Branchekode

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

 

Søg i listen (både tekst og kode) med brug af [CTRL]+[B] (i Explorer) eller [CTRL]+[F] (i Netscape)

a 
administration af fremmede ejendomme83112
administration og udlejning af egne ejendomme83111
adresseringsbureauer83293
advokatvirksomheder83210
afbrydere, mindre, fremstilling af38399
affald, andet, handel med61173
aftenskoler93104
afvandingssystemer for landbrugsjord, drift af11202
afvandingssystemer, drift af11202
akkumulatorelementer, udskiftning af med indbytning38392
akkumulatorfabrikker38392
akkumulatorkasser, fremstilling af38392
akvarieforretninger62293
alarmanlæg, fremstilling af38239
alderdomshjem93408
almenskoler, øvrige93104
ammunition, fremstilling af38199
amtskommunal administration91040
andelskasser81014
anden råstofudvinding29000
andre personlige tjenesteydelser m.v.95900
anilintrykkerier34224
anlægsgartnerier11103
annonceblade34293
antenner, fremstilling af38321
antibiotika, fremstilling af35220
antifrostpræparater, fremstilling af35299
antikviteter, afsyring af33209
antikviteter, engroshandel med61143
antikvitetsforretninger62163
apoteker62134
apparater, medicinske elektriske, fremstilling af38512
apparater, medicinske ikke-elektriske, fremstilling af38511
arbejdsformidlingen91019
arbejdsgiverforeninger93501
arbejdsløshedskasser82007
arbejdstøj, fremstilling af (bortset fra kitler)32211
arkitektvirksomheder83243
armaturfabrikker38193
asbestcementfabrikker36993
asbestvarer, fremstilling af36999
asfalt, tagpap, smøremidler og andre kulprodukter, fremst. af35400
asfaltfabrikker35401
atp82005
auktionsforretninger, andre61319
auktionshandel61314
autobugsering95139
autoelektrikere95134
autoindtræk, fremstilling af32129
autolakererier95133
automater, fremstilling af38299
automåtter, fremstilling af32129
autoophugning61173
autoreparation m.v.95130
autoreparationsværksteder95131
autoservice i øvrigt95139
autoudstyr, forhandlere af62212
av-udstyr, engroshandel med61142
avlscentre11101
avlsforeninger83294
b 
badesanatorier, kurative93319
bagerforretninger31174
bageriartikler, engroshandel med61179
bagervarer, fremstilling af, anden31179
bandagister38515
banemateriel, fremstilling af38420
bank- og finansieringsvirksomhed81000
bank- og finansieringsvirksomhed, tjenesteydelser i forbindelse med81030
bank-, finans.-, forsik.virksomhed, ejd.handel og adm., forretningsservice80000
banker og sparekasser81010
bankierer81024
barbersprit, fremstilling af35232
barneplejestationer93311
barnevogne, engroshandel med61154
barnevognsfabrikker38492
barnevognsforretninger62174
basisplast og plasthalvfabrikata m.v., fremstilling af35130
basisplast, fremstilling af35131
batterier, forhandling af62211
bedemænd95993
begravelseskasser82008
begravelsesvæsen95993
behandlingshjem for adfærdsvanskelige93404
beholdere til kmprimerede gasser, fremstilling af38132
beholdere, stationære, fremstilling af38132
beklædning, engroshandel med61131
beklædning, tekstil- og lædervarer m.v., detailhandel med62150
beklædning, tekstilvarer, skotøj, engroshandel med61130
beklædningsindustri i øvrigt32299
beklædningsvarer i øvrigt62159
bekædningsfremmstilling, anden32290
bekædningsindustri32200
bekæmpelsesmidler, færdigblandede, fremstilling af35122
benzin, engroshandel med61192
beslag, fremstilling af38110
bestik, fremstilling af38110
besætningsartikler62159
besætningsartikler, engroshandel med61165
beton, færdigblandet, fremstilling af36992
betonbor, fremstilling af38249
betonfabrikker36993
betonfliser, fremstilling af36993
betonmursten, fremstilling af36993
betonstøberier36993
betontagsten, fremstilling af36993
betontrappesten, fremstilling af36993
betonvarefabrikker36993
biavl11105
biblioteker94200
bijouterivarer, engroshandel med61157
biler og benzin, detailhandel med62210
biler, benzin, brændsel, engroshandel med61190
biler, engroshandel med61191
biler, husholdningsmaskiner m.v, reparation af95100
biler, samling og fremstilling af38431
biler, uden fører, udlejning af71161
bilforretninger62211
bilindustri i øvrigt38439
billad, fremstilling af38432
billedhuggere94150
billedskærere33194
billetbureauer94149
biografer94122
biografmaskiner og -udstyr, engroshandel med61189
bisquits, engroshandel med61118
bjærgningsvæsen71231
blade, engroshandel med61156
bladkiosker62194
bladkompagnier71149
blikkenslagerforetninger50160
blomster, avl af11102
blomster, engroshandel med61158
blomster, kunstige, fremstilling af39099
blomsterforretninger62292
blomsterhandlerartikler, engroshandel med61179
blomsterløg, engroshandel med61162
blonder, fremstilling af32115
bluser, fremstilling af32212
blyanter, fremstilling af39094
blæk, fremstilling af35299
bogantikvariater62192
bogbinderiartikler, engroshandel med61164
bogbinderier34230
bogforlag34291
bogføringsvirksomhed83220
boghandlere62191
bogtrykkerier34221
boliganvisning83122
boligtekstiler, engroshandel med61132
boligtekstilforretninger62152
bolte, fremstilling af38194
bomuldsspinderier32112
bomuldsvæverier32112
bonemaskiner, fremstilling af38332
bonevoks, fremstilling af35292
borgerforeninger93996
botaniske haver94200
boullonterninger, fremstilling af31112
bowlingbaner94903
branche-oplysning mangler00000
brancheforeninger93501
bremser, fremstilling af38439
bremseskiver, fremstilling af36999
brevskoler93109
briketter, fremstilling af29090
broderiartikler62159
broderier, fremstilling af32121
brolæggermestre50123
brugskunst, forhandlere af62164
brunkulslejer21000
bryggerier31330
brændsel, detailhandel med62220
brændsel, fast og flydende, engroshandel med61192
brændsel, fast, forhandlere af62221
brød, engroshandel med61118
brødfabriker og bagerier m.m.31170
brødfabrikker31171
brødudsalg62123
brøndborere50194
budforretninger71149
bugseringsvæsen71231
buksedragter, fremstilling af32212
bunde og tøndestave, fremstilling af33111
buntmagerier32294
busdrift (rutebiler)71121
busdrift m.v.71120
butiksudstyr, engroshandel med61189
bygge- og anlægsvirksomhed, anden50190
bygge- og anlægsvirksomhed, offentlig50110
bygge- og anlægsvirksomhed, uden nærmere angivelse50000
byggemarkeder61168
byggevirksomhed i øvrigt50199
bygningsartikler, fremstilling af33114
bygningsartikler, handel med61168
bygningstapetserere50150
bylysningsartikler, engroshandel med61144
bødkere33122
bøger, blade og papirvarer, detailhandel med62190
bøger, engroshandel med61156
børnefilmklubber94129
børnehaver93402
børnehaveseminarier93106
børnehjem93404
børnerådgivningsklinikker93405
børneskoler93103
børnetøjsforretninger62153
børstevarer, forhandlere af62299
børstevarer, fremstilling af39092
både, forhandlere af62212
bådebyggerier38412
bådfart71219
bånd, fremstilling af32115
båndindspilning94143
båndoptagere, fremstilling af38321
c 
cafeterier63101
campingorganisationer93995
campingpladser63203
campingudstyr, engroshandel med61155
campingudstyr, forhandling af62173
campingvogne, forhandlere af62212
campingvogne, fremstilling af38432
campingvogne, udlejning af62212
cementblandemaskiner, fremstilling af38249
cementfabrikker36921
cementfabrikker, kalk- og kridtværker, mørtelfabrikker36920
cementstøberier36993
cementvarefabrikker36993
centraladministration91011
centralregisteret for motorkøretøjer91020
centralvarmekedler, fremstilling af38190
charterselskaber71311
chokolade, engroshandel med61117
chokoladefabrikker31190
chokoladeforretninger62128
cirkus94901
civilforsvar91030
corn-flakes, fremstilling af31160
cykeldele, fremstilling af38440
cykelfabrikker38440
cykelforretninger (+ knallert)62174
cykelforretninger (+ radio)62175
cykelreparationsværksteder95150
cykler og cykeldele, engroshandel med61154
d 
dagblade34240
daginstitutioner for børn og unge, andre93403
dambrug13021
dame- og herrefrisører95913
dame- og herrekonfektionsforretninger62156
damefrisører95911
damehatte62159
damehattefremstilling32295
damekonfektionsforretninger62155
dameyderbeklædning i øvrigt, fremstilling af32213
dampkedler, fremstilling af38132
dampmaskiner til fremdrift af skibe, fremstilling af38413
dampturbiner til fremdrift af skibe, fremstilling af38413
danmarks erhvervsfond91019
danseskoler94909
danske studerendes fællesråd92509
databehandlingsvirksomhed83230
datamaskiner samt udstyr hertil, engroshandel med61184
datamaskiner, fremstilling af38251
dekorationsforretninger33202
dekorationsgenstande, drejede, fremstilling af33193
dekoratører83250
delikatesseforretninger62127
dentallaboratorier93315
desinfektionsvirksomhed92024
destruktionsanstalter31154
detailhandel, uoplyst vareområde62000
detektivbureauer83299
direktorater91019
discountbutikker62111
diskoteker63101
distriktsblade34293
distriktstoldkamre91019
dobbeltsupermarkeder62114
dommerkontorer91020
dragere95999
drengekonfektionsforretninger62154
driftsmidler, andre udlejning eller leasing af83300
drikkevareindustri31300
drittelmateriale, opskæring af33111
dræningsmestre50122
drænrør, fremstilling af36911
dybtryk34229
dybtrykpapir, fremstilling af39095
dykkervirksomhed71231
dyner, fremstilling af32129
dyr, klipning af11209
dyrehospitaler93320
dyreværnsforeninger93409
dyrlægevirksomhed alm.93320
dæk, forhandling af62211
døgnkiosker62111
døre, fremstilling af38131
e 
edb-konsulentvirksomhed83230
efterskoler93104
ejendom, fast, formidling vedrørende83129
ejendom, fast, handel med83129
ejendomme, egne, udlejning af83111
ejendomsadministration83110
ejendomsadministration og - handel83100
ejendomsadministration og -handel, forretningsservice83000
ejendomshandel og boliganvisning83120
ejendomshandlere83121
ejendomsmæglere83121
el- og varmeværker, kombinerede41010
el-, gas- og varmeforsyning41000
el-apparatur til maskiner, fremstilling af38311
el-husholdningsartikler øvrige, fremstilling af38332
el-husholdningsartikler, fremstilling af38330
el-installationsmateriel, engroshandel med61172
el-installatører med butikshandel50170
el-motorer samt el-apparatur til maskiner, fremstilling af38310
el-motorer, fremstilling af38311
el-radiatorer, fremstilling af38331
el-vandvarmere, fremstilling af38331
elastik, fremstilling af32115
elektrisk materiel, fremstilling af anden38399
elektriske apparater og el-materiel i øvrigt, fremstilling af38390
elektroindustri38300
elektroinstallationsforretninger50170
elektrokul, fremstilling af38399
elektromekaniske værksteder38312
elektroniske komponenter, engroshandel med61172
elektropletvarefabrikker39011
elevatorer, fremstilling af38294
elevråd93997
elmaster, fremstilling af38131
elværker41010
emballageartikler, engroshandel med61179
emulgatorer, fremstilling af35119
engrosagenturer (engrossalg for fremmed regning i andens navn)61311
engroshandel61100
engroshandel i øvrigt61299
engroshandel og vareformidling, oplyst vareområde61000
engroshandel, anden61290
entreprenørforretninger, almindelige50121
entreprenørmateriel, handel med61182
entreprenørvirksomheder m.v.50120
enzymer, fremstilling af35119
erhvervsorganisationer93501
erhvervsråd, lokale93509
erhvervsvaskerimaskiner, fremstilling af38297
etiketter, fremstilling af32115
f 
facadeelementer, fremstilling af38131
facadesandblæsning50199
fagblade, erhvervsmæssig udgivelse af34299
faglige, oplysende foreninger93993
fagskoler for lærlinge93105
fagskoler, andre93106
fajancefabrikker36101
fars, fremstilling af31112
farvebånd, fremstilling af39094
farvefabrikker35210
farveforretninger62131
farver, engroshandel med61171
farver, tapet, parfumeri og apotekervarer, detailhandel med62130
farverier95204
farvestoffer, fremstilling af35119
fatninger, fremstilling af38399
fedevarer, fremstilling af31112
fedt, engroshandel med61115
feriekolonier63209
feriepensionater63209
fernis, fremstilling af35210
ferskvandsfiskeri13029
festartikler, engroshandel med61157
fiberplader, fremstilling af33113
film til reproduktionsformål, fremstilling og kopiering af34211
film, radio og tv samt anden kunstnerisk virksomhed94100
filmproduktion94110
filmudlejning94121
filmudlejning og -fremvisning94120
filtfabrikker32190
finansieringsfonde81023
finansieringsvirksomhed, anden81029
finér, fremstilling af33113
fisk, dybfrysning af31142
fisk, engroshandel med61113
fisk, røgning af31141
fisk, saltning af31141
fiskeauktioner61315
fiskefarsfabrikker31142
fiskefiletfabrikker31142
fiskeforretninger62122
fiskehermetikfabrikker31142
fiskemelsfabrikker31153
fiskenetfabrikker32152
fiskeri13000
fiskeri i øvrigt13029
fiskeri, andet13020
fiskeriudstyr i forb. m. skibsproviantering, engroshandel med61291
fiskeriudstyr, engroshandel med61189
fiskindustri31140
fittings, fremstilling af38193
fjederindlæg, fremstilling af33203
fjedre, fremstilling af38197
fjer, kunstige, fremstilling af39099
fjerkræ, engroshandel med61112
fjerkræ, konservering af31117
fjerkræslagterier31117
fjernsyn, engroshandel med61142
fjernsynsfabrikker38321
fjernsynsforhandlere62176
fjernsynsreparationsværksteder95121
fjerrenserier39099
flagfabrikker32123
flaskegas, engroshandel med61192
flaskegasforhandlere (detail)62222
flethegn, fremstilling af33114
flint, brydning af29090
fly, udlejning af71329
flydele, reparation samt fremstilling af38450
flymotorer, reparation samt fremstilling af38450
flytteforretninger71142
flyvemaskineværksteder38450
flåder og lign. flydende materiel, fremstilling af38419
foderstoffer, færdige, fremstilling af31220
foderstoffer, handel med61161
fodindlæg, fremstilling af38515
fodplejere93317
fodtøjindustri32400
fodtøjsindustri i øvrigt32409
folketinget91011
fonde, med velgørende eller socialt sigte93409
fondsbørsvekselerere81027
forbrugerorganisationer93509
forbrugsvarer, andre, engroshandel med61150
forbrændingsanstalter92012
forbrændingsmotorer, fremstilling af38413
fordelingsanlæg41010
fordelingstavler, fremstilling af38311
foreninger for tidligere elever93996
forfattere94150
forgylderier33192
forlystelser, andre94909
forlystelser, sport m.v.94000
forlystelsesparker94901
forlystelsesvirksomhed, anden og sport94900
forretninger, andre (detail)62299
forretningsbanker81012
forretningsservice, anden83200
forretningsservice, anden83290
forretningsservice, anden83299
forsamlingshuse, drift af63109
forsikringskonsulenter82003
forsikringsrådet91019
forsikringsvirksomhed82000
forsikringsvirksomhed, anden82009
forskning93200
forskningsinstitutioner93200
forsvar91030
forsølvningsanstalter39011
fortynder, fremstilling af35210
foto, engroshandel med61153
fotoforretninger62185
fotografiapparater, fremstilling af38520
fotografisk virksomhed95920
fotokopiering83299
fotokopieringsmaskiner, fremstilling af38520
fragtcentraler71143
fragtmænd71141
fragtvognmænd m.v.71140
fremkaldervirksomhed95920
fremmede staters repræsentationer96002
fremstilling af færdige tekstilvarer ekskl. beklædningsgenstande32120
fremstillingsvirksomhed i øvrigt, anden39090
fremstillingsvirksomhed, anden39000
fremstillingsvirksomhed, uoplyst vareområde30000
friluftsorganisationer93995
frimærkeforretninger62195
frimærkeklubber93994
frisørvirksomhed m.v.95910
fritidsboliganvisning83122
fritidshjem93403
fritidsklubber93403
frugt, engroshandel med61114
frugtauktioner61314
frugtforretninger62125
frugtkonservesfabrikker31130
frugtplantager11102
frugtvinsfabrikker31130
frysehuse71920
frø, engroshandel med61162
frø, forhandlere af62299
frømandsvirksomhed71231
frørenseanlæg38220
fugleforretninger62293
fyringsaggregater, fremstilling af38299
fyringsolie, forhandlere af (detail)62221
fyrvæsen71234
fysioterapeuter, praktiserende93317
fysioterapeutiske klinikker93317
fængselsvæsenet91020
færgefart71212
fødeklinikker93316
g 
gaffetrucks, fremstilling af38294
galanteriforretninger62291
galanterivarer, engroshandel med61157
galvaniseringsanstalter38195
garderober95999
gardiner, fremstilling af32124
garner og stoffer af kemofibre, fremstilling af32113
garner, handel med61165
garnforretninger62153
gartnerier11102
garveekstrakt, fremstilling af35119
garverier32310
gasforsyning41020
gasfyrservice50160
gasværker41020
gasværks maskiner, fremstilling af38242
gaveartikler, forhandlere af62164
gaveboder62164
gear, fremstilling af38439
genbrugsforretninger62159
generatorer, fremstilling af38311
gipsplader, fremstilling af36995
glarmesterforretninger50180
glarmestre med butikshandel50180
glas, specialforretninger med62171
glas- og glasvareindustri36200
glasbearbejdning36202
glasfiber, fremstilling af36994
glasmattering36202
glasprodukter, fremstilling af36999
glasslibning36202
glasuld, fremstilling af36994
glasværker36201
glucose, fremstilling af31211
glødelamper, fremstilling af38393
grafisk industri34200
grafisk industri maskiner, fremstilling af38243
grafisk virksomhed, anden34290
grafisk virksomhed, anden, i øvrigt34299
grammofoner, fremstilling af38321
grammofonpladeforretninger62172
grammofonpladeindspilning94143
gravmonomenter, fremstilling af36991
grillbarer63109
grise, handel med61163
grundejerforeninger93503
grundstoffer, kemiske, fremstilling af, anden35119
grusgrave29011
grusgrave, stenbrud, kalk- og kridtbrud29010
gryn, fremstilling af31160
græsslåmaskiner, reparation af95190
grøntauktioner61314
grøntfoderfabrikker31220
grøntforretninger62125
grøntkonservesfabrikker31130
grøntsager, avl af11102
grøntsager, engroshandel med61114
guld- og sølvvarefremstilling39010
guld- og sølvvarer, ure og optik, foto, detailhandel med62180
guldsmede- og urmagerforretninger62182
guldsmedeforretninger62183
guldsmedeværksteder39012
guldvareabrikker39011
guldvarer, engroshandel med61153
gulvafhøvling o.l.50191
gulvbelægningsartikler, engroshandel med61171
gulvbelægningsforretninger50191
gummidæk til hjul, fremstilling af35510
gummifabrikker35590
gummifodtøj, fremstilling af35590
gummiindustri35500
gummiindustri maskiner, fremstilling af38242
gummilegetøj, fremstilling af35590
gummislanger til hjul, fremstilling af35510
gymnasier93102
gødningsstoffer, engroshandel med61161
h 
halmcellulose, fremstilling af34110
halmvarefabrikker32190
halvfabrikata, handel med61179
handel, restaurations- og hotelvirksomhed60000
handelshøjskoler93101
handelsskoler93105
handelsstandsforeninger93501
handskefabrikker32296
handskeforretninger62158
haner, fremstilling af38193
hattefabrikker32293
havearkitektvirksomheder83244
haveredskaber, fremstilling af38110
haveselskaber93994
havfiskeri13010
havne71232
herre- og damefrisører95913
herre- og damekonfektionsforretninger62156
herreekviperingsforretninger62154
herrefrisører95912
herrekonfektionsfabrikker32211
herrepyjamas, fremstilling af32214
hf-kursus93102
hjem for børn og unge93404
hjemmesko, fremstilling af32401
hjemmeslagtere31119
hjemstavnsforeninger93996
hjul, fremstilling af38439
hobbyforretninger62291
holdingselskaber81024
hormoner, fremstilling af35220
hospitaler93311
hospitalsartikler, handel med61185
hoteller63201
hotelmaskiner- og -udstyr, engroshandel med61189
hotelvirksomhed63200
hotelvirksomhed, anden63209
hulsømforretninger32122
husholdningsartikler, engroshandel med61143
husholdningsgenstande af træ, fremstilling af33191
husholdningsmaskiner elektriske, reparation af95122
husholdningsmaskiner øvrige, fremstilling af38293
hvidevarer, hårde, specialforretninger for62172
hæle, fremstilling af32409
højere læreanstalter93101
højskoler93104
højtalere, fremstilling af38321
højtryk34221
hønserier11101
håndklæder, udlejning af95207
håndkøbsudsalg62135
håndskomagere32402
håndtransportvogne, fremstilling af38491
håndværkerforeninger93996
håndværktøj, fremstilling af38110
håndvæverier32114
hår, varer af, fremstilling af39099
hårbehandlingsapparater, fremstilling af38332
hårde hvidevarer, engroshandel med61144
i 
idrætsanlæg94903
idrætsklubber94902
idrætssammenslutninger94902
ilt, fremstilling af35111
imprægneringsfabrikker32117
industrigasser, andre, fremstilling af35111
industrigear, fremstilling af38296
industrilakering38196
industrimaskiner, fremstilling af38249
industrimaskiner, fremstilling af anden38240
industrimaskiner, handel med61182
inkassobureauer83299
institutioner og foreninger, andre93900
institutioner og praktiserende indenfor sundhedsvæsen, andre93319
instrumenter medicinske, elektriske, fremstilling af38512
instrumenter, medicinske ikke-elektriske, fremstilling af38511
instrumenter, nautiske, fremstilling af38513
instrumenter, samt optisk og fotografisk udstyr, fremstilling af38500
instrumentfabrikker m.v.38510
interessekontorer81024
internationale og andre eksterritoriale organer96000
internationale organer96001
inventar af stål og metal, fremstilling af38121
investeringsforeninger81028
isenkram, engroshandel med61143
isenkram, radio, cykler m.v., detailhandel med62170
isenkramforretninger62171
iskiosker62129
isolationsruder, fremstilling af (på grundlag af indkøbt glas)36202
isoleringsforretninger50192
j 
jagt11300
jagtforretninger62173
jern og stål i blokke, stænger og plader, fremstilling af37101
jern, gl., handel med61173
jern, handel med61167
jern- og metalindustri38000
jern- og metalkonstruktioner m.v., fremstilling af38130
jern- og metalvareindustri38100
jern- og metalvareindustri, anden38190
jern- og metalværker og støberier37000
jernbaner71110
jernforarbejdning, underleverandører med38298
jernkonstruktioner (excl. stationære tanke), fremstilling af38131
jernskibsværfter38411
jernstøberier37102
jernvarer, fremstilling af38199
jernværker37101
jordbearbejdning11201
jordemødre, praktiserende93316
juletræspynt, fremstilling af39099
juvelerforretninger62183
k 
kabelfabrikker38391
kaffe, engroshandel med61116
kaffebarer63109
kaffeforretninger62127
kaffemaskiner, fremstilling af38292
kafferisteri med engroshandelsvirksomhed61116
kafferisterier31219
kaffesurrogatfabrikker31219
kagefabrikker, i øvrigt31173
kager, engroshandel med61118
kakao, engroshandel med61116
kaliboringer29020
kalk, brændt, fremstilling af36922
kalkbrud29013
kalksandsten, fremstilling af36995
kalkværker36922
kanalvælgere, fremstilling af38321
karbonpapir, fremstilling af39094
karetmagere38499
karosserifabrikker38432
karosserifabrikker og anden bilindustri38430
karosseriværksteder95132
kartoffelmelsfabrikker31211
kartonnage, fremstilling af34120
kemikalier, handel med61166
kemisk industri i øvrigt35299
kemisk industri m.m.35000
kemisk industri maskiner, fremstilling af38242
kemisk råstofindustri35100
kemiske forbindelser, primære35119
kemiske produkter, andre, fremstilling af35200
kemiske produkter, øvrige, fremstilling af35290
kemiske råstoffer og forbindelser, undtagen fremstilling af gødningsstoffer35110
kenneler11107
keramikfliser til vægbeklædning, fremstilling af36911
keramikvarer, fremstilling af36102
kikkerter, fremstilling af38520
kiksefabrikker31172
kirkegårdsadministration95993
kiropraktorer93319
kiselgur, brydning af29090
kiselgurprodukter, fremstilling af36912
kitler, udlejning af95207
kjoleforretninger62155
kjolekonfektionsfabrikker32212
kjoler, fremstilling af32212
kjolesyning32292
kleinsmede38280
klichéer, fremstilling og kopiering af34211
klinikerier36103
klinkefabrikker36993
kloakmestre50124
kloakstøbegods, fremstilling af37102
kloakvæsen92011
kloakvæsen, renovationsvæsen92010
kloakvæsen, renovationsvæsen og rengøring m.v.92000
klæbestrimler, fremstilling af35133
knallert- og cykelforretninger62174
knallertdele, fremstilling af38440
knallerter og dele hertil, engroshandel med61154
knallertfabrikker38440
knaphuller, slåning af32122
kniplinger, fremstilling af32115
kogeapparater til husholdningsbrug, fremstilling af38292
kogeredskaber, fremstilling af38199
kolonialforretninger, supermarkeder m.v.62110
kolonialhandel, med grovvarer62112
kolonialhandel, uden grovvarer62111
kolonialvarer, engroshandel med61111
komfurer, fremstilling af38292
kommissionshandel (engrossalg for fremmed regning i eget navn)61311
kommissionshandel, anden61313
kommunal administration91050
kommunale organisationer93509
kompressorer, fremstilling af38299
koncertarrangører94149
kondensatorer, fremstilling af38311
konditorier31174
konfektionsfabrikker for dameovertøj32213
konfektionsindustri32210
konfektionsindustri, anden32219
konfirmationshjælp, foreninger for93405
kongehuset91011
konservatorer39099
konsumisfabrikker31124
kontorartikler i øvrigt, fremstilling af39095
kontorartikler, engroshandel med61156
kontoringe81024
kontormaskiner og udstyr hertil, handel med61184
kontormaskiner og vægte, fremstilling af38250
kontormaskiner, fremstilling af38251
kontrolforeninger83294
kontroltavler, fremstilling af38311
konvolutter, fremstilling af34199
korkvarefabrikker33196
korn, handel med61161
kornrenseanlæg38220
korntørringsanlæg38220
korsetforretninger62153
korsetter, m.v., fremstilling af32215
kosmetikfabrikker35232
kotillonfabrikker34199
kraner, fremstilling af38294
kransebinderier39099
kreaturer, handel med61163
kreaturslagterier31113
kredit- og finanseringsvirksomhed, anden81020
kreditoplysningsbureauer83299
krematorier95993
kridtbrud29013
kridtværker36922
kroer med overnatningsmuligheder63201
kryolitfabrikker36999
krystalisværker31219
krølhårsfabrikker32190
kufferter, fremstilling af32330
kuglepenne, fremstilling af39095
kulprodukter, fremstilling af, anden35409
kulsyre, flydende og fast, fremstilling af35111
kunstforeninger93994
kunstforlag34291
kunstforretninger62163
kunstgipserier36999
kunstgødning og færdigblandede bekæmpelsesmidler, fremst. af35120
kunstgødning, fremstilling af35121
kunstharpiks, fremstilling af35131
kunsthåndværk, engroshandel med61143
kunstlæder, engroshandel med61164
kunstmalere94150
kunstnerfarver, fremstilling af39099
kunststopning32122
kunstudstillinger94200
kursusejendomme63209
kurvemagere33123
kvindeorganisationer, partipolitiske93991
kvitteringsblokke, liniering og fremstilling af34230
kvægkommisionærer61312
kystfiskeri13010
kæder, fremstilling af38197
kød, engroshandel med61112
kødekstrakt, fremstilling af31112
kødfoderfabrikker31154
kødkonservesafdelinger31111
kødkonservesfabrikker31112
kødtilberedning, i øvrigt31119
kødvarefabrikker31112
kødvarer, røgning af31119
kødvarer, saltning af31119
køkkenelementer, engroshandel med61168
køkkenudstyr, specialforretninger med62171
køleanlæg (bortset fra hushold.køleskabe), fremstilling af38299
kølehuse71920
køleskabe, fremstilling af38293
køreskoler93108
l 
laboratorier, kemiske83245
laboratorier, tekniske83245
lakfabrikker35210
lakrids, fremstilling af31190
lameller til persienner, fremstilling af38121
lampefabrikker38122
lamper, forhandlere af62179
lampeskærme, fremstilling af39096
landboforeninger, landsdelsomfattende93501
landboforeninger, lokale83294
landbrug11101
landbrug og gartneri11100
landbrug og jagt11000
landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri10000
landbrugskonsulenter83294
landbrugsmaskiner, fremstilling af38220
landbrugsmaskiner, handel med61181
landbrugsmaskinetilbehør, fremstilling af38220
landbrugsmaskinstationer m.v.11201
landbrugsprodukter, tørring og rensning af11202
landbrugsservice m.v.11200
landbrugsskoler93106
landbrugsvogne, fremstilling af38432
landinspektører83242
landophold, foreninger for93405
landophold, institutioner for93045
landsforeningen for syge og handicappede93406
landsskatteretten91019
landtransport71100
landtransport, anden hjælpevirksomhed for71169
landtransport, hjælpevirksomhed for71160
lastbiler, leasing og udlejning af71161
lasteentreprenører71233
lastpaller, fremstilling af33121
lecabetonfabrikker36993
legater med velgørende og socialt sigte93409
legesteder93403
legetøj, engroshandel med61155
legetøjsfabrikker39091
legetøjsforretninger62291
lejerforeninger93504
ler, ekspanderet, fremstilling af36999
lergrave29011
lerprodukter, fremstilling af36999
lervarer, fremstilling af36102
ligkistefabrikker33197
ligkistemagasiner95993
likørfabrikker31310
limfabrikker35294
linned, fremstilling af32124
litografiske trykkerier34222
livsforsikring, tjenesteydelser i forbindelse med82003
livsforsikringsselskaber82001
lodseri71234
loger93996
lokalhistoriske foreninger93994
losseentreprenører71233
lossepladser92012
lotterier94909
lucernemelsfabrikker31220
luftarter, komprimerede andre, fremstilling af35111
lufthavne71321
lufttaxiforretninger71319
lufttransport71300
lufttransport71310
lufttransport, anden71319
lufttransport, anden hjælpevirksomhed for71329
lufttransport, hjælpevirksomhed for71320
lynaflederopsætning50199
lynlåse, fremstilling af39099
lyskopiering83299
lysstofrør, fremstilling af38393
lystbåde, engroshandel med61155
lystbåde, udlejning af94909
lystbådehavne71232
læder, handel med61164
læderfarverier32310
læderindustri32300
lædervarefabrikker32330
lædervareforretninger62158
lædervarer, engroshandel med61157
lædervarer,andre, reparation af95110
lægeartikler, handel med61185
lægelaboratorier93319
lægemidler, andre, fremstilling af35220
læger, praktiserende93312
læssere, fremstilling af38294
løbere af jute, sisal og kokos, fremstilling af32140
lønmodtagerorganisationer93502
låse, fremstilling af38110
låsesmede95190
m 
madrasfabrikker33203
magasiner34292
makaroni, fremstilling af31179
malerforretninger50150
malmgravning23000
maltfabrikker31330
manufaktur, engroshandel med61131
manufakturforretninger62151
margarine, engroshandel med61115
margarinefabrikker31152
markedsanalyse83250
marketenderier63102
markiser, fremstilling af32123
marmorvarer, fremstilling af36991
marskandisere62299
maskindele i forbindelse med værktøj, engroshandel med61183
maskiner og andre driftsmidler, udlejning eller leasing af83300
maskiner og udstyr, engroshandel med61180
maskiner til træ- og metalforarbejdning, fremstilling af38230
maskiner, andre, engroshandel med61189
maskiner, udlejning eller leasing af83300
maskiner, øvrige, fremstilling af38299
maskinfremstilling, anden38290
maskinindustri38200
maskinreparationsværksteder38280
maskinskrivningsbureauer83292
maskinsnedkerier, der selv opstiller de fremstil. byg.materialer50140
maskinstøbegods, fremstilling af37102
maskintekniske artikler, engroshandel med61183
maskinværktøj og tilbehør, fremstilling af38232
materialister62133
medicinalnævnet91019
medicinalvarefabrikker35220
medicinalvarer, engroshandel med61152
mejerier31121
mejeriprodukter, fremstilling af31120
mejeriudsalg62123
mel, fremstilling af31160
menighedskasser93910
menighedsråd93910
metal, gammelt, handel med61173
metalemballagefabrikker38191
metalfolie fremstillet af indkøbet materiale38191
metalforarbejdning, underleverandørfabrikker med38298
metalforarbejdnings maskiner, fremstilling af38232
metalgods, varmepresset, fremstilling af37202
metalkonstruktioner, fremstilling af (eksl. stationære tanke)38131
metaller, andre, handel med61167
metalmøbelfabrikker38121
metalmøbler og lamper, fremstilling af38120
metalstøberier37202
metalvarer, andre, fremstilling af38199
metalværker37201
metalværker og -støberier37200
metervarer, handel med61165
mikrofoner, fremstilling af38321
mikroskoper, fremstilling af38520
mineraler til gødnings- og kemisk brug, udvinding af29020
mineralolieindustri35300
mineralolier, blanding og krakning af35409
mineralolieraffinaderier35300
mineralsk olie, udvinding og efterforskning af22000
mineralvand, engroshandel med61119
mineralvandsfabrikker31340
minigolfbaner94909
ministerier91011
minkfarme11104
modeeksperter83299
modelsnedkere33195
modevarefremstilling32295
modstande, fremstilling af38311
moler, brydning af29090
molerprodukter, fremstilling af36912
moteller63201
motorcykeldele, fremstilling af38440
motorcykelforretninger62211
motorcykler og dele dertil, engroshandel med61191
motorcykler uden fører, udlejning af71161
motorcykler, leasing og udlejning af71161
motorer (bortset fra el-motorer og skibsmotorer), fremstilling af38210
motorer, engroshandel med61182
motorer, fremstilling af38439
murbor, fremstilling af38249
murerforretninger50130
mursten, fremstilling af36911
museer94200
musikforeninger93994
musikforretninger62177
musikinstrumenter, engroshandel med61142
musikinstrumenter, fremstilling af39020
musikinstrumenter, reparation af95190
musikkonservatorier93101
musikskoler93109
mælk, engroshandel med61115
mælkekondenseringsfabrikker31123
møbelforretninger62161
møbelindustri33200
møbelindustri, i øvrigt33209
møbellakerier33209
møbelplader, fremstilling af33113
møbelpolitur, fremstilling af35292
møbelpolstere33202
møbelstoffer, engroshandel med61132
møbler af stål og metal, fremstilling af38121
møbler medicinske-kirurgiske, fremstilling af38511
møbler, afsyring af33209
møbler, engroshandel med61141
møbler, radio, fjernsyn, isenkram, el-hush.app., engroshandel med61140
møbler, tæpper, kunst og gaveartikler, detailhandel med62160
mødrehjem93401
mødrehjælpsinstitutioner93401
møllebyggere50199
møller31160
møllesten, fremstilling af36991
møntforretninger62195
møntsamlerforeninger93994
mørtel, ildfast, fremstilling af36912
mørtelfabrikker36923
måleinstrumenter, elektriske, fremstilling af38514
måleinstrumenter, ikke-elektriske, fremstilling af38513
målere71914
måtter af jute, sisal og kokos, fremstilling af32140
n 
nationalbank81011
naturgas, udvinding og efterforskning af22000
naturgasselskaber41020
navigationsskoler93106
nederdele, fremstilling af32212
notesbøger, liniering og fremstilling af34230
numismatiske foreninger93994
nærings- og nydelsesmiddelindustri31000
nærings- og nydelsesmidler, engroshandel med61110
nærings- og nydelsesmidler, specialforreninger med62120
næringsmiddelindustri31100
næringsmiddelindustri, anden31210
næringsmiddelindustrimaskiner, fremstilling af38242
næringsmidler i øvrigt, fremstilling af31219
o 
obligationsudstedende institutioner (almindelig og særlig realkredit)81021
obligationsudstedende institutioner (undtagen alm. og særlig realkredit)81022
observationshjem93404
offentlig administration91000
offsettrykkerier34222
oliedepoter med salg fortrinsvis til parcelhuse62221
oliefyr o.l. i forb. med brændsel, engroshandel med61192
oliefyr, fremstilling af38192
oliefyrservice50160
oliemøller31151
olieprodukter, (bortset fra asfalt og tagpap), fremstilling and.35409
olier og fedtstoffer, fremstilling af31150
omformere, fremstilling af38311
omsorgsarbejde for ældre93408
oplagringsvirksomhed71920
oplysende og kulturelle foreninger og institutioner93994
optik i forbindelse med ure62181
optik i forbindelse med ure, guld- og sølvvarer62182
optik, engroshandel med61153
optikere62184
optisk udstyr, fremstilling af38520
optiske linser, fremstilling af38520
opvaskemaskiner, fremstilling af38293
organisationer , i øvrigt93999
organisationer og foreninger, andre93990
orkestre94142
ortopædiske artikler, fremstilling af38511
ost, engroshandel med61115
osteforretninger62124
overfladeaktive stoffer, organiske, fremstilling af35299
oversættelsesvirksomheder83299
ovne, forhandlere af62299
ovne, fremstilling af38192
ovne, reparation af50195
ovnsværte, fremstilling af35292
ovnsætning50195
p 
pakhusvirksomhed71920
pakkemaskiner, fremstilling af38242
pakkerier83299
pakninger med mineralske bestanddele, fremstilling af36999
pap, lysfølsomt, fremstilling af35295
papemballagefabrikker34120
papfabrikker34110
papir, engroshandel med61156
papir, gammelt, handel med61173
papir, lysfølsomt, fremstilling af35295
papir- og grafisk industri34000
papir- og papirvareindustri34100
papir- og papvareindustri34190
papirduge og -servietter, fremstilling af34199
papiremballagefabrikker34120
papirfabrikker34110
papirposer, fremstilling af34120
papirsække, fremstilling af34120
papirvareforretninger62193
papirvareindustri i øvrigt34199
papirvareindustri maskiner, fremstilling af38243
papirvarer, engroshandel med61156
papvareindustri i øvrigt34199
papvareindustri maskiner, fremstilling af38243
paraplyer62159
paraplyer, fremstilling af39099
parasoller, fremstilling af39099
parfume, fremstilling af35232
parfumeriartikler, engroshandel med61151
parfumerier62132
parkeringshuse71169
parkeringspladser71169
parketstaver, fremstilling af33114
pastelkridt, fremstilling af39094
pejse, forhandlere af62299
pejse, reparation af50195
pelsberedning m.v.32320
pelsdyr, slagtning af (pelsning)32320
pelsdyravl11104
pelsforretninger62155
pelsskind, egne, farvning af32320
pelsskind, egne, garvning af32320
pelsskind, egne, rensning af32320
pencils, fremstilling af39095
pensionsforsikring, anden82005
pensionskasser82004
persienner, fremstilling af38121
personaleforeninger93998
personbiler, leasing og udlejning af71161
pesticider i form af isolerede kemiske forbindelser35119
pianostemning95190
pibefabrikker39093
planlægningskonsulenter83295
plantagedrift12000
planter, engroshandel med61158
planteskoler11102
plantryk34222
plastbånd, fremstilling af35132
plastdug, fremstilling af35132
plastemballage, fremstilling af35601
plastfolier, fremstilling af35132
plastindustri maskiner, fremstilling af38242
plastmonofilamenter, fremstilling af35132
plastplader, fremstilling af35132
plastprofiler og -stænger, fremstilling af35132
plastrør, fremstilling af35132
plastslanger, fremstilling af35132
plastvareindustri35600
plastvarer, fremstilling af, anden35609
plejehjem93408
plisseforretninger32122
politi91020
politikontorer91020
politiske organisationer, andre93992
politiske partier93991
polstermøbelfabrikker33201
porcelæn, specialforretninger med62171
porcelænsbrænderier36103
porcelænsfabrikker36101
porcelænsindustri36100
porcelænsmalere36103
possement, fremstilling af32115
post og telekommunikation72000
postgiro81015
postvæsen72001
pressebureauer83291
presseforretninger95203
pressemaskiner, fremstilling af38293
pressenninger, fremstilling af32123
private husholdninger med ansat hjælp95400
private husholdninger med ansat medhjælp95400
propeller, reparation samt fremstilling af38450
proteser, fremstilling af38511
protokoller, liniering og fremstilling af34230
pudsemiddelfabrikker35292
pumper, fremstilling af38299
pølsemagerier31111
pølser, fremstilling af31112
pølsevogne63109
påfyldningsanlæg, fremstilling af38242
påhængsvogne, fremstilling af38432
påhængsvogne, leasing og udlejning af71161
q 
r 
radar, fremstilling af38329
radiatorer, fremstilling af38192
radio94130
radio og tv94130
radio, engroshandel med61142
radio- og cykelforretninger62175
radiofabrikker38321
radioforhandlere62176
radioreparationsværksteder95121
radiorør, fremstilling af38329
radiotelefonianlæg, fremstilling af38329
rammelistefabrikker33192
rammelister, profilerede, fremstilling af33192
rationaliseringskonsulenter83295
realkredit særlig81021
realkredit, almindelig81020
rebslagerier32151
rebslagerier og fiskenetfabrikker32150
rederier71211
redningskorps71162
redningsvæsen71231
redskaber af træ, fremstilling af33191
rejsebureauer71911
reklameartikler, engroshandel med61157
reklamebureauer83250
reklamefotografering95920
rekreationsophold, foreninger for93405
rekreationsophold, institutioner for93405
religiøse foreninger93910
religiøse institutioner93910
relæer, fremstilling af38311
rengøring m.v.92020
rengøringsartikler, engroshandel med61151
rengøringsvirksomheder92021
renholdningsselskaber92012
renovationsvirksomheder92012
rensemiddelfabrikker35292
renserier95204
renserier, indleveringssteder for95206
renserimaskiner, fremstilling af38297
reparation og anden servicevirksomhed95000
reparationsvirksomhed, anden95190
reproduktionsanstalter34211
restaurationer63101
restaurations- og hotelvirksomhed63000
restaurationsvirksomhed63100
restaurationsvirksomhed, anden63109
retsvæsen91020
revalideringscentre93406
revisionsvirksomhed83220
rideskoler94909
rockwool, fremstilling af36999
rulleforretninger95203
rundflyvning71319
rutebilstationer71122
rutefart (bus)71121
ruteflyvningsselskaber71311
rygeartikler, engroshandel med61157
røntgenapparater, fremstilling af38329
rør, handel med61169
rør, støbte, fremstilling af37102
røremaskiner, fremstilling af38332
rørfabrikker38133
rørtransport71150
rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhed m.v.83240
rådgivende ingeniørvirksomheder83241
rådgivningsklinikker for syge og handicappede93406
råfilm, fremstilling af38520
råhuder, handel med61164
råstofudvinding20000
råstofudvinding , ikke metallisk, anden29090
råuld, handel med61165
råvarer og halvfabrikata, engroshandel med61160
råvarer, andre, handel med61179
s 
sadelmagere33202
salg til private61319
saltudvinding29030
sanatorier o.l.93311
sandblæsning38195
sanitet, handel med61169
sanitetsartikler, fremstilling af38199
sanitører92021
savværker m.v.33111
sejlmagerier32123
selskabelige foreninger93996
selskaber, hvilende81090
selskabsklæder, udlejning af95992
selvbejeningsbutikker med fuldt fødevaresortiment62113
selvbetjeningsrenserier95205
selvbetjeningsvaskerier95202
selvstændigt udøvende kunstnere94150
seminarier93101
senderanlæg38329
sengetæpper, fremstilling af32124
serigrafiske trykkerier34223
service o.l., udlejning af95991
servicestationer62213
servicevirksomhed for gartneri, anden (undtagen maskinst.)11209
servicevirksomhed for landbrug, anden( undtagen maskinst.)11209
shampoo o.l., fremstilling af35232
shavere, fremstilling af38332
shippingvirksomhed71913
sikringer, fremstilling af38399
silobeholdere af træ33191
skadedyr, bekæmpelse af11201
skadedyrsbekæmpelse92024
skadesforsikring82001
skadesforsikring, tjenesteydelser i forbindelse med82003
skadetaksatorer82003
skalleindustri31220
skibsmaster, fremstilling af38419
skibsmateriel i øvrigt, fremstilling af38419
skibsmotorfabrikker38413
skibsmæglere71912
skibsproviantering61291
skibsudstyr, engroshandel med61189
skibsustyr i forb. med skibsproviantering, engroshandel med61291
skibsværfter og bådebyggerier38410
skiltefabrikker39097
skiltemalere39097
skind, handel med61164
skjortefabrikker32214
skolebusser71131
skolehjem93404
skolemaskiner- og -udstyr, engroshandel med61189
skorstensfejere92023
skosværte, fremstilling af35292
skotøj, engroshandel med61133
skotøj, reparation af95110
skotøjsfabrikker32401
skotøjsforretninger62157
skotøjsmaskiner, fremstilling afisk industri38243
skovbrug m.v.12000
skriftstøberiartikler, fremstilling af38199
skruer, fremstilling af38194
skrædderforretninger32291
skræddermestre32291
skumgummi, forhandlere af62299
skumvarer, fremstilling af31190
skure af træ33191
skurvogne, fremstilling af38432
skønhedssaloner95911
slaggebetonfabrikker36993
slaggeuld36994
slagtehuse, offentlige31114
slagterforretninger62121
slagteriartikler, engroshandel med61179
slagterier og kødvaretilberedning31110
slibematerialer, fremstilling af36996
sliberier38280
slidbanedæk, fermstilling af35510
smedegods, fremstilling af37102
smedeværksteder38280
smelteostfabrikker31122
smør, engroshandel med61115
smøreolie, engroshandel med61192
smørrebrødsforretninger62121
smørresbrødsfabrikker31219
småbørnsbeklædning, foreninger for93405
snedkerforretninger50140
soda, fremstilling af35119
solarier95911
soldaterhjem93409
souvenirs, engroshandel med61157
spaghetti, fremstilling af31179
sparekasser81013
specialarbejderskoler93106
specialoptikere62184
specialskoler for handicappede93107
speditører71913
spejderorganisationer93995
spejlfabrikker36202
spil, fremstilling af38294
spinderier, andre32116
spinderier, værerier og efterbehandling af tekstiler32110
spiritus, engroshandel med61121
sport94902
sportsartikler, engroshandel med61155
sportsartikler, reparation af95190
sportsforretninger62173
sportsrekvisitter, fremstilling af39030
springindlæg, fremstilling af33203
spritfabrikker31310
sprogskoler93109
sprængstoffabrikker35291
spædbørnshjem93404
spånplader, fremstilling af33113
statens plantetilsyn91019
statsadministration91010
statslig administration, anden91019
stearinlys, fremstilling af35293
stegeovne, fremstilling af38292
stegeredskaber, fremstilling af38199
sten-, ler- og glasindustri36000
sten-, ler- og glasindustri, anden36990
stenbrud29011
stencils, fremstilling af39095
stenfiskere29012
stenhuggerier36991
stenprodukter, fremstilling af36999
stensliberier36991
stenuld, fremstilling af36999
stevedores71233
stilladsforretninger50196
stivelsesfabrikker, andre31211
stofknapper, fremstilling af32122
stoftryk, fremstilling af32129
storkøkkenmateriel, fremstilling af38291
stormagasiner62140
strikkevareforretninger62153
strygemaskiner, fremstilling af38293
strømpeforretninger62153
strømper, fremstilling af32130
studenterkursus93102
studenterorganisationer93991
stukkatører50199
stutterier11106
styreapparater, fremstilling af38299
styremaskiner, fremstilling af38299
støbeforme, fremstilling af38232
støbegods, handel med61169
støberimaskiner, fremstilling af38233
støvsugere, forhandlere af62179
støvsugere, fremstilling af38332
stålhærderier37101
stålskibe på 100 brt og derover, fremstilling af38411
stålværker37101
stålværker og jernstøberier37100
sukkerfabrikker31180
sukkerraffinaderier31180
sukkervarefabrikker31190
sukkervarer, engroshandel med61117
sundheds- og veterinærvæsen93300
sundhedsvæsen93310
superfosfat, fremstilling af35121
supermarkeder62113
svejseapparater, elektriske, fremstilling af38311
svineslagterier31111
syartikler62159
syersker32292
sygeforsikring82006
sygeplejeartikler, engroshandel med61152
sygeplejeforretninger62132
sygeplejersker93319
symaskiner, forhandlere af62179
symaskiner, fremstilling og reparation af38295
sæbe- og toiletmidler, fremstilling af35230
sæbefabrikker35231
sække, fremstilling af32129
sætteri til dagblade34240
sætterier34212
sølvsmedeværksteder39012
sølvvarefabrikker39011
sølvvarer, engroshandel med61153
søm, fremstilling af38194
sømandshjem93409
søtransport71200
søtransport71210
søtransport, anden71219
søtransport, anden hjælpevirksomhed for71239
søtransport, hjælpevirksomhed for71230
såsæd, engroshandel med61162
t 
tagpapdækkere50193
tagpapfabrikker35402
tagsten, fremstilling af36911
tagtækkere50193
talgsmelterier31115
tandhjul, fremstilling af38296
tandlæger, praktiserende93313
tandpasta, fremstilling af35232
tandteknikere, praktiserende93314
tapet, engroshandel med61171
tapetfabrikker34191
tapetforretninger62131
tapetserere33202
tapetsererforretninger33202
tarmrenserier31116
tasker m.v., fremstilling af32330
tatoveringsvirksomhed95999
taxicentraler71133
taxivognmænd71132
te, engroshandel med61116
teatervirksomhed m.v.94140
teatervirksomheder, andre94149
teatre94141
teforretninger62127
tegl, cement og andre mineralske produkter, fremstilling af36900
teglværker36911
teglværker m.m.36910
teglværksmaskiner, fremstilling af38249
teknika93101
teknisk rådgivning, anden83249
tekniske skoler93105
teksnisk tegner83249
tekstil- beklædnings- og læderindustri32000
tekstilfarverier32117
tekstilindustri32100
tekstilindustri, anden32190
tekstilmaskiner, fremstilling af38241
tekstilstoffer, imprægnering af (med plast eller olie)32190
tekstilvareindustri, anden32129
tekstilvarer i øvrigt (detail)62159
telefonselskaber72002
telegrafianlæg, fremstilling af38329
telegrambureauer83291
telekommunikation72002
telemateriel i øvrigt, fremstilling af38329
telemateriel, fremstilling af38320
teltfabrikker32123
termoglas, fremstilling af36201
termometre, fremstilling af38513
termostat, fremstilling af38299
terrazzofabrikker36993
terrazzoforretninger50191
tidsskrifter, erhvervsmæssig udgivelse af34299
tippelad, fremstilling af38432
tipstjeneste94909
tjenesteydelser90000
tjenesteydelser, andre i forbindelse med transport71919
tjenesteydelser, andre personlige, i øvrigt95999
tjæreprodukter, fremstilling af35401
tobaksfabrikker31400
tobaksforretninger62126
tobaksindustri31400
tobaksvarer, alle former, fremstilling af31400
tobaksvarer, engroshandel med61122
toiletartikler, engroshandel med61151
tolkningsvirksomhed83299
trafiksignaler, fremstilling af38239
transformere, fremstilling af38311
transmissionsaksler, fremstilling af38296
transport, tjenesteydelser i forbindelse med71900
transport-, pakhus- og oplagringsvirksomhed71000
transportforretninger, andre71149
transportmateriel, internt, engroshandel med61182
transportmateriel, internt, fremstilling af38294
transportmiddelindustri38400
transportmiddelindustri i øvrigt, anden38499
transportmiddelindustri, anden38490
transportservice71910
transportvirksomhed m.m.70000
transportører, fremstilling af38294
trikotage, engroshandel med61131
trikotagefabrikker32130
trikotageforretninger62153
trillebøre, fremstilling af38491
trykfarver, fremstilling af35299
trykforme, andre, fremstilling af34211
trykkeri til dagblade34240
trykkerier34220
trykkerier i øvrigt34229
trykplader, fremstilling og kopiering af34211
træ, handel med61168
træ- og møbelindustri33000
træbearbejdnings maskiner, fremstilling af38231
træbeton36993
trædrejere33193
træemballagefabrikker33121
træemballagefabrikker m.v.33120
træimprægneringsanstalter33112
træimprægneringsmidler uden bindemiddel, fremstilling af35122
træindustri m.m.33100
træindustri, anden33190
trælast og andre bygningsartikler af træ, fremstilling af33110
trælast, handel med61168
træmøbelfabrikker33201
træskibsværfter38412
træskobunde, trælæster, fremstilling af33191
træskofabrikker32403
træsliberier34110
trævarefabrikker33191
trævarer, forhandlere af62179
tråd, fremstilling af38198
trådtelefoni, fremstilling af38329
trådtelegrafi, fremstilling af38239
trådvarer, fremstilling af38198
tuberkulosestationer93311
turistbureauer71911
turistforeninger71911
turistvognmænd71131
tusch, fremstilling af35299
tv og radio, elektriske husholdningsmaskiner, reparation af95120
tv-forhandlere62176
tv-reparationsværksteder95121
tyggegummi, fremstilling af31190
tyl, fremstilling af32115
tændstikker, fremstilling af35299
tæppefabrikker32140
tæppeforretninger62162
tæpper, engroshandel med61132
tømrerforretninger50140
tørelementfabrikker38392
tørrecentrifuger, fremstilling af38293
tørvestrøelse, fremstilling af29090
u 
udlejningsvirksomhed, anden95992
udmugningsanlæg38220
udskrivningskredse91019
udstillingsvirksomhed83250
udstyr, andet, engroshandel med61189
ugeblade34292
ukrudt, bekæmpelse af11201
uldspinderier32111
uldvæverier32111
understøttelsesforeninger93409
undertøj m.m., fremstilling af32219
undervisning93100
undervisning i øvrigt93109
undervisnings- sundheds-, velfærdsinstitutioner m.m.93000
undervognsbehandling95132
ungdomshjem93404
ungdomsklubber93403
ungdomsorganisationer, partipolitiske93991
ungdomspensioner og hjem med andre særlige formål93404
ungdomsrådgivningsklinikker93405
ungdomsskoler93104
universiteter93101
ure, engroshandel med61153
ure, reparation af95140
urmagerforretninger62181
urmagerforretninger (+ guldsmed)62182
v 
vaffelfabrikker31172
vagtselskaber83299
valsning af metaller, maskiner til, fremstilling af38233
vandforsyning42000
vandrerhjem63202
vandvarmere, fremstilling af38192
vandværks maskiner, fremstilling af38242
vandvæsen42000
vareformidling61300
varehuse62114
varer diverse, fremstilling af39099
varer, andre, detailhandel med62290
varmelegemer, fremstilling af38331
varmeværker41030
varmtvandsbeholdere, fremstilling af38132
vaskemaskiner, fremstilling af38293
vaskerier95201
vaskerier, indleveringssteder for95206
vaskerier, renserier m.v.95200
vatfabrikker32190
vejere71914
vejpassagertransport, anden71130
vejvisere, udgivelse af83293
vekselerere81024
velfærdsinstitutioner og -foreninger93400
velfærdsinstitutioner og -foreninger for alkoholskadede93407
velfærdsinstitutioner og -foreninger for børn og unge, andre93405
velfærdsinstitutioner og -foreninger for mødre93401
velfærdsinstitutioner og -foreninger for syge og handicappede93406
velfærdsinstitutioner og -foreninger for ældre93408
velfærdsinstitutioner og -foreninger, andre93409
ventilatorer til husholdningsbrug, fremstilling af38332
ventilatorer, fremstilling af38299
ventilatorer, mekaniske, fremstilling af38131
ventiler, fremstilling af38193
veterinærvirksomhed93320
videoudlejning62172
vikarbureauer83299
viktualieforretninger62121
vildt, engroshandel med61112
vildtpleje11300
vin, engroshandel med61121
vindmøller, drift af41010
vinduer, fremstilling af38131
vinduesglas, fremstilling af36201
vinduespolering92022
vinforretninger62126
virksomhed i relation til film, anden94129
vitaminer, fremstilling af35220
vognmandsforretninger (undtagen taxi-og turistvognmænd)71141
vuggestuer93402
vulkaniseringsanstalter35510
vvs-installatører50160
væddeløbsbaner94909
vægtfabrikker38252
værktøj af træ, fremstilling af33191
værktøj, engroshandel med61183
værktøj, fremstilling af38110
værktøj, kirurgisk, fremstilling af38511
værktøjsmaskiner, engroshandel med61183
væverier, andre32116
våben, fremstilling af38199
w 
whisky, gin m.m., fremstilling af31310
x 
y 
z 
zoneterapi93319
zoologiske haver94200
æ 
æblemosterier31130
æg, engroshandel med61115
ægbakker, fremstilling af34120
ægpakkerier11209
ægteskabsbureauer95999
æsker, fremstilling af34120
ø 
økonomiske interesseorganisationer93500
økonomiske interesseorganisationer, andre93509
øl, engroshandel med61119
ølbrygning i forb. med mineralvandsfremstilling31330
øvrige personlige tjenesteydelser95990
å