR

02320

ERGONOMISK KONSULENT

06630

ERGOTERAPEUT

06630

ERHVERVSANALYTIKER

09990

ERHVERVSDRIVENDE

99940

ERHVERVSFORSKER

02990

ERHVERVSPÆDAGOGISK LÆRER

13090

ERHVERVSSPROGLIG KORR

11130

ERHVERVSSPROGLIG OVERSÆTTER

11130

ERHVERVSSPROGLIG STUDERENDE

11198

ERHVERVSSPROGLIG KANDIDAT

11130

ERHVERVSVEJLEDER

07940

ERHVERVSØKONOM

09130

ESKIMOLOG/ETNOLOGISK

09925

ESKIMOLOG/GRØNLANDSK FILO

11120

ESKIMOLOGISTUDERENDE

09998

ET-INGENIØR

02330

ETAGETJENER

51230

ETIKETTERER

97140

ETIKETTERSKE

97140

ETNOGRAF

09925

ETNOGRAFISTUDERENE

09998

ETNOLOG

09925

ETOLOG

01430

EXAM. ART.

11020

EXAM. SCIENT.

01020

EXCENTRIKER

19920

EXTRUDEFØRER/GUMMI

90140

EXTRUDERFØRER/PLASTIC

90340

F

FA'ER

31010

FABRIKANT

20090

FABRIKSARBEJDER

94990

FABRIKSBLIKKENSLAGERLÆRLING

87398

FABRIKSBLIKKENSLAGER

77320

FABRIKSCHEF/GLAS

70040

FABRIKSMESTER/NÆRING

70030

FACADERENSER

93025

FAGFORENINGSSEKRETÆR

31090

FAGFORENINGSMEDARBEJDER

07990

FAGFOTOGRAF

19210

FAGLÆRER

13050

FAGLÆRER/ERHVERVSSKOLE

13050

FAGLÆRER/FOLKESKOLE

13040

FAGOTTIST

19330

FAKTOR

70045

FALCKBRANDMAND

53130

FALCKOLINE

53140

FALCKREDDER

53140

FALSEDAME

92740

FAMILIEVEJLEDER

07990

FARMACEUT

06920

FARMACEUTSTUDERENDE

06998

FARMAKOLOGILÆRER

01595

FARMAKOLOG

01550

FARVANDSFUNKTIONÆR

97990

FARVE- OG LAKARBEJDERE

74300

FARVE- OG LAKARBEJDER

74320

FARVEARBEJDER

74320

FARVEHANDLER

41101

FARVEKOK

75625

FARVERIARBEJDER

75625

FARVERIASSISTENTELEV

03998

FARVERIASSISTENT

03935

FARVERILEDER

70035

FARVERMESTER

70035

FARVERSVEND

75625

FASTBILLED-FOTOGRAF

19210

FATTER/SMYKKESTEN

88120

FATTER/ÆLDELSTENE

88120

FEDTGARVER

76120

FEDTMESTER

77990

FEDTSMELTER

77990

FEJLSØGER/ELEKTRONIK

85390

FELTGEOLOG

01320

FELTPRÆST

14120

FERSKVANDSBIOLOG

01440

FERSKVANDS/MARINBIOLOG

01440

FIGURFORMER

72590

FILEHUGGER

83390

FILETSKÆRER

77430

FILMARBEJDER

19990

FILMARKITEKT

19160

FILMDEKORATIONSMALER

19165

FILMFORSKER

11990

FILMFOTOGRAFASSISTENT

19290

FILMFOTOGRAF

19250

FILMINSTRUKTØR

19520

FILMKLIPELEV

19298

FILMKLIPPER

19270

FILMKOPIST

92820

FILMLABORATORIEARBEJDER

92820

FILMLABORANT

92820

FILMMEDARBEJDER

19990

FILMOMBRYDER

92150

FILMOPERATØR

86930

FILMTEKNIKER/FILMLAB

92820

FILMTRYKKER

75630

FILOLOG

11120

FILOSOF

11990

FILTERBESTEMMER

92820

FINANSCHEF

20040

FINANSDIREKTØR

20040

FINE RARBEJDER

81140

FINE RER

81240

FINERARBEJDER

81140

FINERER

81240

FINERLIMER

81140

FINERSAMLER

81140

FINERSKRÆLLER

81140

FINERSKÆRER

81140

FINERTILSKÆRER

81240

FINISHARBEJDER/GARVERI

76120

FINISHARBEJDER/SKO

80260

FINISHARBEJDER

80260

FINISHGARVER

76120

FINISHREPERATØR/SKO

80265

FINISHREPERATØR

80265

FINMEKANIKERE M.FL.

84200

FINMEKANIKERELEV/-LÆRLING

84298

FINMEKANIKER

84220

FISKE- OG VILDTHANDLER

41101

FISKEDAMSPASSER

69140

FISKEHANDLERMEDHJÆLPER

41120

FISKEHANDLER

41101

FISKEMESTER

69140

FISKER

69120

FISKERE M.FL.

69100

FISKERIASSISTENT

53950

FISKERIBETJENT

53950

FISKERIBIOLOG

01440

FISKERIELEV

69198

FISKERIKONSULENT

01440

FISKERIMEDHJÆLPER/DAMBRUG

69140

FISKESKIPPER

69120

FJERKRÆAVLER

61120

FJERKRÆSLAGTER

77390

FJERNSYNSMEKANIKER

85230

FLADSTIKKER

75520

FLAMMESKÆRER/AUTOGEN

87240

FLAMMESKÆRER/EL

87245

FLAMMESKÆRER/MASKINE

87250

FLAMMESKÆRER

87240

FLASKEGASFABRIKARBEJDER

74120

FLETTEMESTER

70035

FLIKSTANSER

80235

FLISARBEJDER

73140

FLISELÆGGER

95190

FLISEOPSÆTTER

95190

FLISHUGGER

73140

FLYELEKTRIKER

84360

FLYGLARMESTER

95620

FLYMASKINIST

04120

FLYMEKANIKERELEV

84398

FLYMEKANIKER

84360

FLYNAVIGATØR

04120

FLYPURSER

51940

FLYSTEWARDESSE

51930

FLYSTEWARD

51935

FLYTTEARBEJDER

97230

FLYTTECHAUFFØR

97510

FLYTTEMAND

97230

FLYTTETEKNIKERELEV

97298

FLYTTETEKNIKER

97230

FLYVEBÅDSSTEWARDESSE

51990

FLYVEINSTRUKTØR

04195

FLYVEKLARERER

34330

FLYVELEDERE M.FL.

34300

FLYVELEDER

34320

FLYVELÆRER

04195

FLYVEMASKINIST

04120

FLYVEMETEOROLOG

01930

FLYVEMETEROROLOGELEV

01998

FLYVENAVIGATØR

04120

FLYVER

04120

FLYVERADIOBESTYRER

34390

FLYVERADIOASSISTENT

34950

FLYVERASPIRANT

04198

FLYVERELEV

04198

FLYVESTYRMAND

04120

FLYVÆRTINDE

51930

FLÅDEOFFICER

99120

FLØDEMESTER

77520

FLØJTENIST

19330

FODANFANGER

89135

FODANTIPODIST

19920

FODBOLDSPILLER

19930

FODBOLDTRÆNER

19930

FODERMESTER

61160

FODMAGER

89130

FODPLEJEELEV

59298

FODPLEJER

59240

FODTERAPEUTELEV

06998

FODTERAPEUT

06960

FOERSKÆRER/SKO

80225

FOERSTANSER/SKO

80225

FOERSYER/SKO

80250

FOERSÅLEILÆGGER

80260

FOLDER/RENSERI/ VASKERI

59340

FOLKEMUSIKER

19330

FOLKESANGER

19340

FOLKESKOLELÆRER

13040

FOLKETINGSMEDLEM

20090

FONDSBØRSVEKSELERER

41935

FONETIKER

11120

FOPRSIKRINGSREPRÆSENTANT

41925

FORANDRINGSSYERSKE/KJOLES

79140

FORBINDER

85330

FORFATTER

15990

FORGYLDER/TRÆ

81930

FORGYLDER

81930

FORGYLDER/METAL

72820

FORKARL

61130

FORKROMER

72820

FORLAGSREDAKTØR

15130

FORLYSTELSESMEDARBEJDER

19980

FORLÆGGER

20090

FORMAND

70010

FORMAND/BYG

70050

FORMAND/EL

70025

FORMAND/GLAS

70040

FORMAND/METAL

70020

FORMAND/NÆRING

70030

FORMER/JERN

72520

FORMERE/ KÆRNEMAGERE M.FL.

72500

FORMERLÆRLING

72598

FORMGIVER

19190

FORMGIVERELEV/-SUTDERENDE

19198

FORMGIVERE M.FL.

19100

FORMPRESSER

90355

FORMVÆRKTØJSMAGER

83220

FORNIKLER

72820

FORPAGTER/LANDBRUG

61120

FORRETNINGSBUD

34990

FORRETNINGSFØRER

20090

FORRETNINGSKASSERER

41130

FORRETNINGSLEDER

41101

FORRETNINGSBESTYRER

41101

FORRETTER

75320

FORRETTERE M.FL.

75300

FORSIKRINGSAKKVISITØR

41925

FORSIKRINGSELEV

39398

FORSIKRINGSFORMIDLER

41925

FORSIKRINGSFUNKTIONÆR

39320

FORSIKRINGSFUNKTIONÆRER

39300

FORSIKRINGSKONSULENT

41925

FORSIKRINGSVIDENSKABELIG

08230

FORSIKRINGSAGENT

41925

FORSKALLER/TØMRER

95420

FORSKALLER

95220

FORSKALLLINGSARBEJDER

95220

FORSKNINGSBIBLIOTEKAR

15230

FORSMELTER/GLAS

89190

FORSORGSFULDMÆGTIG

07930

FORSORGSLEDER

07930

FORSORGSMEDARBEJDER

07990

FORSPINDER

75150

FORSROGSASSISTENT

07930

FORSTANDER/ERHVERVSSKOLE

13050

FORSTANDER/FRITIDSUNDERVISNING

13060

FORSTANDER/SYGEPLEJERSKE

06220

FORSTANDER/SÆRFORSORG

07140

FORSTANDER/TELEFONCENTRAL

34955

FORSTANDER/VIDEREGÅENDE u.

13020

FORSTANDER/DØGNINST

07130

FORSTASSISTENT

69920

FORSTFULDMÆGTIG

69920

FORSTKANDIDATSTUDERENDE

05298

FORSTKANDIDAT

05240

FORSØGSGARTNER

61290

FORSØLVER

72520

FORURENINGSTEKNIKER

03970

FORVALTER/LAGER

39120

FORVALTER/LANDBRUG

61120

FORVALTER/NÆRING

70030

FORVALTER/SAMFUNDSVIDENSK

09940

FORVALTER/TEKSTIL

70035

FORVALTER/GLAS

70040

FORVALTNINGSCHEF I CIVILF.

99140

FORVALTNINGSINSPEKTØR I C.

99140

FORVALTNINGSSTUDERENDE

09998

FORVALTNINGSASSISTENT I C.

99140

FOSFATERER

72820

FOTOGRAF/PRESSE

19240

FOTOGRAF

19210

FOTOGRAF/PORTRÆTFOTOGRAF

19220

FOTOGRAF/REKLAME

19230

FOTOGRAFASSISTENT

19290

FOTOGRAFELEV

19298

FOTOGRAFER M.FL.

19200

FOTOGRAFLÆRLING

19298

FOTOGRAFMESTER

19210

FOTOGRAFMEDHJÆLPER

19290

FOTOGRAFSVEND

19210

FOTOHANDLER

41101

FOTOKOPIST

92820

FOTOLABORATORIEARBEJDER

92820

FOTOLABORATORIEARBEJDERE

92800

FOTOLABORANT

92820

FOTOMODEL

19940

FOTOREPARATØR

84230

FOTOSÆTTER

92155

FOULARDFARVER

75625

FRAGTASSISTENT/LUFTHAVN

34350

FRAGTASSISTENT

34990

FRAGTCHEF

20055

FRAGTMANDSCHAUFFØR

97510

FRAGTMANDSCENTRALBESTYRER

34130

FRANSKLÆRER

11195

FREMMEDFØRER

59140

FREMMEDSPROGLIG KORR

31030

FRIHÅNDSDREJER

89230

FRILANDSGARTNER

61250

FRIMENIGHEDSPRÆST

14190

FRIMÆRKEHANDLER

41101

FRISØR

59290

FRISØR/DAMEFRISØR

59220

FRISØR/HERREFRISØR

59225

FRISØRASSISTENT

59290

FRISØRELEV/- LÆRLING

59298

FRISØRER M.FL.

59200

FRISØRMEDHJÆLPER

59290

FRITIDSHJEMSLÆRER

07120

FRITIDSHJEMSLEDER

07120

FRITIDSLÆRER

13060

FRITIDSPÆDAGOGSTUDERENDE

07198

FRITIDSPÆDAGOG

07110

FRONTBESKÆRER/SKO

80255

FROTTEVÆVER

75440

FRUGT- OG BÆRAVLERELEV

61298

FRUGT- OG BÆRAVLER

61250

FRUGTAVLER

61220

FRUGTHANDLER

41101

FRUGTPLANTAGELEDER

61220

FRUGTPLUKKER

61290

FRUGTPRESSER

77890

FRUGTRENSER

77490

FRUGTSORTERER

77490

FRYSEHUSARBEJDER

77440

FRYSEMAND

77440

FRÆSER/MASKINSNEDKER

81020

FRÆSER/METAL

83330

FRÆSERLÆRLING

83398

FRØAVLER

61290

FRØAVLSKONTROLLØR

05950

FRØAVLSKONSULENT

05220

FRØAVLSLEDER

61290

FUGTER/TOBAK

77220

FULDMÆGTIG I ANKLAGEMYNDI.

12030

FULDMÆGTIG VED ODMSTOL

12020

FULDMÆGTIG/HANDEL

41990

FULDMÆGTIG/KONTOR

31090

FULDMÆGTIG/OFF. ADM.

31020

FULDMÆGTIG

99930

FUNKTIONÆR/TJENESTEMAND

99930

FUNKTIONÆR

99930

FYRBØDER/GLASOVN

89190

FYRMESTER

97930

FYRMESTER/FYRPASSER

97930

FYRPASSER

97930

FYRSKIBSFØRER

97990

FYRSKIPPER

97990

FYSIKER

01220

FYSIKERE

01200

FYSIKLABORANT

01620

FYSIKLÆERER

01295

FYSIOLOG

01530

FYSIOLOGILÆRER

01595

FYSIOTERAPEUTSTUDERENDE

06698

FYSIOTERAPEUT

06620

FYSISK LABORATORIEING

01220

FYSISK-SOCIO-ØKONOMISK KA.

09935

FYSIURG

06120

FÅREPASSER

61140

FÆNGSELSBETJENTE M.FL.

53400

FÆNGSELSBETJENT

53420

FÆNGSELSINSPEKTØR

20090

FÆNGSELSPRÆST

14120

FÆRDIGBLÆSER

89145

FÆRDIGMAGER/PIANOBYGGER

94140

FØRSTE RESERVELÆGE

06120

FØRSTE SKÆRER/PAPIR

73255

FØRSTE STYRMAND

04220

FØRSTEBIBLIOTEKAR

15220

FØRSTEDAME/SALG

41101

FØRSTEMAND/SALG

41101

G

 

GADEFEJEMASKINFØRER

95990

GADEFEJER

95990

GADEHANDLER

41190

GALOPTRÆNER

61920

GALVANISØRER M.FL.

72800

GALVANISØR

72820

GALVANOPLASTIKER

92330

GARAGEARBEJDER

84390

GARAGEVAGT

53990

GARDEROBEASSISTENT

51370

GARDEROBEPASSER

51370

GARDINMONTØR

79620

GARDINSYER

79590

GARNFOBEREDERE

75100

GARNFORBEREDER

75190

GARNFORVALTER

70035

GARNHANDLER

41101

GARNMESTER

70035

GARNOPSÆTTER

75425

GARTNER

61250

GARTNERE M.FL.

61200

GARTNERELEV/-LÆRLING

61298

GARTNERFORMAND

61250

GARTNERIARBEJDER

61260

GARTNERIEJER

61220

GARTNERILEDER

61220

GARTNERIMEDHMJÆLPER

61260

GARTNERITEKNIKERELEV

05998

GARTNERITEKNIKER

05930

GARVER

76120

GARVER/GARVERIARBEJDER

76120

GARVERE M.FL.

76100

GARVERIARBEJDER

76120

GAS- OG VANDMESTER

87101

GASSVEJSER/AUTOGENSVEJSER

87220

GASSVEJSER

87220

GASVÆRKSARBEJDER

74990

GELENKPÅSÆTTER/SKO

80245

GELÆNDERSNEDKER

95490

GEMMER/SKO

80240

GEMMOLOG

01320

GENERALLØJTNANT

99120

GENERALMAJOR

99120

GENETIKER

01590

GENETIKLÆRER

01595

GEOBOTANIKER

01320

GEODÆSTLÆRER

01395

GEODÆT

01320

GEODÆTASSISTENT

01320

GEODÆTISK HYDROGRAF

01320

GEOFYSIKERE M.FL.

01300

GEOFYSIKER

01320

GEOFYSIKLÆER

01395

GEOGRAF

01330

GEOGRAFILÆRER

01395

GEOKEMIKER

01320

GEOLOG

01320

GEOLOGILÆRER

01395

GEOTEKNIKER/INGENIØR

02290

GEOTEKNIKER

01320

GERMANSK FILOLOG

11120

GERTMAND

97220

GIPSER

89225

GLACIOLOG

01320

GLANSER/SKO

80260

GLARMAGER

95690

GLARMESTERELEV/-LÆRLING

95698

GLARMESTERSVEND

95620

GLARMESTER

95620

GLARMESTRE M.FL.

95600

GLAS-/ KERAMIK- OG TEGLARBEJDER

89990

GLASARBEJDERE

89100

GLASARBEJDERELEV

89198

GLASARBEJDER

89110

GLASBLÆSER/OPBLÆSER

89130

GLASERER

89260

GLASGRAVØR

89160

GLASHÆRDER

89150

GLASMAGER

89130

GLASMAGERLÆRLING

89198

GLASMALER

89180

GLASMASKINFØRER

89145

GLASMASKINEPASSER

89145

GLASMENGEBLANDER

89120

GLASPOLERER

89190

GLASPRESSER

89145

GLASRØRSBLÆSERELEV/-LÆRLING

89198

GLASRØRSBLÆSER

89140

GLASSKÆRER

89190

GLASSLIBER/PLANGLAS

89155

GLASSLIBERLÆRLING

89198

GLASSLIBER/HULGLAS

89160

GLASSMELTER

89125

GLASURARBEJDER

89220

GLASÆTSER

89170

GLÆTTER/SKO

80255

GLØDEOVNSARBEJDER/HÆRDERI

72620

GODSEJER

61120

GODSELEVATORFØRER

97220

GODSFORVALTER

61120

GODSINSPEKTØR

61120

GRADERFØRER

95960

GRADØR

79440

GRADØR/SKO

80220

GRAFIKER

19120

GRAFIKSTUDERENDE

19198

GRAFISK FORMGIVER

19120

GRAFISK KUNSTNER

19190

GRAFISK TILRETTELÆGGER

19120

GRAFONOM

03965

GRAFONOM/GRAFISK FORMGIVNING

19120

GRAFONOMSTUDERENDE

03998

GRANITHUGGER

82020

GRANITSLIBER

82040

GRAVEMASKINFØRER

95950

GRAVEMESTER

95950

GRAVER

52130

GRAVØR

88990

GRAVØR/SKRIFTGRAVØR

88920

GRAVØR/STEMPELGRAVØR

88940

GRAVØR/STÅLGRAVØR

88930

GRAVØR/TRYKKERI

92490

GRAVØR/ÆDELMETAL

88920

GRAVØRER/TRYKKEMIDLER

92400

GRAVØRLÆRLING

88998

GRILLASSISTENT

51160

GRILLEKSPEDIENT

41120

GRIP

19250

GROSSERER

41990

GROSSIST

41990

GROUND HOSTESS

34340

GROVMØLLER

77190

GROVNINGSNEDLÆGGER/SKO

80245

GROVPLADESMED

87440

GROVSMED

83120

GROVSMED/HESTEBESLAG

83160

GROVSMEDELÆRLING MED HEST

83198

GROVSMEDLÆRLING

83198

GROVVAREHANDLER

41990

GROVVAREHANDELSMEDARBEJDERE

41990

GRUBEELEVATORFØRER

71190

GRUSGRAVSARBEJDER

71190

GRÆSKLÆRER

11195

GRØNTHANDLER

41101

GUIDE

59140

GUILLOCHØR

88990

GUITARIST

19330

GULD- OG SØLVFORMGIVER

19135

GULD- OG SØLVSTØBER

88130

GULD- OG SØLVARBEJDER

88990

GULDARBEJDERLÆRLING

88198

GULDARBEJDER

88110

GULDDEKORATIONSPOLERER

89290

GULDSMED

88110

GULDSMEDE

88100

GULDSMEDELÆRLING

88198

GULVBELÆGGER

93055

GULVBELÆGNINGSARBEJDER

93055

GULVLÆGGERLÆRLING

93098

GULVLÆGGER

93055

GUMMIVAREARBEJDERE

90100

GUMMIVAREARBEJDER

90110

GYMNASIAST

99998

GYMNASIELÆRER

13030

GYMNASTIKLÆRER

06690

GYMNASTIKPÆDAGOG

06690

GYMNASTIKSTUDERENDE

06698

GYNÆKOLOG

06120

GÅRDEJER

61120

GÅRDMAND

52120

GÆR- OG LAGERKÆLDERARBEJDER

77840

GÆRINGSFYSIOLOG

01540

GÆRKÆLDERARBEJDER

77840

GØRTLER

83935

GØRTLERLÆRLING

83998

H

HA

09130

HA'ER

09130

H A-STUDERENDE

09198

HALINSPEKTØR

52190

HAMMERMAND

83190

HANDELSAGENT

41990

HANDELSASSISTENT

41990

HANDELSATTACHE

31020

HANDELSELEV/BUTIK

41198

HANDELSELEV/LAGER

39198

HANDELSELEV

41998

HANDELSFAGLÆRER

41995

HANDELSGARTNER

61220

HANDELSLÆRLING

41998

HANDELSLÆRLING/LAGER

39198

HANDELSLÆRER

41995

HANDELSMAND

41990

HANDELSMEDHJÆLPER

41990

HANDELSREJSENDE

41920

HANDELSSKOLELÆRER

41995

HANDELSSKOLEELEV

41998

HANDSKEBLOKKER

79470

HANDSKEMAGER

79470

HANDSKEPRESSER

79470

HANDSKESYER

79520

HANDSKETILSKÆRER

79470

HARPENIST

19330

HASPEMESTER/SPINDERI

70035

HASPEMESTER

70035

HASPER

75245

HATTEARBEJDER

79330

HATTEMAGERLÆRLING

79398

HATTEMAGER

79330

HAVBIOLOG

01440

HAVE/LANDSKABSARKITEKT

02130

HAVEARKITEKT

02130

HAVEBRUGSKONSULENT

05230

HAVEBRUGSKANDIDAT

05230

HAVEGARTNER

61250

HAVEINSPEKTØR

61240

HAVEMAND

61260

HAVFISKER

69120

HAVNE- OG TERMINALARB

97220

HAVNE- OG PAKHUSARBEJDERE

97200

HAVNEARBEJDER

97220

HAVNEASSISTENT

34250

HAVNEBETJENT

53990

HAVNEDIREKTØR

20090

HAVNEFOGEDASSISTENT

53990

HAVNEFOGED

34250

HAVNEINGENIØR

02240

HAVNEKAPTAJN

34250

HAVNELODS

04220

HAVNEMESTER

34250

HAVNEVAGT

53990

HD

09130

HD'ER

09130

H D-STUDERENDE

09898

HEDESELSKABSFUNKTIONÆR

05990

HELIKOPTERPILOT

04190

HERPETOLOG

01430

HERREEKVIPERINGSHANDLER

41101

HERREFRISØR

59225

HERREGÅRDSSKYTTE

69950

HERREGÅRDSJÆGER

69950

HERRESKRÆDDER

79120

HESTEOPDRÆTTER

61920

HESTEPASSER

61920

HF-LÆRER

13030

HHX'ER/HØJERE HANDELSEKSAMEN

41990

HISTOLABORANT

01640

HISTORIKER

11920

HJEMMEHJÆLPER

51970

HJEMMESYGEPLEJERSKE

06220

HJEMMEVEJLEDER/SÆRFORSORG

07140

HJÆLPEARBEJDER/REPROFAGET

92990

HJÆLPELODS

04220

HJÆLPEPRÆST

14120

HJÆLPER

99920

HJÆLPER VED PULPER

73225

HJÆLPER VED HOLLÆNDER

73225

HJÆLPER/KALANDER/ GUMMI

90130

HJÆLPESTØBER/STÅLBLOKSTØB

72135

HNDGRAVØR/TRYKKEMIDLER

92420

HOFFUNKTIONÆR

51990

HOLDLEDER/EDB

33230

HOLDMESTER/TEKSTIL

70035

HOLLÆNDERFORMAND

73220

HOLLÆNDERMAND

73225

HORISONTALFRÆSER

83330

HORNIST

19330

HORTONOM

05230

HORTONOMSTUDERENDE

05298

HOSPITALSBIBLIOTEKAR

15220

HOSPITALSLÆGE

06120

HOSPITALSASSISTENT

06290

HOSPITALSBETJENT

06990

HOSPITALSDIREKTØR

20090

HOSPITALSFOTOGRAF

19210

HOSPITALSINSPEKTØR

20090

HOSPITALSLABORANT

01640

HOSPITALSMEDARBEJDER

06990

HOSPITALSOLDFRUE

51955

HOSPITALSPORTØR

06990

HOSPITALSTANDLÆGE

06320

HOTELDIREKTØR

20090

HOTELKARL

51650

HOTELOLDFRUEASSISTENT

51955

HOTELOLDFRUE

51955

HOTELPICCOLO

51360

HOTELSTUEPIGE

51960

HOTELVAGTMESTER

51650

HOTELVÆRT

20090

HOVMESTER

51030

HOVMESTERASSISTENT

51990

HOVMESTERMATH

51990

HUE- OG KASKETMAGER

79330

HUGGEMAND/FLISHUGNING

73140

HULGLASSLIBERLÆRLING

89198

HULGLASSLIBER

89160

HULKORTOPERATØR/MASKINOP

33240

HULLEDAME

33130

HULLESTUELEDER

33120

HUMANBIOLOGER M.FL.

01500

HUMANBIOLOG

01590

HUMANGEOGRAFISTUDERENDE

09998

HUMANGEOGRAF

09925

HUMANISTISKE KANDIDATER

11000

HUNDEFRISØR

61930

HUNDEOPDRÆTTER

61930

HUNDETRÆNER

61930

HUNDEVAGT

53960

HUSASSISTENT

51965

HUSBESTYRERINDE

51990

HUSBONDAFLØSER

61190

HUSDYRBRUGSELEV

61198

HUSDYRBRUGSKONSULENT

05220

HUSDYRBRUGSLEDER

61120

HUSDYRBRUGER

61190

HUSFLIDSLÆRER

13090

HUSHOLDERSKE

51990

HUSHOLDNINGSLEDER

51150

HUSHOLDNINGSLÆRER

06895

HUSHOLDNINGSLÆRERSTUDERENDE

06898

HUSHOLDNINGSTEKNIKER

51150

HUSHOLDNINGSTEKNIKERELEV

51198

HUSHOLDNINGSKONSULENT

06895

HUSLIG MEDHJÆLP

51965

HUSMAND

61120

HUSMEDHJÆLPER

51965

HUSMODER

99960

HUSMODERAFLØSER

51970

HVIDGARVER

76120

HX'ER/HANDELSEKSAMEN

41990

HYDROGEOLOG

01320

HYDROGRAF

01320

HYDROLOG

01320

HYDROLOGASSISTENT

01990

HYLSTERKLÆBER

73290

HYREVOGNSCHAUFFØR

97510

HYTTEMESTERASSISTENT/GLAS

70040

HYTTEMESTER/GLAS

70040

HÅNDARBEJDSLÆRER

13090

HÅNDBOGBINDERELEV

92798

HÅNDBOGBINDER

92720

HÅNDFLADSTRIKKER

75520

HÅNDFORGYLDER

92750

HÅNDFORMER

72520

HÅNDPAKKER

97120

HÅNDPINDER/SKO

80245

HÅNDSMED

83160

HÅNDSPRINGER

19920

HÅNDSTRYGER

59340

HÅNDSÆTTER

92120

HÅNDVÆRKER I CIVILFORSVAR

99140

HÅNDVÆRKER

99920

HÅNDVÆVER

19145

HÆFTEDAME

92740

HÆFTERSKE/KARTONNAGE

91030

HÆLEBARMEDARBEJDER

80990

HÆLEBETRÆKKER/SKO

80255

HÆLEBYGGER

80240

HÆLEPÅSÆTTER/SKO

80255

HÆLERÆSER/SKO

80255

HÆLESLIBER/SKO

80255

HÆRDER

72630

HÆRDERE M.FL.

72600

HØJESTERETSDOMMER

12020

HØJSKOLEFORSTANDER

13060

HØJSKOLELÆRER

13060

HØJTRYKSFARVER

75625

HØNSERIMEDHJÆLPER

61180

HØNSERIST

61180

HØVLER/METAL

83340

HØVLER/STIKKER/SHAPER

83340

I

IDEHISTORIKER

11990

IDRÆTSLÆRER

06690

IGANGSÆTTER/VÆVESTOL

75320

IKKE ANGIVET FAG

99990

ILLUSIONIST

19920

ILLUSTRATIV GRAFIKER

19120

ILLUSTRATIONSFOTOGRAF

19230

IMMUNOLOG

01540

INDBÆRER/GLAS

89190

INDDREJER/KERAMIK

89230

INDENDØRSARKITEKT

19125

INDKØBER

41955

INDKØBSASSISTENT

41955

INDKØBSDIREKTØR

20020

INDKØBSDISPONENT

41955

INDKØSCHEF

20020

INDLÆGGER/DYBOVN/GENOPV

72330

INDOLOG

11120

INDRETNINGSARKITEKT

19125

INDSMØRER/SKO

80245

INDSPILNINGSTEKNIKER/LYD

56920

INDSPILNINGSLEDER/FIOM

19950

INDSTILLER/VALSER

72220

INDSÆTNINGSHÆRDER

72630

INDUSTRIAUTOSADELMAGER

79630

INDUSTRIBOGBINDERELEV

92798

INDUSTRIBUNTMAGERSYER

79530

INDUSTRIBUNTMAGERSYERELEV

79598

INDUSTRIBLIKKENSLAGER

87320

INDUSTRIBOGBINDER

92730

INDUSTRIBUNTMAGER

79220

INDUSTRIDESIGNERELEV

19198

INDUSTRIDESIGNER

19190

INDUSTRIEL PROD.UDVIKLER

19147

INDUSTRIEL RØRSMED

87140

INDUSTRIEL RØRSMEDELEV

87198

INDUSTRIELEKTRIKER

85530

INDUSTRIEL DESIGNER

19190

INDUSTRIFARVER/TEKSTIL

75625

INDUSTRIINGENIØR

02410

INDUSTRILAKERER

93040

INDUSTRILABORANT

01620

INDUSTRIMØBELPOLSTRERELEV

79698

INDUSTRIMALJØR

72850

INDUSTRIMØBELPOLSTRER

79620

INDUSTRIPØLSEMAGERLÆRLING

77398

INDUSTRIPØLSEMAGER

77340

INDUSTRISNEDKERLÆRLING

81298

INDUSTRISNEDKER

81225

INFORMATIONSCHEF

20035

INFORMATIONSINGENIØR

02330

INFORMATIONSINGENIØRSTUDERENDE

02398

INFORMATIONSMEDARBEJDER

15190

INFORMATIONSASSISTENT

59990

INGENIØR

02990

INGENIØR/VANDBYGNING

02240

INGENIØRSTUDERENDE

02998

INKASSATOR

32920

INKASSATRICE/MØNTAUTOMAT

32990

INSEMINØR

05960

INSPEKTORATSLEDER/STATENS

53930

INSPEKTØR/BADEANSTALT

52190

INSPEKTØR/ERHVERVSSKOLE

13050

INSPEKTØR/LANDBRUG

61120

INSPEKTØR/RESTAURANT

51220

INSPEKTØR/RESTAURATION

51220

INSPEKTØR/SELSKABSLOKALER

51220

INSPEKTØR/TAXISELSKAB

34130

INSPEKTØR/ARBEJDSTILSYNET

53940

INSTALLATIONSMESTER/EL

70025

INSTALLATIONSELEKTRIKER

85510

INSTALLATØR AF CENTRALVARME

87150

INSTITUTBESTYRER/VIDEREGÅENDE

13020

INSTRUKTIONSLABORANT

01695

INSTRUKTIONSTEKNIKER

03995

INSTRUKTIONSINGENIØR

02995

INSTRUKTØR/FILM/ TEATER

19520

INSTRUKTØRASSISTENT

19520

INSTRUKTØRELEV

19598

INSTRUKTØR

13090

INSTRUMENTMAGER

84235

INSTRUMENTMAGERLÆRLING

84298

INSTRUMENTMEKANIKER

84230

INSTRUMENTALLÆRER

19395

INTARSIASNEDKER

81235

INTENDANTUROFFICER

99120

INTENSIVSYGEPLEJERSKE

06220

INTERLOCKSTRIKKER

75520

INTERLOCKVÆVER

75520

INTERN MEDICINER

06120

INTERTYPESÆTTER

92125

INTERVIEWER

09990

INTONATØR

94130

INVENTARSNEDKER

81230

ISENKRÆMMER

41101

ISHANDLER

41190

ISOLATØR

95520

ISOLATØRELEV

95598

ISOLATØRER

95500

ISOLERINGSARBEJDERELEV

95598

ISOLERINGSMONTØR

95520

ISOLERINGSARBEJDER

95520

ISOTOPLABORANT

01640

ISVÆRKSARBEJDER

74990

ITALIENSKLÆRER

11195

J

J0NGLØR

19920

JACQUARDVÆVTILBEREDER

75320

JACQUARDVÆVER

75440

JAGTASSISTENT

69950

JAGTELEV

69998

JANITSCHAR

19330

JAZZBALLETLÆRER

19495

JAZZMUSIKER

19330

JERN- OG METALSLIBER

83930

JERN- OG STÅLFORMER

72520

JERNANFANGER

89135

JERNBANEARBEJDER/SPOR

95980

JERNBANEARBEJDER/STATION

97640

JERNBANEARBEJDER

84390

JERNBANEASSISTENT

34120

JERNBANEFUNKTIONÆR

34120

JERNBETONARBEJDERE M.FL.

95200

JERNBETONARBEJDER

95210

JERNBINDER

95230

JERNSKIBSTØMRERLÆRLING

95498

JERNSKIBSTØMRER

95430

JIGGERFARVER

95625

JOBTRÆNER

13090

JOCKEY

19930

JORD- OG BETONARBEJDER

95920

JORD/BETONARBEJDER

95920

JORDBRYGSELEV

61198

JORDEMODERELEV

06598

JORDEMODER

06520

JORDEMØDRE

06500

JORNALISTER M.FL.

15100

JOURNALISTELEV

15198

JOURNALIST

15120

JULEMAND

19580

JULENISSE

19580

JUNGMAND

97798

JUNIORMASKINMESTER

96020

JUNIORPROGRAMMØR

08340

JURASTUDERENDE

12098

JURIDISK SEKRETÆR/ORG

12050

JURIDISK SEKRETÆR/ERHVERV

12060

JURIST

12010

JURISTER

12000

JÆGER

69950

JÆGER I HÆRENS JÆGERKORPS

99190

K

KABELMASKINEARBEJDER

83945

KABELMESTER

70025

KABELMONTØR/LINIEMONTØR

85580

KABELMONTØR

85590

KABELSYER

85330

KABINECHEF

51940

KAFFEASSISTENT

51925

KAFFEBLANDER

77990

KAFFEBRÆNDER

77990

KAFFEJOMFRU

51925

KAHYTSDRENG

51990

KAHYTSJOMFRU

51950

KALAKHUSARBEJDER

76190

KALANDERFØRER/PAPIR

73235

KALANDERFØRER/GUMMI

90130

KALANDERSKÆRER

75690

KALDSKAPELLAN

14120

KALKBRUGSARBEJDER

71110

KALKBRÆNDER

74520

KALKULATOR

39220

KALKVÆRKSARBEJDERE M.FL.

74500

KALKVÆRKSARBEJDER

74520

KALKØR

03190

KAMERAMAND/E-KAMERA

19260

KAMERAMAND/FILM

19250

KAMERAMAND/TV

19260

KAMERAMAND

19290

KAMERAREPARATØR

84230

KAMMERDRENG

51990

KAMMERPIGE

51990

KAMMERTJENER

51990

KAND. SAMF.

09940

KAND. SAMF./DRIFTSØKONOMI

09130

KAND. SAMF./NATIONALØKONOMI

09120

KANDIDAT I FORVALTNING

09940

KANDIDAT I HAVEBRUGSVIDENSKAB

05230

KANDIDAT I LANDBRUGSVIDENSKAB

05220

KANDIDAT I LEVNEDSMIDDELVIDENSKAB

02920

KANDIDAT I MEDIEKUNDSKAB

09990

KANDIDAT I MEJERIBRUGSVIDENSKAB

02930

KANDIDAT I SKOVBRUGSVIDENSKAB

05240

KANDIDAT I SOCICIALVIDENSKAB

09940

KANDIDAT I STATSKUNDSKAB

09920

KANDIDAT I FORSIKRINGSVIDENSKAB

08230

KANDIDAT/HUMANISTISKE FAG

11020

KANDIDAT/NATURVIDENSKAB

01020

KANDIDATSTIPENDIAT

13020

KANLLERTMEKANIKER

84355

KANTINELEDER

51150

KANTINEMEDHJÆLPER

51155

KANTINEMEDHJÆLPERELEV

51198

KANTINEMEDHJÆLP

51155

KANTOR

19320

KANTSAVER

82030

KANTSKÆRER

82030

KANTSTENHUGGER

82090

KANTSYER/SKO

80250

KAOLINRØRER

73190

KAPELBETJENT

59990

KAPELLAN

14120

KAPELMESTER

19320

KAPPEKLISTRER/SKO

80245

KAPTAJN

04220

KAPTAJN I FORSVARET

99120

KAPTAJNLØJTNANT

99120

KARBONISERER

75690

KARBØDKER

81920

KARDUSERER

77260

KARETMAGER

87340

KARL

61140

KARROSSERIPLADESMEDELÆRLING

87398

KARROSSERISMED

87350

KARROSSERIBYGGER

87340

KARROSSRIBYGGERLÆRLING

87398

KARTEMESTER

70035

KARTER

75135

KARTESLIBER

75190

KARTOGRAF/TOPOGRAFISK

01920

KARTONMASKINFØRER

73230

KARTONNAGEARBEJDER/HÅND

91090

KARTONNAGEARBEJDER/MASKIN

91030

KARTONNAGEARBEJDER

91030

KASKADØR

19920

KASKETMAGERLÆRLING

79398

KASSEASSISTENT

41130

KASSEDAME

41130

KASSERER

32150

KASSERER/SELVBETJENINGSBUREAU

41130

KEDEL- OG MOTORPASSER

96090

KEDELPASSER

96060

KEDELSMED

87440

KELER/MASKINSNEDKER

81020

KEMIGRAF/REPROKOPIST

92630

KEMIINGENIØRER

02500

KEMIINGENIØRSTUDERENDE

02598

KEMIINGENIØR

02520

KEMIKER

01120

KEMIKERE

01100

KEMILABORANT

01620

KEMILÆRER

01195

KEMOTEKNIKERE M.FL.

03500

KEMOTEKNIKERSTUDERENDE

03598

KEMOTEKNIKER

03520

KENNELASSISTENT

61930

KENNELEJER

61930

KENNELMEDHJÆLPER

61930

KERAMIKARBEJDERE

89200

KERAMIKARBEJDER

89210

KERAMIKER/KUNSTHÅNDVÆRK

19150

KERAMISK FORMGIVER

19150

KETLER

75530

KETLERSKE

75530

KIKSARBEJDER

77640

KIOSKEJER

41101

KIOSKMEDHJÆLPER

41185

KIRKEBETJENT

52130

KIRKEGÅRDSGRAVER

52130

KIRKEGÅRDSINSPEKTØR

61240

KIRKEGÅRDSLEDER

61240

KIRKEGÅRDSBETJENT

53960

KIRKESANGER

19340

KIRKETJENER

52130

KIROPRAKTORASSISTENT

06950

KIROPRAKTORSTUDERENDE

06998

KIROPRAKTOR

06950

KIRURG

06120

KIRURGISK GASTROENTEROLOG

06120

KJOLESKRÆDDER

79140

KLAREDAME

97130

KLARINETTIST

19330

KLASSELÆRER

13040

KLASSIFICØR/SLAGTERI

77390

KLASSISK FILOLOG

11120

KLAVERBYGGER

94140

KLAVERSTEMMER

94150

KLEINSMED

87920

KLEJNSMED

87920

KLEJNSMEDEELEV/-LÆRLING

87998

KLICHE FOTOGRAF

92510

KLICHEARBEJDER

92630

KLICHEASSISTENT

92630

KLICHEMONTØR

92630

KLICHEÆTSER

92630

KLIMATOLOG

01320

KLINIKASSISTENT/TANDKLINIK

06430

KLINIKASSISTENTELEV/TANDKLINIK

06498

KLINIKASSISTENT/LÆGEKLINIK

06290

KLINIKDAME

06290

KLINISK BLODTYPESEROLOG

06120

KLINISK DIÆTASSISTENT

06830

KLINISK FOTOGRAF

19240

KLINISK FYSIOLOG

06120

KLINISK KEMIKER

01120

KLINISK MIKROBIOLOG

06120

KLINISK NEUROFYSIOLOG

06120

KLINISK PSYKOLOG

07920

KLINISK SKOLEPSYKOLOG

07920

KLINISK TANDLÆGEASSISTENT

06320

KLINISK-KEMISK HOSPITALSL

01640

KLINISK-MIKROBIOLOGISK LA

01640

KLIPPEASSISTENT/FILM

19270

KLIPPEMASKINFØRER/PAPIR

73250

KLIPPER/FILM OG TV

19270

KLISTRER/CIGARKASSER

77290

KLISTRER/SKO

80230

KLITPLANTØR

69930

KLOAKARBEJDER

95920

KLOAKMESTER

95901

KLOKKER

52130

KLOVN

19920

KLUBLEDER/UNGDOMSKLUB

07120

KLUBLEDER/FRITIDSKLUB

07120

KLUBPÆDAGOG

07120

KLUDEHUGGER

73290

KLUDESORTERER

75020

KLUDKOGER/PAPIRMASSE

73190

KLUDRIVER

75190

KLÆBEPINDER/SKO

80245

KNALLERTBUD

34990

KNALLERTMEKANIKERELEV

84398

KNYTTER

75435

KOBBERSMEDELÆRLING

84398

KOBBERSMED

84330

KODEDAME

33130

KODER

08340

KOGEELEV

51198

KOGEJOMFRUELEV

51198

KOGEJOMFRU

51120

KOGEMESTER

77420

KOGER/CELLULOSE

73120

KOGER/KEMISK INDUSTRI

74020

KOGERPASSER/MØLLERI

77150

KOGERSKE/KOGEJOMFRU

51120

KOK

51120

KOK/KOGEJOMFRU

51120

KOKELEV/-LÆRLING

51198

KOKILLEREJSER

72140

KOKILLESLIBER

72145

KOKKE M.FL.

51100

KOKSAFTAGER

74920

KOKSMATH

51198

KOKSPÅFYLDER

74920

KOLONIALHANDLER

41101

KOLONIALKOMMIS

41101

KOLONNECHEF I CIVILFORSVAR

99140

KOLPORTØR

41990

KOMIKER

19920

KOMMANDØR

99120

KOMMANDØRKAPTAJN

99120

KOMMIS

41101

KOMMISSIONÆR

41990

KOMMUNAL DAGPLEJEMODER

07170

KOMMUNALASSISTENT

31010

KOMMUNALDIREKTØR

20090

KOMMUNALREVISOR

32120

KOMMUNEASSISTENTELEV

31098

KOMMUNEASSISTENT

31010

KOMMUNEGARTNER

61240

KOMMUNEINGENIØR

20025

KOMMUNEKASSERER

20090

KOMPASMAGER

84235

KOMPONIST

19390

KONCERTMUSIKER

19330

KONDITOR

77630

KONDITORELEV/-LÆRLING

77398

KONDITORIARBEJDER

77640

KONDUKTØR/BYG

70050

KONFEKTIONSASSISTENT

03945

KONFEKTIONSASSISTENTELEV

03998

KONFEKTIONSSYER

79520

KONFEKTIONSTEKNIKER

03940

KONFEKTIONSTEKNIKERELEV

03998

KONFEKTIONSARBEJDER

79990

KONFEKTUREARBEJDERLÆRLING

77798

KONFEKTUREHANDLER

41101

KONFEKTUREARBEJDER

77740

KONSERVATORIESTUDERENDE

19398

KONSERVATORSTUDERENDE

19198

KONSERVATOR

19175

KONSERVEMESTER

70030

KONSERVERINGSTEKNIKERSTUD

19198

KONSERVERINGSTEKNIKER

19175

KONSERVESARBEJDERE M.FL.

77400

KONSERVESARBEJDER

77420

KONSOLOPERATØR/EDB

33230

KONSTABEL

99130

KONSTRUKTIONSSMED

87440

KONSTRUKTIONSINGENIØR

02420

KONSTRUKTØR/BYGNINGSKONST

03230

KONSULENT VED CIVIL VÆRNE

07990

KONSULENT/REPRÆSENTANT

41920

KONSULENT I VIRKSOMHEDLEDELSE

09130

KONSULENT/ARBEJDSTILSYNET

53940

KONTORASS.

31010

KONTORASSISTENT I P & T

34925

KONTORASSISTENT/JERNBANE

34120

KONTORASSISTENT/P & T

34925

KONTORASSISTENT

31010

KONTORBETJENT

39920

KONTORBUD

34990

KONTORCHEF

31001

KONTORELEV/-LÆRLING

31098

KONTORFUKTIONÆR/BETJENING

39990

KONTORFULDMÆGTIG

31090

KONTORFUNKTIONÆR

31010

KONTORFUNTIONÆRER M.FL.

31000

KONTORLEDER

31001

KONTORMASKINEMEKANIKERELEV

84298

KONTORMASKINEMEKANIKER

84225

KONTORMEDHJÆLPER/EDB

33290

KONTORMEDHJÆLPERVIKAR

00716

KONTORMEDHJÆLPER

31085

KONTORPAKMESTER/POST

34920

KONTORSÆLGER

41920

KONTORTELEFONIST

34955

KONTORVIKAR

00710

KONTREADMIRAL

99120

KONTROLASSISTENT VED MARK

05950

KONTROLASSISTENT VED SVIN

05950

KONTROLASSISTENT/KØDYDELS

05950

KONTROLASSISTENT/LANDBRUG

05950

KONTROLASSISTENT/MÆLKEYDE

05950

KONTROLASSISTENT VED KVÆG

05950

KONTROLCHEF/GLAS

70040

KONTROLFLYVER

04120

KONTROLFORMAND/GLAS

70040

KONTROLFUNKTIONÆR

53990

KONTROLHULLER

33130

KONTROLINGENIØR

02990

KONTROLLØR/GLAS

89190

KONTROLLØR/LUFTFART

34390

KONTROLLØR/LÆDERVARER

80190

KONTROLLØR/P &T

34930

KONTROLLØR/PLANGLASPRODUK

89190

KONTROLLØR/SKO

80290

KONTROLLØR/VEJNING/ MÅLING

39130

KONTROLLØR/FORLYSTELSESE

53990

KONTROLMESTER/GLAS

70040

KONTROLTEKN IKER

03975

KONTROLTELEFONIST

34955

KONVOLUTARBEJDER

91020

KORDEGN

14920

KORDIRIGENT

19320

KOREOGRAF

19420

KORKARBEJDER

94240

KORKSKÆRER

94240

KORKVAREARBEJDER

94240

KORLEDER

19320

KORPORAL

99130

KORPSCHEF I CIVILFORSVARET

99140

KORPSMESTER I CIVILFORSVARET

99140

KORPUSSLIBER

88250

KORPUSSØLVSMED

88220

KORREKTURLÆSER

15990

KORRESPONDENT

11130

KORRESPONDENTSTUDERENDE

11198

KORRESPONDENTVIKAR

00714

KORRESPONDENT

31030

KORROSIONSBESKYTTER

93030

KORSANGER

19340

KORTTEGNERELEV

03198

KORTTEGNER

03130

KOSANGASFABRIKARBEJDER

74120

KOSMETIKARBEJDER

74690

KOSMETOLOG/SKØNHEDSPLEJER

59230

KOSMETOLOGELEV

59298

KOSMETOLOG

59230

KOSTEKSPERT

06890

KOSTKONSULENT

06895

KOSTUMETEGNER

19140

KOSTUMIER

19170

KRAFTLINIEMONTØR

85580

KRANFØRER

97410

KRANFØRER/CHARGERKRAN

72120

KRANFØRER/MOBILKRAN

97440

KRANFØRER/STATIONÆR KRAN

97430

KRANFØRER/STØBEKRAN

72190

KRANFØRER/TRAVERSKRAN

97420

KRANFØRER/TÅRNKRAN

97430

KRANFØRERE M.FL.

97400

KREATURPASSER

61140

KREATURSLAGTERELEV

77398

KREATURSLAGTER

77325

KREDITFORENINGSFUNKTIONÆR

32990

KREDSCHEF/ARBEJDSTILSYNET

53940

KREDSLÆGE

06120

KREMATORIEBETJENT

59990

KRIDTER/BILLEDRAMMER

81930

KRIDTERER/BILLEDRAMMER

81930

KRIDTVÆRKSARBEJDER

74590

KRIMINALASSISTENT

53220

KRIMINALBETJENT

53220

KRIMINALKOMMISSÆR

53220

KRIMINALPSYKOLOG

07920

KRITIKER

15120

KROMGARVER

76120

KROVÆRT

51020

KT.ASS.

31010

KUFEFARVER

75625

KULBRUDSARBEJDER

71110

KULTURGEOGRAFISTUDERENDE

09998

KULTURGEOGRAF

09925

KULTURHUMANGEOGRAF

09925

KULTURSOCIOLOGISTUDERENDE

09998

KULTURSOCIOLOG

09925

KULTURTEKNIKER

05990

KUNSNER

19190

KUNSTAKADEMISTUDERENDE

19198

KUNSTCYKLIST

19920

KUNSTDREJER

19190

KUNSTELEV

19198

KUNSTEMALJØR

88190

KUNSTGLASPUSTER

19190

KUNSTHANDLER

41101

KUNSTHISTORIKER

11990

KUNSTHÅNDVÆRKER/KERAMIKER

19150

KUNSTHÅNDVÆRKER/TEKSTIL

19145

KUNSTHÅNDVÆRKERSTUDERENDE

19198

KUNSTHÅNDVÆRKER

19190

KUNSTMALER

19190

KUNSTMED

19190

KUNSTPÆDAGOG

19195

KUNSTSTOPPER

79590

KURSIST

99998

KURSUSLEDER

13090

KURSUSLÆRER

13090

KURVEMAGER M.FL.

94200

KURVEMAGERLÆRLING

94298

KURVEMAGER

94220

KUSK

97590

KUSTODE

15290

KVARTÆR-ZOOLOG

01430

KVÆGBRUGSLEDER

61120

KVÆGINSEMINØR

05960

KVÆGKONTROLASSISTENT

05950

KYSTFISKER

69120

KYSTSKIPPERELEV

04298

KYSTSKIPPER

04220

KÆDEKNYTTER/VÆVERI

75435

KÆDEPÅLÆGGER

75320

KÆDESKÆRER

75420

KÆDESMED/SMYKKER

88150

KÆDESTOLSTRIKKER

75520

KÆLDERMESTER/HOTEL

51920

KÆMMER

75145

KÆMMERIARBEJDER

75145

KÆMNER

20090

KÆRNEMAGER/STØBERI

72540

KØBMAND

41101

KØKKENASSISTENTELEV

51198

KØKKENASSISTENT

51150

KØKKENCHEF

51120

KØKKENELEV

51198

KØKKENLEDERELEV

51198

KØKKENLEDER

51150

KØKKENMEDHJÆLP

51155

KØKKENMEDHJÆLPER

51155

KØKKENMEDHJÆLPERELEV

51198

KØKKENMEDHJÆLP

51155

KØLEINGENIØR

02250

KØLEMONTØRLÆRLING

87198

KØLEMONTØR

87130

KØLERØRSPASSER/GLAS

89190

KØLLEPASSER/MALTERI

77820

KØRELÆRER

97595

KØRELÆRERASSISTENT

97595

KØRSELSLEDER

34130

L

LABORANT

01620

LABORANTELEV

01698

LABORANTER M.FL.

01600

LABORANTMESTER

01650

LABORATORIEASSISTENT

01690

LABORATORIEBETJENT

01650

LABORATORIEFORMAND

01650

LABORATORIEINGENIØR

01120

LABORATORIEINGENIØR/FYSIK

01220

LABORATORIEINGENIØR/KEMI

01120

LABORATORIELEDER

01690

LABORATORIELÆGE

06120

LABORATORIEMESTER

01650

LABORATORIESYGEPLEJERSKE

06220

LABORATORIETANDTEKNIKER

06450

LABORATORIETEKNIKER

01630

LABORATORIEARBEJDER

01690

LAGER- OG PAKHUSARBEJDER

97220

LAGER- OG TRANSPORTARBEJDER

97220

LAGER- OG HANDELSARBEJDER

97220

LAGERARBEJDER

97220

LAGERBOGHOLDER

32130

LAGERCHEF

39120

LAGEREKSPEDIENTELEV

39198

LAGEREKSPEDIENTER M.FL.

39100

LAGEREKSPEDIENTLÆRLING

39198

LAGEREKSPEDIENT

39120

LAGERELEV

39198

LAGERFORVALTERASSISTENT

39120

LAGERFORVALTER

39120

LAGERKONTROLLØR

39120

LAGERKÆLDERARBEJDER

77840

LAGERVIKAR

00740

LAKARBEJDER

74320

LAKERER

93090

LAKRIDSARBEJDER

77790

LAKRIDSKOGER

77790

LAMINATPRESSER

90365

LAMINERER

90365

LANDARBEJDER

61190

LANDBRUGSKONSULENT

05220

LANDBRUGSMASKINEMEKANIKERE

84398

LANDBRUGSMASKINSMED

84340

LANDBRUGSMEDHJÆLPER

61140

LANDBRUGSELEV

61198

LANDBRUGSKANDIDAT

05220

LANDBRUGSLEDER

61120

LANDBRUGSMASKINFØRER

61150

LANDBRUGSSKOLELÆRER

13060

LANDBRUGSTEKNIKER

05920

LANDINSPEKTØRASSISTENT

02270

LANDINSPEKTØRSTUDERENDE

02298

LANDINSPEKTØR

02270

LANDMAND

61120

LANDMÅLERASSISTENT

03220

LANDMÅLINGSTEKNIKERELEV

03298

LANDMÅLINGSTEKNIKER

03220

LANDMÆND M.FL.

61100

LANDPOLITIBETJENT

53220

LANDPOSTBUD

34920

LANDSARKIVAR

15260

LANDSDOMMER

12020

LANDSKABSARKITEKT

02130

LANDVÆSENSELEV

61198

LANGTIDSMEDICINER

06120

LASKERIPERSONALE

59300

LASTE- OG LOSSEARBEJDER

97220

LASTVOGNSMEKANIKERELEV

84398

LASTVOGNSCHAUFFØR

97510

LASTVOGNSMEKANIKER

84325

LATEXMESTER

70035

LATINLÆRER

11195

LEDENDE HJEMMESYGEPLEJERSKE

06220

LEDENDE LABORANT/HOSP

01640

LEDENDE SUNDHEDSPLEJERSKE

06220

LEDER

99930

LEDER AF DAGINSTITUTION

07120

LEDNINGSINSPEKTØR/EL

70025

LEDNINGSMESTER

70025

LEDSAGER

51990

LEGETØJSHANDLER

41101

LEJRCHEF

51990

LEKTOR

13090

LEKTOR/GYMNASIUM

13030

LEKTOR/VIDEREGÅENDE UDD.

13020

LERGRAVSARBEJDER

71190

LETMATROS

97798

LEVNEDSMIDDELASS.ELEV

03998

LEVNEDSMIDDELASSISTENT

03990

LEVNEDSMIDDELTEKNIKER

03955

LEVNEDSMIDDELTEKNIKERELEV

03998

LEVNEDSMIDDELVIDENSKAB/ K

02920

LEVNEDSMIDDELVIDENSKABSST

02998

LEVNEDSMIDDELARBEJDER

77990

LIC. ACT.

08230

LIC. AGRO.

05220

LIC. JUR.

12010

LIC. MED.

06120

LIC. ODONT.

06320

LIC. OECON.

09190

LIC. PHARM.

06920

LIC. PHILOL.

11120

LIC. PHILOL.

11120

LIC. POLIT.

09120

LIC. POLYT.

02990

LIC. SCIENT.

01020

LIC. SCIENT.

01020

LIC. STAT.

08120

LICENSKONTROLLØR

53990

LICENTIAT/HUMANISTISKE FA

11020

LICENTIAT/NATURVIDENSKAB

01020

LIGKISTESNEDKER

81290

LIMER/TRÆ

81190

LIMKOGER

73260

LIMNOLOG

01440

LIMTRÆSARBEJDER

81990

LINGVIST

11120

LINIEMONTØR

85580

LINIERER

92760

LINNEDJOMFRU

51955

LINNEDSYERSKE

79590

LINNEDSYER

79590

LINOLEUMSPÅLÆGGER

93055

LINOTOLUDLÆGGER

93055

LINOTYPESÆTTER

92125

LINSESLIBER

89165

LINSESLIBE- OG POLEREMASK

89165

LISTEFORGYLDER

81930

LITOGRAF/REPROFOTOGRAF

92530

LITTERATURHISTORIKER

11990

LITTERATURFORSKER

11990

LIVREDDER

53190

LIVREDDER/BADEMESTER

59260

LODDE- OG MONTAGEDAME

85330

LODDEDAME

85330

LODDER

87235

LODDER/ELEKTRONIK

85330

LODDER/ELEKTROINDUSTRI

85330

LODDER/MONTØR/ELEKTRONIK

85330

LODS

04220

LODSFORMAND

04220

LODSINSPEKTØR

20090

LODSKAPTAJN

04220

LOKALREDAKTØR

15120

LOKOMOTIVFØRER/MINEDRIFT

71190

LOKOMOTIVFØRERE M. FL.

97600

LOKOMOTIVINSTRUKTØR

97695

LOKOMOTIVASSISTENT

97620

LOKOMOTIVFØRER

97620

LOKOMOTIVMESTER

34120

LOKSAVER

2030B

LOLODANSER

19420

LORANTEKNIKER

97990

LUFTAKROBAT

19920

LUFTFARTSASSISTENT

34390

LUFTFARTSELEV

34398

LUFTFARTSFUNKTIONÆR

34390

LUFTFARTSMEDHJÆLPER

34390

LUFTFARTØJSCHEF

04120

LUFTFOTOGRAF

19210

LUFTHAVNSARBEJDER

97220

LUFTHAVNSBETJENT

53990

LUFTHAVNSCHEF

20090

LUFTKAPTAJN

04120

LUFTNAVIGATØR

04120

LUGEMAND

97220

LYDMAND

86920

LYDTEKNIKER

86920

LYSBUESVEJSER

87225

LYSEKRONESLIBER

83930

LYSKOPIERER

92830

LYSKOPIST

92830

LYSMAND

19960

LYSTRYKKER

92290

LÅSESMED

87920

LÆDERFARVER

76120

LÆDERTILSKÆRER

80130

LÆDERVAREARBEJDERE

80100

LÆDERVAREARBEJDER

80110

LÆDERVAREHANDLER

41101

LÆDERVARESYER

80140

LÆGBRODER

14990

LÆGE

06120

LÆGEKLINIKASSISTENT

06290

LÆGELIG

06120

LÆGELIG KONSULENT

06120

LÆGEMIDDELKONSULENT

41920

LÆGER

06100

LÆGESEKRETÆRELEV

31098

LÆGESEKRETÆR

31040

LÆGPRÆDIKANT

14190

LÆNGEREV.UDD. I UTRAD. JOB

00820

LÆREPLADSSØGENDE

00600

LÆRER

13090

LÆRER I FOLKESKOLEN

13040

LÆRER I GYMNASIESKOLEN

13030

LÆRER VED ERHVERVSSKOLE

13050

LÆRER/FRITIDSUNDERVISNING

13060

LÆRER/VIDEREG. UDD.

13020

LÆRERE

13000

LÆRERSTUDERENDE

13098

LÆRERVIKAR

13070

LÆRLING

99998

LÆRLING/BUTIK

00632

LÆRLING/BYGGE & ANLÆG

00610

LÆRLING/ENGROSHANDEL

00634

LÆRLING/GRAFISKE FAG

00620

LÆRLING/JERN & METAL

00640

LÆRLING/JORDBRUG

00650

LÆRLING/KONTOR

00630

LÆRLING/LEVNEDSMIDDEL

00670

LÆRLING/SERVICEFAG

00680

LÆSTEFREMTAGER

80290

LÆSTEMODELLØR

81250

LÆSTEUDTRÆKKER

80290

LØBEKRANFØRER

97420

LØJTNANT

99120

LØNNINGSBOGHOLDER

32130

LØNNINGSKASSERER

32150

LØSGØRER/TOBAK

77220

M

MAASKINPÅSÆTTER/CHARGERING

72120

MALKE- OG HYGIEJNEKONSULENT

05220

MALTERIARBEJDER

77820

MALTGØRER

77820

MANICURIST

59235

MANIPULATORFØRER

83190

MANIPULATOR

19920

MANNEQUIN

19940

MANUFAKTURHANDLER

41101

MARCIPANARBEJDER

77740

MARGARINEARBEJDER

77930

MARINEBIOLOG

01440

MARKBRUGER

61190

MARKDRIFTSMEDARBEJDER

61140

MARKEDSCHEF

20035

MARKETINGDIREKTØR

20035

MARKETINGKONSULENT

09945

MARKETINGMEDARBEJDER

09945

MARKETINGPLANLÆGGER

09945

MARKETINGSCHEF

20035

MARKISEMONTØR

83950

MARKKONTROLLØR

05950

MARMORSLIBER

82040

MARSKANDISER

41101

MASKIN- OG MOTORMONTØRER

84100

MASKINARBEJDER/STIKKE- OG

83340

MASKINARBEJDERE M. FL.

83300

MASKINARBEJDER

83310

MASKINASSISTENT/MASKINIST

96030

MASKINBOGHOLDER

32140

MASKINBRODERER

79540

MASKINCHEF

96020

MASKINDAME/KARTONNAGE

91030

MASKINDEKORATØR/KERAMIK

89255

MASKINFORMER

72530

MASKINFØRER/BULLDOZER

95965

MASKINFØRER/BYGGE OG ANLÆG

95990

MASKINFØRER/CELLULOSE

73130

MASKINFØRER/GRADER

95960

MASKINFØRER/GRAVEMASKINE

95950

MASKINFØRER/RENDEGRAVER

95955

MASKINFØRER/TROMLE

95940

MASKINFØRER/ASFALT

95935

MASKINGRAVØR/TRYKKEMIDLER

92430

MASKINGRAVØR

88990

MASKINHÆFTER

92740

MASKININGENIØR/KONSTRUKTION

02420

MASKININGENIØR/PRODUKTION

02430

MASKININGENIØR/SKIBSTEK

02440

MASKININGENIØRER M. FL.

02400

MASKININGENIØR

02410

MASKINIST

96030

MASKINIST/STENKNUSNING

71150

MASKINKONSULENT

05220

MASKINKØRER/CIGARETTER

77240

MASKINMESTRE M. FL.

96000

MASKINMESTER

96020

MASKINMONTØR

84120

MASKINOFFICER/MASKINMESTER

96020

MASKINOPERATØR/VÆRKTØJSMASKINE

83390

MASKINOPERATØRVIKAR

00732

MASKINOPERATØR/EDB

33240

MASKINPAKKER

97120

MASKINPASSER I DEN KEMISK

74020

MASKINPASSER/BOREMASKINE

83390

MASKINPASSER/CIGARETTER

77240

MASKINPASSER/DREJEMASKINE

83320

MASKINPASSER/FRÆSEMASKINE

83330

MASKINPASSER/GLASMASKINE

89145

MASKINPASSER/GNISTBEARB

83390

MASKINPASSER/KEMISK IND.

74020

MASKINPASSER/LEVNEDSMIDDEL

77990

MASKINPASSER/METALSLIBEMASKINE

83390

MASKINPASSER/SPRØJTESTØBE

90335

MASKINPASSER/STENKNUSNING

71150

MASKINPASSER/STIKKE- OG S

83340

MASKINPASSER/TEGLVÆRK

89920

MASKINPASSER/TRÆ

81030

MASKINPASSER

96090

MASKINPERSONALE PÅ SKIBE

96090

MASKINPRESSER/CELLULOSE

73130

MASKINREPARATØR

84920

MASKINRULLER/VASKERI

59340

MASKINRULLER/CIGARER

77230

MASKINSKRIVERVIKAR

00711

MASKINSKRIVER

31010

MASKINSNEDKERE M. FL.

81000

MASKINSNEDKER

81020

MASKINSTRIKKER

75520

MASKINSTRYGER

59340

MASKINSÆTTER

92125

MASKINTEKNIKERE

03400

MASKINTEKNIKER

03420

MASKINTRYKKER

92290

MASKINVIKLER

85340

MASKINVÆVER

75440

MASSEARBEJDER

89220

MASSØR

59255

MASTITISTEKNIKER

05990

MATEMATIKER

08220

MATEMATIKLÆRER

08295

MATEMATISK-ØKONOMISK KAND

09190

MATERIALEFORVALTER

39120

MATERIALEMAND/VALSEVÆRK

72330

MATERIALHANDLER

41101

MATERIALIST

41101

MATRIKELKORTTEGNER

03130

MATRIKELTEKNIKER

03290

MATROS

97730

MATTERER

89175

MEDARB. V/HJEMMEPLEJEN

51975

MEDHJÆLPER/HØNSERI

61180

MEDHJÆLPERVIKAR

00744

MEDHJÆLPENDE ÆGTEFÆLLE

99950

MEDHJÆLPER

99920

MEDIAMAND

15950

MEDICINALVAREARBEJDER

74720

MEDICINER

06120

MEDICINSK PATOLOG

01560

MEDICINSK GASTROENTEROLOG

06120

MEDICOINGENIØR

02390

MEDIEFORSKER

09990

MEDLEMSAKKVISITØR

41990

MEJERIARBEJDERE M. FL.

77500

MEJERIARBEJDER

77530

MEJERIBESTYRER

20090

MEJERIBRUGSVIDENSKAB/ KAN

02930

MEJERIINGENIØR

02930

MEJERIKONSULENT/MEJERIING

02930

MEJERIST

77520

MEJERITEKNIKER

03960

MEKANIKER

84310

MENGEBLANDER

89120

MENIG

99190

MENSENDTECKLÆRER

06690

MERCERISERER

75690

MERCHANDISER

41920

MERKONOM MESSEDRENG

41960

MESSEMAND

51950

MESSEPIGE

51950

MESTER

70010

MESTER I CIVILFORSVARET

99140

MESTER/METAL

70020

METALARBEJDER

99920

METALFARVER

72820

METALISØR

72890

METALRAMMEMONTØR

87440

METALSTØBER

72520

METALTRYKKER

83925

METASLIBER

83930

METEOROLOG

01320

METODESTUDIETEKNIKER

03990

METODESTUDIEINGENIØR

02990

METODISTPRÆST

14190

MIKROBIOLOGILÆRER

01595

MIKROBIOLOG

01540

MIKROFILMFOTOGRAF

19210

MILITÆR/ CIVILFORSVAR

99100

MILITÆRLÆGE

06120

MILJØKONSULENT/KEMIINGENIØR

02520

MILJØKONSULENT

02990

MILJØKONTROLLANT/BIOLOG

01490

MILJØTEKNIKER

03970

MINEARBEJDSMAND

71190

MINEARBEJER

71110

MINEBYGGER

71190

MINERALOG

01320

MINERALVANDSARBEJDER

77860

MINETØMRER

71190

MINIISTERIALBETJENT

39920

MINISTER

20090

MINKAVLER

61940

MINKFARMARBEJDER

61940

MINØR

71120

MISSIONÆR

14990

MISSIONÆR/TEOLOG

14120

MODEDESIGNER

19140

MODEHANDLER

41101

MODEL

19940

MODELBYGGER

81250

MODELGIPSER

89225

MODELKONSTRUKTØR

03940

MODELLØR/KERAMIKPRODUKTER

89225

MODELSNEDKER

81250

MODELSYER

79520

MODELTILSKÆRER

79420

MODIST

79320

MODISTER OG HATTEMAGERE

79300

MONOTYPERERFORATØR

92130

MONOTYPESKRIVER

92130

MONOTYPESTØBER

92140

MONOTYPESÆTTER

92130

MONTAGEARBEJDER

95240

MONTERINGSLEDER/EL

70025

MONTERINGSLEDER/GLAS

70040

MONTERINGSFORMAND/EL

70025

MONTRICE/ELEKTRONIK

85330

MONTRICE/EL

85330

MONTØR VED SAMLEBÅND

84190

MONTØR/EL-INDUSTRI

85320

MONTØR/ELEKTROTEKNIK

85320

MONTØR/ELEKTRONIK

85330

MONTØR/GUMMI

90160

MONTØR/MASKINER

84120

MONTØR/MOTORER

84130

MONTØR/STÅLKONSTRUKTIONER

87440

MOSAIKLÆGGER

95190

MOSTERIARBEJDER

77890

MOTORBUD

34990

MOTORCYKELMEKANIKER

84350

MOTORCYKLIST

97590

MOTORINSPEKTØR

53930

MOTORMAND

96050

MOTORMAND/UBEFAREN

96098

MOTORMONTØR

84130

MOTORPASSER

96040

MOTORREPARATØR

84930

MOTORVOGNSFØRER

97620

MUDDERMASKINPASSER

95990

MUNDBLÆSER/GLAS

89130

MUNDERINGSMESTER/BRANDKOR

53130

MURER

95120

MURERARBEJDSMAND

95150

MURERMESTER

95120

MURERSJAK

95120

MURERSVEND

95120

MUSEUMSBETJENT

15290

MUSEUMSDIREKTØR

15280

MUSEUMSFOTOGRAF

19210

MUSEUMSINSPEKTØR

15280

MUSEUMSLEDER

15280

MUSEUMSMEDARBEJDER

15280

MUSEUMSPÆDAGOG

15280

MUSIKER

19330

MUSIKERE M. FL.

19300

MUSIKFORSKER

11990

MUSIKHANDLERMEDHJÆLPER

41120

MUSIKHANDLER

41101

MUSIKINSTRUMENTBYGGERE M. FL.

94100

MUSIKKONSULENT

19395

MUSIKLEDER

19395

MUSIKLÆRER

19395

MUSIKPÆDAGOG

19395

MUSIKSKOLELEDER

19395

MUSIKTERAPEUT

06660

MUSIKUNDERVISER

19395

MUSLINGEFISKER

69190

MYKOLOG

01540

MÅLEAFLÆSER

59990

MÅLEINSTRUMENTMEKANIKER

84230

MÅLERMONTØR

87190

MÅLETEKNIKER

03975

MÅLEUDSTYRSMEKANIKER

85220

MÅLSKÆRER

79440

MÅLTILSKÆRER/SKRÆDDERI

79450

MÅLTILSKÆRER/KONFEKTION

79440

MÆLKERIARBEJDER

77530

MÆRKERSKE/RENSERI

59340

MØBELARKITEKT

19130

MØBELFORMGIVER

19130

MØBELHANDLER

41101

MØBELLAKERER

81255

MØBELMONTØR

81245

MØBELPOLERER

81260

MØBELPOLSTRER

79620

MØBELSNEDKER/LAKERING

81255

MØBELSNEDKER

81220

MØLLEMAND/TEGLVÆRK

89990

MØLLER

77190

MØLLERIARBEJDER

77110

MØLLERMESTER

70030

MØRTELVÆRKSARBEJDER

74530

N

 

NATIONNALØKONOM

09120

NATPORTIER

51340

NATTELEFONIST

34955

NATTEVAGT

53960

NATURFORSKERE GENERELT

01000

NATURFORSKER

01990

NATURGASTEKNIKER

03260

NATURGEOGRAF

01330

NAVIGATIONSLÆRER

04295

NAVIGATIONSOFFICER

04220

NAVIGATIONSELEV

04298

NAVIGATØR

04220

NAVIGATØR/FLY

04120

NEDRIVNINGSARBEJDER

95990

NEDTRÆKKER/SKO

80245

NEFROLOG

06120

NEONRØRSBLÆSER

89140

NETBINDER

75930

NETFREMSTILLER

75930

NETKNYTTER

75930

NEUROFYSIOLOGIASSISTENT

06240

NEUROKIRURG

06120

NEUROMEDICINER

06120

NITTER

87490

NITTER/STEMMER

87490

NKELEV

298BA

NONNE

14990

NOPPER

75720

NOPPERE

75700

NOPPERSKE

75720

NORDISK FILOLOG

11120

NOTAR

12020

NÅDLER

80250

NÅDLERLÆRLING

80298

NÅDLINGSTILBEREDER

80230

NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDE

77990

NØGLER

75225

O

OBERST

99120

OBERSTLØJTNANT

99120

OBOIST

19330

OBSERVATØR/METEOROLOGISK

01990

OCEANOGRAF

01320

OFFICER AF B-LINIEN

99120

OFFICER AF RESERVEN

99120

OFFICER AF A LINIEN

99120

OFFICER I FRELSENS HÆR

14190

OFFICER I FLYVEVÅBNET

99120

OFFICER I FORSVARET

99120

OFFICER I FORSVARETS INTE

99120

OFFICER I HÆREN

99120

OFFICER I SØVÆRNET

99120

OFFSETFOTOGRAF

92510

OFFSETKOPIST/REPROKOPIST

92640

OFFSETTRYKKERELEV

92298

OFFSETTRYKKER

92240

OFTALMOLOG

06120

OLDFRUE

51955

OLDFRUEASSISTENT

51955

OLIEFYRMONTØR

87150

OLIEINDUSTRIARBEJDER

74120

OLIEMØLLER

77190

OLIERAFFINADERIASSISTENT

74120

OLIERAFFINADERITEKNIKER

03590

OLIERAFFINADERIARBEJDER

74120

OMBRYDER

92150

OMDELER

34990

OMSORGSASSISTENTELEV

07198

OMSORGSASSISTENT

07140

OMSORGSELEV

07198

OMSORGSINSTRUKTØR

07140

OMSORGSKONSULENT

06640

OMSORGSMEDHJÆLPER

06265

OMSORGSMEDARBEJDER

06265

OMSORGSPÆDAGOGSTUDERENDE

07198

OMSORGSPÆDAGOG

07110

OMSTILLINGSDAME

34955

OMSTILLINGSASSISTENT

34955

OPBANKER/SKO

80245

OPBLÆSER/GLAS

89130

OPERASANGER

19340

OPERATIONSSYGEPLEJERSKE

06220

OPERATIONSASSISTENT/SYGEP

06220

OPERATØR VED KEMISKE ANLÆ

74020

OPERATØR VED ANLÆG OG APP

77990

OPERATØR/KONTROLTAVLE

96090

OPERATØR/EDB

33240

OPERATØR/KEMISK INDUSTRI

74020

OPERATØR/LEVNEDSMIDDEL

77990

OPERATØR/SPRØJTESTØBNING

90330

OPERETTESANGER

19340

OPFYLDER/BUTIK

41185

OPKRADSER

75690

OPKRADSER/SKOSÅLER

80240

OPKØBER

41990

OPMÅLER

03990

OPMÅLINGSASSISTENT/LANDMÅ

03220

OPMÅLINGSASSISTENT/BYGNING

02290

OPMÆRKER

83370

OPMÆRKER/STØBEGODS

83370

OPMÆRKER/STØBEGODS OG MAS

83370

OPMÆRKER/STÅLKONSTRUKTION

87420

OPMÆRKER/KEDLER

87420

OPMÆRKER/MASKINFABRIK

83370

OPRYSTER

59340

OPSTILLER/AUTOMAT

83360

OPSTILLER/MASKINSNEDKER

81020

OPSTILLER/SPRØJTESTØBNING

90325

OPSTILLER/STANS

83360

OPSTILLER/TRANSFERT

83360

OPSTILLER/VÆRKTØJSMASK

83360

OPSTILLER/VÆRKTØJSMASKINE

83360

OPSYNSMAND

53990

OPSÆTTER/GARN

75425

OPTIKER

06940

OPTIKERELEV

06998

OPTOMETRIST

06940

OPVASKER

51155

ORDBLINDEPÆDAGOG

06660

ORDENSBRODER

14990

ORDENSSØSTER

14990

ORDREBEHANDLER

41990

ORDREMODTAGER

41990

ORDRESAMLER

41990

ORGANISATIONSDIREKTØR

20045

ORGANISATIONSCHEF

20045

ORGANIST

19330

ORGELBYGGERLÆRLING

94198

ORGELBYGGER

94130

ORGELSNEDKER

94139

ORKESTERLEDER

19320

ORKESTERMUSIKER

19330

ORLOGSKAPTAJN

99120

ORNECENTRALBESTYRER

61120

ORNITOLOG

01430

ORTOPÆDIMEKANIKERLÆRLING

06798

ORTOPÆDIMEKANIKER

06730

ORTOPÆDISADELMAGERLÆRLING

06708

ORTOPÆDISKOMAGERLÆRLING

06798

ORTOPÆDISKOMAGERMESTER

06750

ORTOPÆDISKOMAGERSVEND

06750

ORTOPÆDISADELMAGER

06740

ORTOPÆDISK KIRURG

06120

ORTOPÆDITEKNIKERELEV

06798

ORTOPÆDITEKNIKER

06790

OSTEHANDLER

41101

OSTEMEJERIST

77520

OSTEMESTER

77520

OSTERIARBEJDER

77530

OTOLOG

06120

OVERARKIVAR

15260

OVERASSISTENT/KONTOR

31010

OVERASSISTENT/LUFTFART

34390

OVERASSISTENT/OFF. ADM.

31010

OVERASSISTENT/P&T

34930

OVERASSISTENT/REDNINGSKOR

53140

OVERASSISTENT

99930

OVERBADEMESTER

59260

OVERBIBLIOTEKASSISTENT

15240

OVERBIBLIOTEKAR

15220

OVERBRANDINSPEKTØR

53120

OVERDYRLÆGE

05120

OVERFAKTOR

70045

OVERFISKERIBETJENT

53950

OVERFODERMESTER

61120

OVERFORVALTER/NÆRING

70030

OVERGARTNER

61220

OVERGLASURMALERLÆRLING

89298

OVERGLASURMALER

89250

OVERKLITFOGED

69920

OVERKONSTABEL

99130

OVERKONTORASSISTENT/P & T

34925

OVERKONTROLLØR/P & T

34930

OVERKONTROLLØR/LUFTFART

34390

OVERLÆDEROPKRADSER/SKO

80245

OVERLÆDERREPARATØR

80285

OVERLÆDERSTANSER/SKO

80225

OVERLÆGE

06120

OVERLÆRER

13040

OVERMEKANIKER/TELEFON

85420

OVERMESTER/METAL

70020

OVERMONTØR/TELEFON

85430

OVERMONTØR/EL

70025

OVERPAKMESTER/POST

34920

OVERPORTØR/SYGEHUS

06990

OVERPOSTBUD

34920

OVERREGISSØR

19950

OVERSERGENT

99130

OVERSKIBSINSPEKTØR

53930

OVERSKÆRER/PAPIR

73250

OVERSKÆRER

75655

OVERSTYRMAND

04220

OVERSYGEPLEJERSKE

06220

OVERSÆTTER

11130

OVERTELEGRAFBUD

34920

OVERTJENER

51230

OVERTOLDASSISTENT

39420

OVERTOLDBETJENT

53320

OVERTOLDVAGTMESTER

53320

OVERTRAFIKKONTROLLØR

34120

OVERTRAFIKASSISTENT

34120

OVERTRÆKKER/SKO

80245

OVERTRÆKKERSKE/KARTONNAGE

91030

OVERTRÆKKER/CHOKOLADE

77730

OVERVAGTMESTER/FÆNGSEL

53420

OVERVAGTMESTER/BRANDKORPS

53130

OVERVÆRKFØRER/GLAS

70040

OVNARBEJDER/KERAMIK

89290

OVNMAND/SMEDJE

72390

OVNMURER

95120

OVNPASSER/GLASPRODUKTION

89125

OVNPASSER/KOKSOVN

74920

OVNPASSER/TEGLVÆRK

89990

OVNTEKNIKER/GLAS

70040

P

PAGINERER

92740

PAKHUSARBEJDER

97220

PAKKE- ELLER PÅFYLDNINGSM

97190

PAKKER

97120

PAKKER/ TAPPERIARBEJDERE

97100

PAKKERIARBEJDER

97120

PALÆOMAGNETIKER

01320

PALÆONTOLOG

01320

PALÆOØKOLOG

01320

PANELFØRER/HOLLÆNDER

73220

PANTEFOGED

32990

PANTOGRAVØR

92440

PAPARBEJDER

91020

PAPIRHANDLER

41101

PAPIRINDUSTRIARBEJDER

73210

PAPIRINDUSTRIARBEJDERE

73200

PAPIRINDUSTRIARBEJDER

73290

PAPIRMASKINFØRER

73230

PAPIRMASSEARBEJDERE

73100

PAPIRMASSEARBEJDER

73190

PAPIROMBRYDER

92150

PAPIRPRESSER

73240

PAPIRRULLER

73245

PAPIRSKÆRER

73255

PAPIRVARE- OG KARTONNAGEA

91090

PAPIRVAREARBEJDERE

91000

PAPIRVAREARBEJDER

91020

PARAPLYFABRIKARBEJDER

79990

PARASITTOLOG

01430

PARCELLIST

61120

PARFUMEARBEJDER

74690

PARFUMEHANDLER

41101

PARKARBEJDER

61260

PARKERINGSVAGT

53990

PARKETSNEDKER

95445

PARKOMETERVAGT

53990

PARKOPSYNSMAND

53990

PARTSFISKER

69120

PARYKMAGER

59250

PASSER AF STENKNUSNING

71150

PASSERER

75430

PASSERERSKE

75430

PATENTINGENIØR/ELEKTROING

02310

PATENTINGENIØR/KEMIING

02520

PATENTINGENIØR

02990

PATER

14190

PATOFYSIOLOG

01530

PATOLOG-ANATOMISK HOSPITAL

01640

PATOLOG/MEDICINSK

01560

PATOLOGILÆRER

01595

PEDEL

52140

PEDELMEDHJÆLPER

52190

PEDICURIST

59240

PELSAVLER

61940

PELSBEREDERE M. FL.

76200

PELSBEREDER

76220

PELSDYRAVLER

61940

PELSDYRFARMARBEJDER

61940

PELSDYRPASSER

61940

PELSFARMARBEJDER

61940

PELSFARMBESTYRER

61940

PELSFARVER

76220

PENSELMAGER

94230

PENSIONIST

99965

PERFORERER/SKO

80230

PERSIENNEMONTØR

83950

PERSONALEKONSULENT

07990

PERSONALECHEF

20045

PERSONALEDIREKTØR

20045

PERSONALEKOK

51120

PERSONALEMEDARBEJDER

07990

PERSONALESEKRETÆR

31090

PERSONER UDEN ERHVERV

99960

PERSONVOGNSMEKANIKER

84320

PETROLOG

01320

PIANIST

19330

PIANOBYGGER/PIANOSNEDKER

94140

PIANOBYGGER

94140

PIANOREPARATØR

94140

PIANOSNEDKER

94140

PIANOSTEMMERELEV

94198

PIANOSTEMMER

94150

PIBEANFANGER

89135

PIBEFABRIKARBEJDER

81940

PIBEMAGER

94130

PIBEMAGER/TOBAKSPIBER

81940

PICCOLINE

51360

PICCOLO

51360

PILOT

04120

PILOTELEV

04198

PILOTER

04100

PINDER

80245

P-INGENIØR

02430

PLADE- OG KONSTRUKTIONSSM.

87498

PLADE- OG KONSTRUKTIONSSM.

87440

PLADEARBEJDER/TYNDPLADE

87390

PLADEARBEJDER

87990

PLADEBUKKER

87360

PLADESKÆRER

87360

PLADESLIBER

87360

PLADESMED

87440

PLADESMED/TYNDPLADE

87390

PLADSARBEJDER/SAVSKÆRER

81130

PLADSFORMAND/BYG

70050

PLAKATBÆRER

59990

PLAKATOPKLÆBER

59990

PLANGLASSLIBERLÆRLING

89198

PLANGLASSLIBER

89155

PLANLÆGGER/TEKNISK-SAMFUN.

09935

PLANLÆGNINGSCHEF

20025

PLANLÆGNINGSINGENIØR

02260

PLANLÆGNINGSSTUDERENDE

09998

PLANLÆGNINGSTEKNIKER

03990

PLANLÆGNINGSASSISTENT

03990

PLANTAGEARBEJDER

61260

PLANTAGEBESTYRER

61220

PLANTAGEEJER

61220

PLANTEAVLSKONSULENT

05220

PLANTEKONTROLLØR/GARTNERI

05930

PLANTEMESTER

61230

PLANTEPATOLOG

01420

PLANTESKOLEEJER

61230

PLANTESKOLEGARTNER

61250

PLANTESKOLELEDER

61230

PLANTESKOLEARBEJDER

61260

PLASTARBEJDER

90310

PLASTFOLIEBLÆSER

90390

PLASTICBLANDER

90320

PLASTICBLÆSER

90345

PLASTICLIMER

90380

PLASTICOVERTRÆKKER

90375

PLASTICSVEJSER

90380

PLASTICTRÆKKER

90350

PLASTIKKIRURG

06120

PLASTINDUSTRIARBEJDERE

90300

PLASTINDUSTRIARBEJDER

90390

PLASTVAREARBEJDER

90390

PLASTVAREMONTØR

90390

PLEJEASSISTENT

06260

PLEJEFADER/DAGPLEJE

07170

PLEJEFAMILIE/DØGNPLEJE

07170

PLEJEHJEMSASSISTENTELEV

06298

PLEJEHJEMSLEDER

06290

PLEJEHJEMSMEDHJÆLPER

06255

PLEJEHJEMSASSISTENT

06250

PLEJEMODER/PLEJEFADER

07170

PLEJEMODER/DAGPLEJE

07170

PLEJER

06260

PLEJER/PLEJEASSISTENT

06260

PLEJERELEV

06298

PLETARBEJDERLÆRLING

88298

PLETARBEJDER

88260

PLETTERER

72860

PLISSERMASKINEARBEJDER

75690

POLERE- OG LINSESLIBEMASK

89165

POLITI

53200

POLITIADVOKAT

12030

POLITIASSESSOR

12030

POLITIASSISTENT

53220

POLITIBETJENT

53220

POLITIDIREKTØR

12030

POLITIFULDMÆGTIG

12030

POLITIINSPEKTØR

53220

POLITIKOMMISSÆR

53220

POLITIMESTER

12030

POLITITJENESTEMAND

53220

POLITOLOG

09920

POLITURARBEJDER

81930

POMÆRKER/SKIBSBYGNING

87430

PORCELLÆNSPUDSER

89240

PORCELÆNSMALERELEV

89298

PORCELÆNSSTØBER

89230

PORCELÆNSARBEJDER

89290

PORCELÆNSSLIBER

89290

PORCELÆNSTRYKKER

89255

PORTALKRANFØRER

97420

PORTEFØLJEMAGER

80110

PORTEFØLJESYER

80140

PORTETØLJEARBEJDER

80110

PORTIERASSISTENT

51340

PORTNER

53960

PORTRÆTFOTOGRAF

19220

PORTVAGT

53960

PORTØR

97640

PORTØR/JERNBANE

97640

PORTØR/STATIONSTJENESTE

97640

PORTØR/SYGEHUS

06990

PORTØRELEV/SYGEHUS

06998

PORVELÆNSMALER

89250

POSE- OG KONVOLUTMASKINAR.

91020

POSEARBEJDER

91020

POSSEMENTMAGER

75940

POSTARBEJDER

34920

POSTASSISTENTELEV

34998

POSTASSISTENT

34930

POSTBUD

34920

POSTBUDELEV

34998

POSTBUDFORMAND

34920

POSTBUREAUFORMAND

34920

POSTEKSPEDITØR

34990

POSTELEV

34998

POSTFORVALTER

34930

POSTFUNKTIONÆR

34990

POSTINSPEKTØR

34930

POSTKONTROLLØR

34930

POSTMAGER

89135

POSTMESTER

34930

POSTVAGTMESTER

34920

POTTEMAGERLÆRLING

89298

POTTEMAGER

89235

PPORTIER

51340

PRAKTISERENDE LÆGE

06120

PRAKTISERENDE SPECIALLÆGE

06120

PRAKTISERENDE TANDLÆGE

06320

PRAKTISERENDE TANDTEKN

06440

PRAKTISEREDE LANDINSPEKT

02270

PREMIERLØJNANT

99120

PRESSEATTACHE

15190

PRESSEDAME/RENSERI

59340

PRESSEFORGYLDER

92750

PRESSEFOTOGRAF

19240

PRESSEFØRER/PAPIR

73240

PRESSEFØRER/KABELMASKINER

83945

PRESSEMAND/CELLULOSE

73130

PRESSER/METAL

83940

PRESSER/RENSERI/ VASKERI

59340

PRESSER/STOF

75690

PRESSER/SPÅNPLADE

81150

PRESSER/STANSER

83940

PRESSER/TOBAK

77220

PRESSER/VULKANISERING

90150

PRESSESEKRETÆR

15190

PRESSESMED

83150

PRINTER

92820

PRINTEROPERATØR

92820

PRIVATSEKRETÆR

31030

PROCESARBEJDER/LEVNEDSMID.

77990

PROCESARBEJDER

74020

PROCESASSISTENTER

74000

PROCESASSISTENT

74020

PROCESKONTROLLØR

74020

PROCESOPERATØR/LEVNEDSMID

77990

PROCESOPERATØR

74020

PRODUCER/RADIO/TV

15140

PRODUKTCHEF

20035

PRODUKTGRUPPECHEF

20035

PRODUKTIONSASSISTENT/FILM

19950

PRODUKTIONSBANDAGIST

06720

PRODUKTIONSCHEF

20025

PRODUKTIONSDIREKTØR

20025

PRODUKTIONSINGENIØR

02430

PRODUKTIONSINGENIØRSTUD

02498

PRODUKTIONSLEDER

70010

PRODUKTIONSLEDER/BOGFORLA

39290

PRODUKTIONSLEDER/FILM

19950

PRODUKTIONSLEDER/METAL

70020

PRODUKTIONSLEDER/TEATER

19950

PRODUKTIONSLEDER/TEKSTIL

70035

PRODUKTIONSMEDARBEJDER/RE

19120

PRODUKTIONSMESTER/GLAS

70040

PRODUKTIONSPLANLÆGGER

39230

PRODUKTIONSPLANLÆGGERE

39200

PRODUKTIONSASSISTENT

39230

PRODUKTUDVIKLER/TEKSTIL

19147

PROFESSIONEL SPORTSUDØVER

19930

PROFESSOR

13020

PROFILTRÆKKER

72740

PROGRAMCHEF/RADIO/TV

15140

PROGRAMMEDARBEJDER

15140

PROGRAMMØR

08340

PROGRAMSEKRETÆR

15140

PROGRAMTEKNIKER

86120

PROJEKTPROGRAMMØR

08340

PROKURIST

99930

PROKURIST/DETAILHANDEL

41101

PROKURIST/HANDEL

41990

PROKURIST/KONTOR

31090

PROPEKTERINGSGEOLOG

01320

PROPRIETÆR

61120

PROVIANTFORVALTER

39120

PROVISIONSREJSENDE

41990

PROVISOR

06920

PROVST

14120

PRÆST

14120

PRØVELEDER/EL

70025

PRØVEMESTER/EL

70025

PRØVESKÆRER/SKO

80225

PSYKIATER

06120

PSYKOLOG

07920

PSYKOLOGISTUDERENDE

07998

PSYKOTERAPEUT

07920

PUDSER

95120

PUDSER/PIBEFABRIK

81940

PUDSER/SKO

80255

PUDSER/VÆVESTOL

75390

PUDSERSKE/TEKSTIL

75720

PULPERFORMAND

73220

PULPERMAND

73225

PUMPEMAND

96090

PUMPEPASSER

96090

PUNKTVEJSER

87230

PURSER

51990

PURSER/FLY

51940

PURSER/SKIB

51945

PYNTESYER/SKO

80250

PÅFYLDER AF TANKE

97290

PÅFYLDNINGS- ELLER PAKKEM

97190

PÅKLÆDER

59990

PÅLÆGGERSKE/KARTONNAGE

91090

PÆD.MEDHJ.

07150

PÆDAGOG

07110

PÆDAGOG/DAGINSTITUTION

07120

PÆDAGOG/DØGNINSTITUTION

07130

PÆDAGOG/SÆRFORSORG

07140

PÆDAGOGFAMILIE/DØGNPLEJE

07170

PÆDAGOGISK MEDHJÆLPER

07150

PÆDAGOGISK KANDIDAT

13095

PÆDAGOGMEDHJ.

07150

PÆDAGOGMEDHJÆLPER

07150

PÆDAGOGMEDHJ

07150

PÆDAGOGSTUDERENDE

07198

PÆDIATER

06120

PØLSEFORHANDLER

41190

PØLSEMAGERELEV/-LÆRLING

77398

PØLSEMAGER

77340

Q

R

RABBINER

14190

RADIO-/TV-MEKANIKER

85230

RADIO-/TV-MEKANIKERELEV

85298

RADIOFONIMONTØR

86190

RADIOFONITEKNIKER

86190

RADIOFORHANDLER

41101

RADIOGRAF

06230

RADIOGRAFELEV

06298

RADIOINGENIØR

02330

RADIOLOG

06120

RADIOMEKANIKERELEV/-LÆRLING

85298

RADIOMEKANIKER

85230

RADIOTELEGRAFISTELEV

34998

RADIOTELEFONIST

34950

RADIOTELEGRAFIST

34945

RADIOTERAPIASSISTENT/SYGE.

06220

RAFFINADERIASSISTENT

74120

RAFFINADERIASSISTENTER

74100

RAFFINADERITEKNIKER

03590

RAFFINADERIARBEJDER

74120

RAMBUKFØRER

95990

RAMMESAMLER

81930

BRANDMAND

53130

RANDPINDER/SKO

80245

RANGERARBEJER

97640

RAPPORTTAGER/RADIO- OG T.

53990

RATIONALISERINGSKONSULENT

09130

RATIONALISERINGSTEKNIKER

03990

RATIONALISERINGSINGENIØR

02990

REALKREDITFUNKTIONÆR

32990

REBSLAGER

75920

RECEPTIONSCHEF

51300

RECEPTIONSPERSONALE OG PO

51300

RECEPTIONSASSISTENT

51330

REDAKTIONSSEKRETÆR

15120

REDAKTIONSCHEF

15120

REDAKTØR

15120

REDDER

53140

REDERIASSISTENTER M. FL.

34200

REDERIASSISTENT

34220

REDERIELEV

34298

REDNINGSFØRER

53140

REDNINGSINSPEKTØR

53140

REFRÆNSANGER

19340

REGIONSCHEF

20090

REGISSØR

19950

REGISSØRASSISTENT

19950

REGISSØRMEDHJÆLPER

19950

REGISTRERET REVISOR

32120

REGISTRERINGSTEKNIKER

86120

REGNEMASKINEOPERATØR

33290

REGNSKABSFØRER

32130

REGNSKABSASSISTENT

32140

REGNSKABSCHEF

20040

REGNSKABSDIREKTØR

20040

REGNSKABSFULDMÆGTIG

32130

REGNSKABSKONSULENT

05220

REGNSKABSMEDARBEJDER

32190

REGNSKABSVIKAR

00722

REJSEBUREAUMEDARBEJDER

34970

REJSEBUREAUELEV

34998

REJSELEDERASSISTENT

59130

REJSELEDERE M. FL.

59100

REJSELEDER

59130

REJSEMONTØR

84190

REJSETØJSARBEJDER

80110

REKLAMECHEF

20035

REKLAMEFOTOGRAF

19230

REKLAMEKONSULENT

15940

REKLAMEOMDELER

34990

REKLAMETEGNER

19120

REKTOR

13090

REKTOR/ERHVERVSSKOLE

13050

REKTOR/GYMNASIUM

13030

REKTOR/VIDEREGÅENDE UDD.

13020

REKVISITØR

19950

RELIGIONSHISTORIKER

11990

RENDEGRAVERFØRER

95955

RENGØRINGSHJÆLPER

52920

RENGØRINGSINSPEKTØR

52920

RENGØRINGSLEDER

52920

RENGØRINGSASSISTENT

52920

RENOVATIONSCHAUFFØR

97510

RENOVATIONSARBEJDER

97290

RENSEMESTER

59330

RENSER

59330

RENSER/BOMULD

75130

RENSER/FRUGT M. M.

77490

RENSER/MALTERI

77820

RENSER/STØBERI

72430

RENSER/TEKSTILINDUSTRI

75130

RENSERIASSISTENT

59340

RENSERIBESTYRER

59320

RENSERILEDER

59320

RENSKÆRER/SKO

80245

RENTEGNER/TEKNISK TEGNER

03120

REPASSERERSKE

75540

REPASSERER

75540

REPETITØR

19320

REPROARBEJDER

92990

REPRODUKTIONSFOTOGRAF

92510

REPRODUKTIONSFAKTOR

70045

REPROFOT0GRAFELEV

92598

REPROFOTOGRAFER

92500

REPROFOTOGRAF

92510

REPROKOPISTELEV

92698

REPROKOPISTER

92600

REPROKOPIST

92610

REPRORETOUCHØR

92520

REPROÆTSER

92620

REPRÆSENTANT

41920

RESERVEDELSEKSPEDIENT

39120

RESERVEDELSCHEF

39120

RESERVEDYRLÆGE

05120

RESERVELÆGE

06120

RESERVEMESTER/GLAS

70040

RESIDERENDE KAPELLLAN

14120

RESTAURANTLEDERE M. FL.

51000

RESTAURANTMEDHJÆLPER

51990

RESTAURANTOLDFRUE

51955

RESTAURANTCHEF

51020

RESTAURATIONSINSPEKTØR

51220

RESTAURATIONSLEDER

51020

RESTAURATIONSMEDHJÆLPER

51990

RESTAURATIONSCHEF

51020

RESTAURERINGSTEKNIKERSTUD

19198

RESTAURERINGSTEKNIKER

19175

RESTURATØR

51020

RETORTHUSARBEJDER

74920

RETOUCHØR/KERAMIK

89240

RETOUCHØR/REPROFOTOGRAF

92520

RETSASSESSOR

12020

RETSFORMAND

12020

RETSMEDICINER

06120

RETSPRÆSIDENT

12020

RETTER/PLADEVALSEVÆRK

72245

RETTER/PROFILVALSE

72240

REVISIONSASSISTENT

32190

REVISIONSCHEF

20040

REVISIONSMEDHJÆLPER

32190

REVISOR

32120

REVISORASSISTENT

32190

REVISORER

32100

REVISORMEDHJÆLPER

32190

REVOLVERDREJER

83320

RIDEINSTRUKTØR

61920

RIDELÆRER

61995

RIDESKOLEASSISTENTELEV

61998

RIDESKOLEASSISTENT

61920

RIDETRÆNER

61995

RIGGER

97320

RIGGERE

97300

RIGSADVOKAT

12030

RIGSPLITICHEF

12030

RINGISÆTTER/SKO

80290

RINGSPINDER

75220

RISMÆLLEPASSER

77190

RIVER

74320

ROADIE

86990

ROCKMUSIKER

19330

ROCKSANGER

19340

RODEMESTER

20090

ROMANSK FILOLOG

11120

ROTATIONSSTØBER

90360

ROTATIONSTRYKKER

92230

ROULEAUXTRYKKER

75630

RUBRIKNR 79510

79510

RUBRIKNR 95150

95150

RUBRIKNR 97410

97410

RUGBRØDSBAGER

77620

RUGERIEJER

61120

RULLEMASKINFØRER/PAPIR

73245

RULLERETTER/PROFILVALSE

72240

RULLESVEJSER

87230

RUNDSTRIKKER

75520

RUSSISKLÆRER

11195

RUTEBILSCAUFFØR

97510

RYAVÆVER

75440

RYTMIKPÆDAGOG

19395

RYTMISKTUDERENDE

19398

RÅDHUSBETJENT

39920

RÅSTOFARBEJDER/PAPIRMASSE

73190

RØGDYKKER

53130

RØGEMESTER

77450

RØGERIARBEJDER

77450

RØGTOBAKSARBEJDER

77260

RØNTGENASSISTENT/SYGEPLEJ

06220

RØNTGENASSISTENT

06290

RØNTGENLÆGE

06120

RØNTGENOGRAF

06230

RØNTGENSYGENPLEJERSKE

06220

RØRLÆGGER

87140

RØRLÆGGER/ANLÆGSARBEJDER

95925

RØRLÆGGER/SPECIALARBEJDER

95925

RØRMONTØR/ V V S-MONTØR

87110

RØRMONTØR/VVS-MONTØR

87110

RØRSMED

87140

RØRSMEDELEV

87198

RØRSMEDELÆRLING

87198

RØRTRÆKKER

72730

S

SADELMAGER/ORTOPÆDI

06740

SADELMAGERSYER

80140

SADELMAGER

80120

SAFTBLANDER

77860

SAGFØRER

12040

SAGSBEHANDLER

31090

SAKSMAND

72235

SAKSMAND/VALSEVÆRK

72235

SALATARBEJDER

77990

SALATMESTER

77990

SALGSASSISTENT/DETAIL

41120

SALGSCHAUFFØR

97510

SALGSCHEF

20035

SALGSDIREKTØR

20035

SALGSINGENIØR

41920

SALGSINSPEKTØR

41990

SALGSINSTRUKTØR

41995

SALGSKONSULENT

41990

SALGSLEDER

41101

SALON- OG MESSEMAND

51950

SALSARBEJDER/PAPIR

73290

SALTVANDSFISKER

69120

SAMFUNDSFAGSKANDIDAT

09920

SAMFUNDSFORSKER

09990

SAMFUNDSTAGSSTUDERENDE

09998

SAMFUNDSVIDENSKABELIG FOR

09940

SAMFUNDSVIDENSKABELIG KAN

09940

SAMFUNDSVIDENSKABELIG ADM

09940

SAMLEBÅNDSARBEJDER

84190

SANDBLÆSER/MALEFLADER

93035

SANDBLÆSER/STEN

82070

SANDBLÆSER/GLAS

89175

SANDSTENHUGGER

82020

SANGELEV

19398

SANGER

19340

SANGLÆRER

19395

SANGSKRIVER

19390

SANITØR

52920

SAVMAND/VALSEVÆRK

72235

SAVSKÆRER

81130

SAVSKÆRERARBEJDER

81130

SAVSLIBER

83390

SAXOFONIST

19330

SCENEASSISTENT

19990

SCENEFUNKTIONÆR

19990

SCENEINSPEKTØR

19990

SCENEINSTRUKTØR

19520

SCENEMEDARBEJDER

19990

SCENEMESTER

19990

SCENOGRAF

19160

SCRAPERFØRER

95960

SCRIPTER

19970

SCRIPTGIRL

19970

SEDIMENTOLOG

01320

SEISMOLOG

01320

SEJLMAGER

79920

SEJLMAGERELEV/-LÆRLING

79998

SEKRETARIATSCHEF

20090

SEKRETÆR

31010

SEKRETÆR I ERHVERVSVIRK.

31030

SEKRETÆR/ ADADEMISK

31020

SEKRETÆR/OFF. ADM.

31020

SEKRETÆRVIKAR

00712

SEKTIONSCHEF I CIVILFORSV.

99140

SEKTIONSLEDER/METAL

70020

SEKTIONSLEDER I CIVILFORS.

99140

SELF-ACTORSPINDER

75220

SELSKABSDAME

51990

SELVSTÆNDIG ERHVERVSDRIVE

99940

SEMINARIELÆRER

13020

SEMINARIST/LÆRERSTUD.

13098

SEMINARIST

13090

SEMSGARVER

76120

SENIORPROGRAMMØR

08340

SENIORSERGENT

99130

SENIORSTIPENDIAT

13020

SERGENT

99130

SERIGRAF

92920

SERIGRAFLÆRLING

92998

SERVICEASSISTENT/TANKST.

41190

SERVICEINGENIØR

02990

SERVICESKOMAGER

80920

SERVICESTATIONSMEDHJÆLPER

41190

SERVICESTATIONSLEDER

41190

SERVICETEKNIKER

03990

SERVITRICE

51230

SHAPER

83340

SHIPPINGASSISTENT

34290

SHIPPINGELEV

34298

SHIPPINGMAND

34290

SIDEPINDER/SKO

80245

SIGNALINGENIØR

02330

SIGTEPASSER/MØLLERI

77130

SIKKERHEDSINGENIØR

02990

SIKRINGSBETJENT

85570

SIKRINGSMONTØR

85570

SILDERØGER

77450

SILDESKÆRER

77430

SILKETRYKKER

92920

SILOARBEJDER

77140

SILOPASSER

77140

SINOLOG

11120

SJAKFORMAND/BYGGE OG ANLÆG

95990

SJAKFORMAND/BETONSJAK

95210

SKABELONTRYKKER

75630

SKADEDYRSBIOLOG

01430

SKAKTBORER

71130

SKAKTBYGGER

71130

SKAKTSÆNKER

71130

SKEMAND

72150

SKEMURER

72150

SKEMURERMEDHJÆLPER

72150

SKIBSBEFRAGTER

34230

SKIBSBYGGERELEV/-LÆRLING

87498

SKIBSBYGGER

87450

SKIBSBYGGNINGSARBEJDERLÆR.

87498

SKIBSBYGNINGSARBEJDER

87460

SKIBSELEKTRIKER

85550

SKIBSFØRERELEV

04298

SKIBSFØRER

04220

SKIBSINGENIØRSTUDERENDE

02498

SKIBSINGENIØR

02440

SKIBSINSPEKTØR

53930

SKIBSKAPTAJN

04220

SKIBSKLARERER

34240

SKIBSKOK

51130

SKIBSMALER

93030

SKIBSMASKINCHEF/MESTER

96020

SKIBSMASKINIST

96030

SKIBSMONTØRELEV/-LÆRLING

84130

SKIBSMONTØR

96020

SKIBSMÆGLERASSISTENT

34240

SKIBSMÆGLERELEV

34240

SKIBSMÆGLERFULDMÆGTIG

34298

SKIBSMÆGLER

84198

SKIBSNAVIGATØRER

04220

SKIBSNAVIGATØR

34240

SKIBSOFFICER/MASKINMESTER

99930

SKIBSOFFICER/NAVIGATION

96020

SKIBSOFFICER

04200

SKIBSOLDFRUE

04220

SKIBSPROVIANTØR

51955

SKIBSPURSER

41101

SKIBSREDER

51945

SKIBSRIGGER

20090

SKIBSSNEDKERLÆRLING

95498

SKIBSSNEDKER

97320

SKIBSSTEWARDESSE

51950

SKIBSSTEWARD

51950

SKIBSSVÆRFTSARBEJDER

87470

SKIBSTØMRERLÆRLING

95498

SKIBSTØMRER

95430

SKIFTER/GARNSPOLER

75220

SKILTEMALERELEV/-LÆRLING

93098

SKILTMALER

93045

SKINDFARVER

76120

SKIPPER

04220

SKOHANDLER

41101

SKOLEBETJENT

52140

SKOLEBIBLIOTEKAR

13040

SKOLEDIREKTØR

20090

SKOLEELEV

99998

SKOLEFORSTANDER

13090

SKOLEINSPEKTØR

13040

SKOLEKONSULENT

13040

SKOLELEDER

13090

SKOLELÆGE

06120

SKOLEPSYKOLOG

07920

SKOLESEKRETÆR

31090

SKOLESEKRETÆR

31090

SKOLESUNDHEDSPLEJERSKE

06220

SKOLETANDLÆGE

06320

SKOMAGER

80990

SKOMAGER/ORTOPÆDISKOMAGER

06750

SKOMAGER/REPARATION

80920

SKOMODELLØR

80220

SKOREPARATØR/FABRIK

80265

SKOREPARATØR

80920

SKORSTENSFEJERLÆRLING

52998

SKORSTENSFEJERMESTER

52940

SKORSTENSFEJERSVEND

52940

SKORSTENSMURER

95120

SKORSTENSFEJER

52940

SKOTØJSARBEJDERE

80200

SKOTØJSARBEJDER

80210

SKOTØJSHANDLER

41101

SKOTØJSTILSKÆRER

80225

SKOVARBEJDER

69940

SKOVASSISTENT

69930

SKOVBRUGER

69990

SKOVBRUGSELEV

69998

SKOVBRUGSKANDIDAT

05240

SKOVEJER

69920

SKOVFOGED

69930

SKOVFOGEDASSISTENT

69930

SKOVLØBER

69940

SKOVRIDER

69920

SKOVTEKNIKERELEV

05998

SKOVTEKNIKER

05940

SKRIBENT

15990

SKRIFTGRAVØR

88920

SKRIFTHUGGER

82060

SKRIFTSTØBER

92190

SKRIVEDAME

31010

SKRIVESTUELEDER

31010

SKROTVEJER/SIEMENS-MARTIN

72125

SKRUESTIKARBEJDERLÆRLING

84198

SKRUESTIKARBEJDER

84140

SKRÅSPINDER

77250

SKRÅTOBAKARBEJDER

77250

SKRÅTOBAKSPINDER

77250

SKRÆDDER

79190

SKRÆDDER/DAMESKRÆDDER

79130

SKRÆDDER/HERRESKRÆDDER

79120

SKRÆDDER/KJOLESKRÆDDER

79140

SKRÆDDERE

79100

SKRÆDDERELEV

79198

SKRÆDDERMESTER

79190

SKRÆDDERSVEND

79190

SKUESPILLERE M. FL.

19500

SKUESPILLERELEV

19598

SKUESPILLER

19530

SKUMGUMMIARBEJDER

90370

SKUMPLASTARBEJDER

90370

SKUREMAND/ASFALT

95935

SKYLDRÅDSFORMAND

20090

SKYRER

89125

SKYTTE

69950

SKYTTEELEV

69998

SKÆREMESTER/TÆPPEFABRIK

70035

SKÆREOPERATØR/KOLDVALSE

72290

SKÆRER/FILETER

77430

SKÆRER/TOBAK

77220

SKÆRESVEND

92730

SKÆRFER/SKO

80230

SKÆRMOPERATØR

33130

SKØNHEDSEKSPERT

59230

SKØNHEDSPLEJER

59230

SLAGGEMAND

72190

SLAGLODDER

87235

SLAGTER

77310

SLAGTER HOS PRIVAT MESTER

77330

SLAGTER/BUTIKSSLAGTER

77335

SLAGTER/KREATURSLAGTER

77325

SLAGTER/SLAGTERIARBEJDER

77310

SLAGTER/SVINESLAGTER

77320

SLAGTERE M. FL.

77300

SLAGTERELEV

77398

SLAGTERIARBEJDER

77310

SLAGTERLÆRLING

77398

SLAGTERMESTER

77390

SLAGTERSVEND

77390

SLAVISK FILOLOG

11120

SLEMMERIARBEJDER

89220

SLETTER

75640

SLETTER/GARN

75640

SLIPFORMPOWERFØRER

95990

SLOTSBETJENT

53960

SLOTSGARTNER

61240

SLUMSØSTER

14990

SLUSEASSISTENT

97990

SLUSEMEDHJÆLPER

97990

SLUSEMESTER

97990

SLØJDLÆRER

13090

SMEDE

83100

SMELTEMESTER/GLAS

70040

SMELTEOVNSARBEJDERE

72300

SMELTEOVNSARBEJDER

72390

SMELTER/GENSMELTNING

72320

SMELTER/IKKE-JERNHOLDIGE

72190

SMELTER/SIEMENS-MARTINOVN

72120

SMETER/ELEKTROSTÅLOVN

72130

SMINKØR

59245

SMYKKEEMALJØR

88190

SMYKKEMONTØR

88140

SMYKKESTENSFATTERLÆRLING

88198

SMYKKESTENSFATTER

88120

SMÅBØRNSLÆRER

13040

SMØREMAND

84390

SMØREMEJERIST

77520

SMØREOLIEINDUSTRIARBEJDER

74120

SMØRREBRØDSCHEF

51140

SMØRREBRØDSDAME

51140

SMØRREBRØDSELEV

51198

SMØRREBRØDSHANDLER

41101

SMØRREBRØDSJOMFRU

51140

SMØRREBRØDSJOMFRUELEV

51198

SMØRREBRØDSASSISTENT

51140

SNEDKER

81290

SNEDKER/BYGNINGSSNEDKER

95425

SNEDKER/INDUSTRISNEDKER

81225

SNEDKER/MASKINSNEDKER

81020

SNEDKER/MODELSNEDKER

81250

SNEDKER/MØBELSNEDKER

81220

SNEDKER/VÆRKSTEDSSNEDKER

81245

SNEDKERELEV

81298

SNEDKERLÆRLING

81298

SNEPLOVFØRER

95990

SNITFORGYLDER

92750

SNITFRÆSER/SKO

80255

SNITPOLERER/SKO

80255

SNITSVÆRTER/SKO

80255

SNOREASSISTENT

85490

SNØRER/SKO

80290

SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT

06280

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER

06285

SOCIALARBEJDER

07190

SOCIALFORSKER

09990

SOCIALINSPEKTØR

20090

SOCIALPÆDAGOGSTUDERENDE

07198

SOCIALPÆDAGOG

07110

SOCIALRÅDGIVER/SOCIONOM

07930

SOCIALRÅDGIVERSTUDERENDE

07998

SOCIALRÅDGIVER

07930

SOCIALSEKTORMEDARBEJDER

07990

SOCIALVIDENSKABELIG KANDI

09940

SOCIOLOG

09930

SOCIOLOGISTUDERENDE

09998

SOCIONOM

07930

SOCIONOMSTUDERENDE

07998

SOFTWARE-PROGRAMMØR

08330

SOGNEHJÆLPER

14990

SOGNEPRÆST

14120

SOLIST

19330

SOMMERVIKAR

00701

SORTERER/FRUGT M.M.

77490

SORTERER/KERAMIK

89290

SORTERER/PAPIR

73290

SORTERER/SKO

80240

SORTERER/TOBAK

77220

SORTERERFORMAND/GLAS

70040

SORTERERMESTER/GLAS

70040

SORTERERSKE/RENSERI

59340

SORTERERSKE/PAPIRVARE

91090

SORTERINGSPERSONALE/POST

34920

SOUSCHEF

20090

SOUSCHEF/ARBEJDSTILSYNET

53940

SOUSCHEF/KØKKEN

51120

SOVIALARBEJDERE

07100

SOVIALCENTERKONSULENT

07930

SOVSEKOGER/TOBAK

77220

SPANSKLÆRER

11195

SPAREKASSEBESTYRER

32220

SPAREKASSEBETJENT

39920

SPAREKASSEELEV

32298

SPAREKASSEFULDMÆGTIG

32220

SPAREKASSEFUNKTIONÆR

32220

SPAREKASSEPROKURIST

32220

SPAREKASSEASSISTENT

32220

SPECIALARBEJDER/AFRENSNING

93030

SPECIALARBEJDER/KABELMASK

83945

SPECIALARBEJDER/KOLDSAV

83390

SPECIALARBEJDER/METALTRÅD

83945

SPECIALARBEJDER/MONTERING

84190

SPECIALARBEJDER/PRES

83940

SPECIALARBEJDER/SPIRALFJE

83990

SPECIALARBEJDER/TYNDPLADE

87360

SPECIALARBEJDER

99920

SPECIALK.FOR LÆNGEREV.UDD

00800

SPECIALLÆGE

06120

SPECIALOPTIKER

06940

SPECIALPÆDAGOG

06660

SPECIALSLIBER/METALSLIBER

83930

SPEDITIONSMEDARBEJDER

34960

SPEDITIONSELEV

34998

SPEDITØR

34960

SPEDITØRASSISTENT

34960

SPEJLBELÆGGER

89190

SPILLEMASKINEMEKANIKER

84990

SPINDEMESTER

70035

SPINDER

75220

SPINDER/KUNSTSTOFFIBRE

90390

SPINDER/PIANOSTRENGE

94140

SPINDERE M. FL.

75200

SPINDERILEDER

70035

SPINDERIMASKINEOPSTILLER

84120

SPINDEUNDERMESTER

70035

SPOLEMESTER/TEKSTIL

70035

SPOLER

75240

SPOLEUNDERMESTER/TEKSTIL

70035

SPOLEVIKLER

85340

SPORLÆGGER

95980

SPORTSHANDLER

41101

SPORTSINSTRUKTØR

19930

SPORTSTRÆNER

19930

SPORTSUDØVER/PROFESSIONEL

19930

SPROGFORSKERE

11100

SPROGFORSKER

11120

SPROGLÆRER

11195

SPROGSTUDERENDE

11198

SPRÆNGMESTER

71120

SPRÆNGNINGSARBEJDER

71120

SPRØJTEDEKORATØR/KERAMIK

89250

SPRØJTELAKERER/INDUSTRI

93040

SPRØJTELAKERER

93090

SPRØJTEMAND/ASFALT

95935

SPRØJTEMASKINEARBEJDER

90335

SPRØJTESTØBEOPERATØR

90330

SPRØJTESTØBEMASKINEPASSER

90335

SPÅNER/GLAS

89190

SPÅNPLADEARBEJDER

81150

STADSARKITEKT

20035

STADSARKIVAR

15260

STADSBIBLIOTEKAR

15220

STADSBYGMESTER

20025

STADSDYRLÆGE

05120

STADSGARTNER

61240

STADSINGENIØR

20025

STADSLÆGE

06120

STALDKARL

61140

STALDKARL/HESTESTALD

61920

STALDMAND

61140

STALDMAND/HESTESTALD

61920

STALDMESTER

61160

STAMPERSONEL I FORSVARET

99130

STANDARDISERINGSINGENIØR

02990

STANSER

83940

STANSEVÆRKTØJSMAGER

83230

STATIGRAF

01320

STATIKER

01220

STATIONSCHEF/REDNINGSKORPS

53140

STATIONSFORSTANDER

34120

STATIONSLEDER/P & T

34930

STATIONSLEDER/REDNINGSKORPS

53140

STATIONSLEDER/JERNBANE

34120

STATIST

19590

STATISTIKERE

08100

STATISTIKER

08120

STATISTIKLÆRER

08195

STATISTIKSTUDERENDE

08198

STATSADVOKAT

12030

STATSAUTORISERET REVISOR

32120

STATSBIOLOG/MARINBIOLOG

01440

STATSBIOLOG

01490

STATSGEODÆT

01320

STATSKUNDSKABSSTUDERENDE

09998

STATSMETEOROLOG

01320

STATSSKOVFOGED

69930

STATSSKOVRIDER

69920

STATSVIDENSKABELIG KANDID

09120

STEMPELGRAVØRLÆRLING

88998

STEMPELGRAVØR

88940

STEMPLER/SKO

80230

STENBORER

71140

STENBRUDSARBEJDER

71110

STENDREJER

82050

STENFISKER

71990

STENGANGSMAND/PAPIRMASSE

73190

STENHUGGERE M. FL.

82000

STENHUGGERLÆRLING

82098

STENHUGGER

82020

STENKLØVER

71140

STENKNUSER

71150

STENOGRAF

31030

STENSAVER

82030

STENSKÆRER

82030

STENSLIBER

82040

STEREOOPERATØR

03130

STEREOTYPØRER M. FL.

92300

STEREOTYPØR

92320

STEVEDORE

34290

STEWARD/FLY

51935

STEWARD/SKIB

51950

STEWARDESSE/FLY

51930

STEWARDESSE/SKIB

51950

STEWARDESSE/TOG

51290

STEWARDESSE

51990

STIFTER/CIGARKASSER

77290

STIKFORMER/SKO

80255

STIKKER

93340

STILKEMAGER

89130

STILL-FOTOGRAF

19210

STILLADSARBEJDER

95975

STILLINGSANALYTIKER

07990

STOFPRESSER

75690

STOFTRYKKER/KUNSTHÅNDVÆRK

19145

STOLEMESTER/TEKSTIL

70035

STOLLEBYGGER

71190

STOPPER

75720

STOPPERSKE

75720

STREJKE/LOCKOUT.

99100

STRIKKEMASKINTILBEREDER

75330

STRIKKEMESTER

70035

STRIKKER

75520

STRIKKERE M. FL.

75500

STRIKKEUNDERMESTER

70035

STRIPPER/TOBAK

77220

STRYGEDAME

59340

STRYGER/SKO

80260

STRÆKKER

75140

STRÆKKER/TEKSTIL

75140

STUD. ACT.

08298

STUD. AGRO.

05298

STUD. BROM.

02998

STUD. GEOM.

02298

STUD. HORT.

05298

STUD. HUM.

11098

STUD. HUM. BAS.

11098

STUD. INTERPRET.

11198

STUD. JUR.

12098

STUD. LACT.

02998

STUD. LING. MERC.

11198

STUD. MAG.

11098

STUD. MAT. FYS.

01098

STUD. MED.

06198

STUD. MED. VET.

05198

STUD. MERC.

09198

STUD. NAT. BAS.

01098

STUD. NAT. GEO.

01098

STUD. ODONT.

06398

STUD. OECON

09198

STUD. PHARM.

06998

STUD. POLIT.

09198

STUD. POLYT.

02998

STUD. PSYCH.

07998

STUD. PÆD. PSYCH.

07998

STUD. RER. SOC.

09998

STUD. SAM.

09998

STUD. SAM. BAS.

09998

STUD. SAMF.

09998

STUD. SCIENT. ADM.

09998

STUD. SCIENT. POL.

09998

STUD. SCIENT. SOC.

09998

STUD. SCIENT.

01098

STUD. SILV.

05298

STUD. STAT.

09198

STUD. TECHN. SOC.

09998

STUD. THEOL.

14198

STUDENT

99998

STUDERENDE

99998

STUDIELEDER

13090

STUDIELEKTOR

13030

STUDIETEKNIKER/TV

86120

STUDIETEKNIKER/RADIO

86120

STUDIEVEJLEDER

07940

STUEPIGE

51960

STUEPIGE/HOTEL

51960

STUKKATØR

95130

STUKKATØRLÆRLING

95198

STUTTERIARBEJDER

61920

STUTTERIKARL

61920

STUTTERILEDER

61920

STUTTERIMEDHJÆLPER

61920

STYKFARVER

75625

STYKRULLER

75690

STYRINGSELEKTRIKERELEV

85598

STYRINGSELEKTRIKER

85560

STYRMAND

04220

STYRMANDSASPIRANT

04298

STYRMANDSELEV

04298

STYRMANDSLÆRLING

04298

STÅLGRAVØR

88930

STÅLKONSTRUKTIONSARB.

87400

STÅLVÆRKSARBEJDERE

72100

STÅLVÆRKSARBEJDER

72110

STÆRKSTRØMSMEKANIKER

85520

STÆRKSTRØMSMEKANIKERELEV

85598

STÆRKSTRØMSINGENIØR

02320

STØBEKRANFØRER

72190

STØBER//STÅLBLOKSTØBNING

72135

STØBER/KERAMIK

89230

STØBER/STÅLBLOK

72135

STØBERIARBEJDERE

72400

STØBERIARBEJDER

72420

STØBERIINGENIØR

02990

STØTTEPÆDAGOG

07160

SUFFLØR

19990

SUKKERARBEJDER

77920

SUKKERINDUSTRIARBEJDER

77920

SUKKERKOGER

77920

SUKKERVAREARBEJDER

77710

SUKKERVAREARBEJDERE M. FL.

77700

SUKKERVAREADEARBEJDER

77790

SULFOSÆBEARBEJDER

74690

SUMPPASSSER/TEGLVÆRK

89990

SUNDHEDSPLEJERSKE

06220

SUNDHEDSSEKTORMEDARBEJDER

06990

SVAGSTRØMSINGENIØR

02330

SVEJSER

87210

SVEJSER/AUTOGENSVEJSER

87220

SVEJSER/EL-SVEJSER

87225

SVEJSER/GASSVEJSER

87220

SVEJSER/SVEJSEMASKINE

87230

SVEJSERE M. FL.

87200

SVEJSERLÆRLING

87298

SVIDER

75690

SVINEAVLER

61120

SVINEAVLSMEDHJÆLPER

61140

SVINEFODERMESTER

61170

SVINEINSEMINØR

05960

SVINEKONTROLASSISTENT

05950

SVINEPASSER

61140

SVINESLAGTERELEV/-LÆRLING

77398

SVINESLAGTER

77320

SVINGKRANFØRER

97430

SVØMMEDYKKER/BRANDKORPS

53130

SVØMMEDYKKER/REDDER

53140

SVØMMEDYKKER

53190

SVØMMELÆRER

06690

SYER

79510

SYER/LÆDERVARER

80140

SYER/NÅDLER

80250

SYER/SADELMAGERSYER

80140

SYERE M. FL.

79500

SYERSKE

79590

SYGEHJÆLPERELEV

06298

SYGEHJÆLPER

06270

SYGEHUSINSPEKTØR

20090

SYGEHUSJORDEMODER

06520

SYGEHUSMEDARBEJDER

06990

SYGEHUSPORTØR

06970

SYGEMEDHJÆLPER/SYGENHJÆLPER

06270

SYGEPASSER/SYGEMEDHJÆLPER

06270

SYGEPLEJERSKE

06220

SYGEPLEJERSKER M.FL.

06200

SYGEPLEJEARBEJDER

06990

SYGEPLEJEELEV

06298

SYGEPLEJEHJÆLPER/SYGEHJÆL

06270

SYGEPLEJELÆRER

06295

SYGEPLEJEMEDHJÆLPER/SYGEH

06270

SYGEPLEJER/SYGEHJÆLPER

06270

SYMASKINEMEKANIKER

84290

SYNS- OG SKØNSMAND

39390

SYOPERATØR

79510

SYSTEMANALYTIKER

08320

SYSTEMASSISTENT

08320

SYSTEMATIKER/BIOLOG

01490

SYSTEMCHEF

20050

SYSTEMINGENIØR/ELEKTRONIK

02330

SYSTEMINGENIØR

02430

SYSTEMKONSULENT

08320

SYSTEMKONSTRUKTØR

08320

SYSTEMOPERATØR

04120

SYSTEMPLANLÆGGERE M.FL.

08300

SYSTEMPLANLÆGGER

08320

SYSTEMPROGRAMMØR

08330

SYSTUELEDER

70035

SÅLEBEREDER

80240

SÅLEBESKÆRER/SKO

80245

SÅLEPÅLÆGGER/SKO

80245

SÅLESKÆRFER

80240

SÅLESLIBER/SKO

80255

SÅLESPALTER

80240

SÆBE- OG PARFUMEHANDLER

41101

SÆBEARBEJDERE M. FL.

74600

SÆBEARBEJDER

74620

SÆBEKOGER

74620

SÆBEPOLERER

74620

SÆLGER

41920

SÆLGERLEDER

41920

SÆLGERTRÆNER

41995

SÆNKSMED

83140

SÆRFORSORGSLÆRER

06660

SÆSONARBEJDER/LANDBRUG

61190

SÆTTER

92110

SÆTTER/FOTOSÆTTER

92155

SÆTTER/HÅNDSÆTTER

92120

SÆTTER/INTERTYPE

92125

SÆTTER/LINOTYPE

92125

SÆTTER/MASKINSÆTTER

92125

SÆTTER/MONOTYPE

92130

SÆTTER/TELETYPE

92135

SÆTTER/TYPOTEKNIKER

92110

SÆTTERE M. FL.

92100

SÆTTERFAKTOR

70045

SÆTTERLÆRLING

92198

SÆTTESKIPPERELEV

04298

SÆTTESKIPPER

04220

SØFYRBØDER

96050

SØLVARBEJDER/BESTIK

88230

SØLVARBEJDER/KORPUS

88220

SØLVARBEJDERLÆRLING

88298

SØLVARBEJDER

88290

SØLVGRAVØR

88920

SØLVSLIBERLÆRLING

88298

SØLVSLIBER

88250

SØLVSMED

88290

SØLVSMED/BESTIK

88230

SØLVSMED/KORPUS

88220

SØLVSMEDE

88200

SØLVSMEDELÆRLING

88298

SØMAND

99920

SØMAND/DÆK

97790

SØMAND/MASKINE

96090

SØMANDSPRÆST

14120

SØRESTAURATØR

51030

 

T

 

TACKSOPTAGER/SKO

80245

TAGDÆKKER

95320

TAGDÆKKERELEV

95398

TAGDÆKNINGSARBEJDERE M. FL.

95300

TAGDÆKNINGSARBEJDER

95320

TAGLÆGGER

95320

TAGLÆGGER/BLIKKENSLAGER

87120

TAGLÆGGER/MURER

95120

TAGLÆGGER/TØMRER

95420

TAGTÆKKER

95390

TAKKER/SKO

80230

TAKSATOR

41990

TAKSATOR/SKADEVURDERING

39390

TALE-HØRE-KONSULENT

06660

TALE-HØRE-LÆRER

06660

TALE-HØRE-PÆDAGOG

06660

TALEKONSULENT

06660

TALELÆRER

06660

TALEPÆDAGOG

06660

TALLEYMAND

39130

TANDKLINIKASSISTENTELEV

06498

TANDKLINIKASSISTENT

06430

TANDLÆGE

06320

TANDLÆGEASSISTENT

06320

TANDLÆGER

06300

TANDLÆGESTUDERENDE

06398

TANDPLEJERE M. FL.

06400

TANDPLEJERSTUDERENDE

06498

TANDPLEJER

06420

TANDTEKNIKER/EKSAMINERET

06440

TANDTEKNIKER/LABORATORIE-

06450

TANDTEKNIKER/PRAKT

06440

TANDTEKNIKERELEV

06498

TANDTEKNIKERLÆRLING

06498

TANDTEKNIKERSVEND

06450

TANDTEKNIKER

06490

TANGENTSPILLER

19330

TANGFISKER

71990

TANKPASSER

41190

TAPET- OG FARVEHANDLER

41101

TAPETHANDLER

41101

TAPETOPSÆTTER

93050

TAPETSERERMØBELPOLSTRER

79620

TAPETSERER/MØBLER

79620

TAPETSERERE M. FL.

79600

TAPETSERERMESTER

79620

TAPETSERER/BYGNING

93050

TAPETTRYKKER

92260

TAPPEMASKINEPASSER

97130

TAPPER

97130

TAPPER/ASFALT

95935

TAPPERIARBEJDER

97130

TARMRENSERELEV/-LÆRLING

77398

TARMRENSER

77345

TASTEASSISTENT

33190

TASTEOPERATØRER M.FL.

33100

TASTEOPERATØRLEDER

33120

TASTEOPERATØRVIKAR

00730

TASTEOPERATØR

33130

TATOVØR

19190

TAXICHAFFØR

97510

TAXIVOGNMAND

34130

TAÆEPÆDAGOGSTUDERENDE

06698

TEATERARBEJDER

19990

TEATERDIREKTØR

20090

TEATERFORSKER

11990

TEATERFRISØR

59290

TEATERINSPEKTØR

19990

TEATERINSTRUKTØR

19520

TEATERMALER

19165

TEATERSKOLELÆRER

19595

TEATERSKOMAGER

80990

TEATERSKRÆDDER

79190

TEGLARBEJDER

89910

TEGLARBEJDER

89990

TEGLBRÆNDER

89930

TEGLMESTER

70040

TEGNER/ TEKNISK

03120

TEGNER/GRAFIKER

19120

TEKNIKER

03990

TEKNIKER VED REDIO- OG TV

86190

TEKNIKER VED BYGGEARBEJDE

03290

TEKNIKERE/RADIO OG TV

86100

TEKNIKUMINGENIØR/BYGNING

02210

TEKNIKUMINGENIØR/ELEKTRO

02310

TEKNIKUMINGENIØR/MASKIN

02410

TEKNIKUMINGENIØR/PRODUKTI

02430

TEKNIKUMINGENIØR/SKIBSING

02440

TEKNIKUMINGENIØR

02990

TEKNISK ASSISTENT

03920

TEKNISK CHEF

20025

TEKNISK DIREKTØR

20025

TEKNISK FOTOGRAF

19210

TEKNISK LÆRER

13050

TEKNISK METEOROLOG

01930

TEKNISK SKRIBENT

15930

TEKNISK SÆLGER

41920

TEKNISK TEGNER HOS LANDIN

03130

TEKNISK TEGNERELEV

03198

TEKNISK TEKSTFORFATTER

15930

TEKNISK TEGNER

03120

TEKNISK-SAMFUNDSVIDENSKAB

09935

TEKNISKASSISTENTELEV

03998

TEKNISKE TEGNERE M. FL.

03100

TEKSTFORFATTER/REKLAME

15920

TEKSTFORFATTER/TEKNISK

15930

TEKSTFORFATTER

15990

TEKSTILARBEJDERE GENERELT

75000

TEKSTILARBEJDER

75010

TEKSTILASSISTENTELEV

03998

TEKSTILASSISTENT

03930

TEKSTILBLEGER

75620

TEKSTILFARVER

75625

TEKSTILFORMGIVER

19145

TEKSTILHANDLER

41101

TEKSTILINGENIØR

02990

TEKSTILKØBMAND

41101

TEKSTILTEGNER

19145

TEKSTILTEKNIKER

03925

TEKSTILTRYKKER

75630

TEKTONIKER

01320

TELEFONDAME

34955

TELEFONISTELEV

34998

TELEFONIST

34955

TELEFONMEKANIKERE M. FL.

85400

TELEFONMEKANIKER

85420

TELEFONMESTER

70025

TELEFONMONTØR

85430

TELEFONOVERMONTØR

85430

TELEFONSELSKABSMEDARB

85490

TELEFONSÆLGER

41990

TELEFONVERMEKANIKER

85420

TELEFYPEPERFORATØR

92135

TELEGRAFARBEJDER

85430

TELEGRAFASSISTENT

34930

TELEGRAFBUDFORMAND

34920

TELEGRAFBESTYRER

34930

TELEGRAFBUD

34990

TELEGRAFELEV

34998

TELEGRAFINSPEKTØR

34930

TELEGRAFIST

34940

TELEGRAFMESTER

70025

TELEGRAFMEKANIKER

85420

TELEGRAFMONTØR

85430

TELEINGENIØR

02330

TELETYPESKRIVER

92135

TELETYPESTØBER

92145

TELETYPESÆTTER

92135

TELEXOPERATØR

34935

TELGVÆRKSARBEJDER

89910

TELTFABRIKARBEJDER

79990

TENNISTRÆNER

19930

TENSER/SKO

80260

TENSERIPASSER/MØLLERI

77160

TEOLOG

14120

TEOLOGER M. FL.

14100

TEOLOGISTUDERENDE

14198

TEORILÆRER/MUSIK

19395

TEPARATØR/ELEKTRONIK

85390

TERAPEUTISK RADIOLOG

06120

TERAPIASSISTENTER M. FL.

06600

TERAZZOARBEJDER

95140

TERMINALARBEJDER

97220

TESTPILOT

04120

testtesttest

æ9999

THORAXKIRURG

06120

TIDSSTUDIEMAND

03990

TIDSSTUDIETEKNIKER

03990

TIDSSTUDIEINGENIØR

02990

TILBEHØRSSTANSER/SKO

80225

TILBUDSBEREGNER

39220

TILSKÆRER

79410

TILSKÆRER/KONFEKTION

79430

TILSKÆRER/LÆDER

80130

TILSKÆRER/SKO

80225

TILSKÆRER/SKÆDDERI

79450

TILSKÆRERE

79400

TILSYNSASSISTENT/SLAGTERI

77390

TILSYNSASSISTENT/RENG

52920

TILSYNSBRANDMESTER

53130

TILSYNSMAND

53990

TJENER

51230

TJENER/SERVITRICE

51230

TJENERE M. FL.

51200

TJENERELEV/-LÆRLING

51298

TJENESTEMAND

99930

TJÆRER/KOKILLER

72145

TOBAKSARBEJDER

77220

TOBAKSBLANDER

77220

TOBAKSHANDLER

41101

TOBAKSSKÆRER

77220

TOGBETJENT

97630

TOGFØRER

97630

TOGREVISOR

97630

TOGSTEWARDESSE

51250

TOGVAGT

34120

TOILETFORPAGTER

59990

TOKSIKOLOG

01550

TOLDASSISTENTER M. FL.

39400

TOLDASSISTENT

39420

TOLDBETJENTE M. FL.

53300

TOLDBETJENTFORMAND

53320

TOLDBETJENT

53320

TOLDELEV

39498

TOLDINSPEKTØR

39420

TOLDKONTROLLØR

39420

TOLDKÆARERER

34965

TOLDMEDHJÆLPER

39420

TOLDOPSYNSMAND

53390

TOLDPATRULJEMESTER

53320

TOLDVAGTMESTER

53320

TOLDVÆSENSFUNKTIONÆR

39420

TOLK

11130

TONEASSISTENT

86920

TONEMESTER

86920

TONER

74320

TOPOGRAF

01920

TOPOGRAFASSISTENT

01920

TOPOGRAFELEV

01998

TOPOGRAFILÆRER

01995

TOPOGRAFISK TEGNER

03130

TOPOGRAFMEDHJÆLPER

01920

TOPSKÆRER

75655

TRAFFIKKONTROLLØR/VEJ

34130

TRAFIKASPIRANT

34398

TRAFIKASSISTENT/JERNBANE

34120

TRAFIKASSISTENT/LUFTHAVN

34340

TRAFIKASSISTENT

34990

TRAFIKFLYVER

04120

TRAFIKINGENIØR

02260

TRAFIKINSPEKTØR/JERNBANE

34120

TRAFIKINSPEKTØR/VEJTRAFIK

34130

TRAFIKINSPEKTØR

34190

TRAFIKKONTROLLØR/JERNBANE

34120

TRAFIKKONTROLLØR/LUFTHAVN

34340

TRAFIKKONTROLLØR

34190

TRAFIKMESTERASSISTENT

34130

TRAFIKMESTER

34130

TRAFIKTÆLLER

03990

TRAGTMAND

72490

TRAKTORFØRER/LANDBRUG

61150

TRAKTORFØRER/MEJETÆRSKER

61150

TRAKTORFØRER/SKOVARBEJDER

69940

TRAKTORFØRER

97590

TRAKTORMEKANIKERLÆRLING

84398

TRAKTORMEKANIKER

84345

TRAKTØRFØRER/ENTREPRENØR

95945

TRANSFERTYKKER

75630

TRANSLATØR

11130

TRANSPORTARBEJDERELEV

97298

TRANSPORTARBEJDER

97220

TRANSPORTBÅNDBETJENER

97220

TRANSPORTCHEF

20055

TRANSPORTKONSULENT

34990

TRAVELEV

61998

TRAVERSKRANFØRER

97420

TRAVJOCKEY

19930

TRAVKUSK

19930

TRAVTRÆNER

61920

TREDJEMAND

69120

TREDJEPILOT

04120

TRIKINKONTROLLØR

77390

TRIKOTAGEASSISTENTELEV

03998

TRIKOTAGEASSISTENT

03945

TRIKOTAGEHANDLER

41101

TRIKOTAGEREPARATØR

75330

TRIKOTAGESYER

79590

TRIKOTAGETEKNIKER

03940

TROMLEFØRER

95940

TROMMESLAGER

19330

TROMPETIST

19330

TROPEMEDICINER

06120

TRUCKFØRER

97220

TRYKKEMESTER/TEKSTIL

70035

TRYKKER

92210

TRYKKER/BILLEDRAMMER

81930

TRYKKER/BOGTRYKPRESSE

92220

TRYKKER/DUBTRYK

92250

TRYKKER/HØJTRYK

92220

TRYKKER/LETTERSET

92290

TRYKKER/OFFSET

92240

TRYKKER/ROTATIONSTRYKKER

92230

TRYKKER/TEKSTIL

75630

TRYKKER/TRYKTEKNIKER

92210

TRYKKERE

92200

TRYKKERFAKTOR

70045

TRYKKERIARBEJDER

92270

TRYKKERLÆRLING

92298

TRYKKEUNDERMESTER/TEKSTIL

70035

TRYKTEKNIKERELEV

92298

TRYKTEKNIKER

92210

TRYLLEKUNSTNER

19920

TRÅDTRÆKKERE/ RØRTRÆKKERE

72700

TRÅDTRÆKKER

72720

TRÆARBEJDER

81990

TRÆDREJER

81265

TRÆDREJERELEV/-LÆRLING

81298

TRÆIMPRÆGNERINGSARBEJDER

81990

TRÆIMPRÆGNERER

81990

TRÆINDUSTRIARBEJDERE

81100

TRÆINDUSTRIARBEJDER

81110

TRÆLAGERARBEJDER

81040

TRÆSKIBSTØMRERLÆRLING

95498

TRÆSKIBSTØMRER

95430

TRÆSKOMAGER

80990

TRÆSKÆRER

81130

TRÆSLIBER/MEKANISK TRÆ

73150

TRÆSLIBRENSER

73130

TRÆSORTERER

81040

TRÆTEKNIKERELEV

03998

TRÆTEKNIKER

03950

TRÆTØRRER

81120

TUBAIST

19330

TUFTINGVÆVER

75440

TUFTINGVÆVEKONTROLLØR

75720

TUNGHØREKONSULENT

07930

TUNGHØREPRÆST

14120

TURBINEMONTØR

84130

TURBINEREPARATØR

84930

TURISTASSISTENTELEV

59198

TURISTASSISTENT

59120

TURISTBEREAUMEDARBEJDER

59120

TURISTBUREAUELEV

59198

TURISTFØRER

59140

TURISTMEDARBEJDERELEV

59198

TV-INSTRUKTØR

19520

TV-MEKANIKER

85230

TV-TEKNIKER/TV-STATION

86130

TV-TEKNIKER

85230

TVINDER

75235

TYNDPLADEARBEJDERE

87300

TYNDPLADEARBEJDER

87360

TYNDPLADESMED

87390

TYPOGRAF

92110

TYPOTEKNIKERELEV

92198

TYPOTEKNIKER

92110

TYRESTATIONSLEDER

61120

TYSKLÆRER

11195

TÅPINDER/SKO

80245

TÅRNKRANFØRER

97430

TÆKKEMAND

95390

TÆPPEHANDLER

41101

TÆPPESKÆRER

75655

TÆPPEVÆVER

75440

TØMMERMAND

95430

TØMRER

95420

TØMRERE M. FL.

95400

TØMRERELEV/-LÆRLING

95498

TØMRERMESTER

95420

TØMRERSVEND

95420

TØRVEGRAVSARBEJDER

71190

U

UBEFAREN MOTORMAND

96098

UBEFAREN MATROS

97798

UDD.-/IVÆRKSÆTTERYDELSE

00109

UDDANNELSESKONSULENT

13090

UDDANNELSESLEDER

13090

UDDANNELSESSØGENDE

99998

UDDANNELSESCHEF

20045

UDDELER

41101

UDENRIGSRÅD

20090

UDLEJER

41990

UDLEJNINGSCHEF

41990

UDLEJNINGSASSISTENT

41990

UDLÆGGER/ASFALT

95935

UDSKYDER/DYBOVN

72330

UDVIKLINGSINGENIØR

02990

UKENDT FAG

99990

U-LANDSFRIVILLIG

99190

ULDSORTERER

75120

ULDVASKER

75125

UNDERBRANDMESTER

53130

UNDERDIREKTØR

20010

UNDERFAKTOR

70045

UNDERMESTER/METAL

70020

UNDERVISER

13090

UNDERVISNINGSLEDER

13090

UNDERVISNINGSASSISTENT

13020

UNGARBEJDER

99920

UNGDOMSKONSULENT

07930

UNGDOMSSKOLELÆRER

13060

UNGDOMSSKOLEFORSTANDER

13060

UNGKOK

61198

UNGMAND

97798

UNIVERSITETSLÆRER

13020

URMAGER

84240

URMAGERLÆRLING

84298

UROLOG

06120

URTSCHEBANEFØRER

19980

V

VAGTBETJENT

53960

VAGTCENTRALMESTER/BRANDKO

53130

VAGTINSPEKTØR

53960

VAGTKONTROLLØR

53960

VAGTMAND

53960

VAGTMESTER/REDNINGSKORPS

53140

VAGTMESTER/VAGTSELSKAB

53960

VAGTMESTER/FÆNGSEL

53420

VAKUUMFORMER

90350

VALKEMESTER

70035

VALKER

75645

VALMENIGHEDSPRÆST

14120

VALSEFØRER/OPVIKLING

72230

VALSEMØLLER

77120

VALSEPASSER/MØLLERI

77120

VALSER

72225

VALSER/KOLDVALSNING - TRI

72290

VALSER/KONTINUERLIGT KOLD

72290

VALSER/POLEREVALSEVÆRK

72290

VALSER/REVERSERENDE KOLD

72290

VALSERE

72200

VANDRERHJEMSLEDER

51990

VAREMÆGLERFULDMÆGTIG

41940

VAREMÆGLER

41940

VAREVOGNSCHAFFØR

97510

VARIETEATIST

19920

VARMEFORBLYER

72830

VARMEINGENIØR

02250

VARMEMEDHJÆLPER/DYBOVN

72330

VARMEMESTER

52120

VARMEMONTØR

87120

VARMER/DYBOVN/GENOPVARMN

72330

VARMFORTINNER

72830

VARMFORZINKER

72830

VASKEMESTER

59330

VASKERIARBEJDER

59390

VASKERIASSISTENT

59340

VASKERIBESTYRER

59320

VASKERIEJER

59320

VASKERIINSPEKTØR

59320

VASKERILEDER

59320

VEJ/PLANLÆGNINGSINGENIØR

02260

VEJARBEJDER

95990

VEJBYGNINGSMASKINFØRER

95990

VEJDERFULDMÆGTIG

39130

VEJEMAND/VALSEVÆRK

72255

VEJER OG MÅLER

39130

VEJER/SLAGTERI

77390

VEJER/VALSEVÆRK

72255

VEJERASSISTENT

39130

VEJFORMAND

70050

VEJINGENIØR

02260

VEKSELERASSISTENT

41935

VEKSELERERELEV

41998

VEKSELERER

41935

VENDETÆPPEVÆVER

75440

VENTILATIONSMONTØR

87190

VETERINÆR

05120

VETERINÆRSYGEPLEJERSKE

05990

VETERINÆRSYGEPLEJER

05990

VICEBIBLIOTEKAR

15220

VICEBISKOP

14120

VICEBRANDCHEF

53120

VICEDIREKTØR

20010

VICEKRIMINALKOMMISÆR

53220

VICEPOLITIKOMMISÆR

53220

VICEPOLITIINSPEKTØR

53220

VICESKOLEINSPEKTØR

13040

VICETOLDINSPEKTØR

39420

VICEUDENRIGSRÅD

20090

VICEVÆRT

52120

VIKARER M. FL.

00700

VIKLER

85340

VIKTUALIEHANDLER

41101

VILDTBIOLOG

01430

VINDUESPOLERER

52930

VINDUESPUDSER

52930

VINHANDLER

41101

VINKYPER

77890

VINTJENER

51230

VIOLINBYGGERLÆRLING

94198

VIOLINBYGGER

94120

VIOLINIST

19330

VIRKSOMHEDSLEDER

20090

VIROLOG

01540

VISESANGER

19340

VISITTATIONSBETJENT

53990

VODBINDER

75930

VOGN- OG BESLAGSMED

83130

VOGNFORDELER

34120

VOGNMALER

93040

VOGNMALERELEV/-LÆRLING

93098

VOGNMAND

34130

VOGNOPSYNSMAND/JERNBANE

84390

VOGNRENGØRER

52920

VOGNVASKER/GARAGEARBEJDER

84390

VOKALIST

19340

VOLTIGERYTTER

19920

VUGGESTUELEDER

07120

VULKANISERINGSARBEJDER

90150

VULKANISØR/DÆK

90230

VULKANISØR

90150

VURDERINGSMAND

41990

VVS-BLIKKENSLAGER

87110

VVS-INGENIØR

02250

VVS-INSTALLATØR

87101

VVS-MONTØRELEV

87198

VVS-MONTØRER

87100

VVS-MONTØR

87110

VVS-TEKNIKERELEV

03298

VVS-TEKNIKER

03250

VÅBENMEKANIKERLÆRLING

83998

VÅBENMEKANIKER

83920

VÆGTER

53960

VÆKSTHUSGARTNER

61250

VÆRKFØRER

70010

VÆRKFØRER/EL

70025

VÆRKFØRER/GLAS

70040

VÆRKFØRER/GRAFISK

70045

VÆRKFØRER/METAL

70020

VÆRKFØRER/NÆRING

70030

VÆRKFØRER/TEKSTIL

70035

VÆRKMESTER I CIVILFORSVAR

99140

VÆRKMESTER/EL

70025

VÆRKMESTER/FÆNGSEL

53430

VÆRKMESTER/KEMI

70055

VÆRKMESTER/NÆRING

70030

VÆRKMESTER

70010

VÆRKSTEDSLÆRER

06650

VÆRKSTEDSASSISTENT I CIVI

99140

VÆRKSTEDSFUNKTIONÆR

70020

VÆRKSTEDSLEDER

70090

VÆRKSTEDSMEDARBEJDER

06650

VÆRKSTEDSSNEDKER

81245

VÆRKTØJSCHEF

39120

VÆRKTØJSMAGER/FORMVÆRKTØJ

83220

VÆRKTØJSMAGER/SNIT

83230

VÆRKTØJSMAGERE

83200

VÆRKTØJSMAGERELEV/-LÆRLING

83298

VÆRKTØJSMAGER

83210

VÆRKTØJSSLIBER

83350

VÆRKTØJSUDDELER

39120

VÆRNEPLIGTIG

99190

VÆRTSHUSHOLDER

51090

VÆVEKONTROLLØR

75720

VÆVEMESTER

70035

VÆVER

75440

VÆVER/KUNSTHÅNDVÆRK

19145

VÆVERE M. FL.

75400

VÆVESTOLSPUDSER

75390

VÆVEUNDERMESTER

70035

W

WATERCLERK

41990

WILTONVÆVER

75440

WINCHMAND

97220

X

 

Y

YNGSTEMAND

69120

Z

ZONETERAPEUT

06690

ZOOGEOGRAF

01430

ZOOLOG

01430

Æ

 

 

Ø

 

ØKONOMAASSISTENT

06820

ØKONOMICHEF/REGNSKABSCHEF

20040

ØVRIGE INDENFOR FORSKNING, TEKNIK, OPLYSNING M.M.

19000

ØVRIGE INDENFOR FREMSTILLINGSINDUSTRI

94000

ØVRIGE INDENFOR KONTORARBEJDE

39000

ØVRIGE INDENFOR LANDBRUG, HAVEBRUG, FISKERI OG SKOVBRUG

69000

ØVRIGE INDENFOR SERVICE

59000

Å

 

 

 Opdateret d. 10.4.2001