Diagnosekoder

 

ICD-10 liste. Søg på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Benyttes kun hvis der ikke nedenfor findes en relevant diagnose.

Søg i listen (både tekst og kode (husk mellemrum!)) med brug af [CTRL]+[B] (i Explorer) eller [CTRL]+[F] (i Netscape)

Kræftlidelser: For cancerlidelser, hvor diagnosen er stillet på en anden afdeling, benyttes Z04.8B (Arbejdsmedicinsk udredning) som primær diagnose. Kræftlidelsen kodes som en tillægskode til Z04.8B med ICD-10 kode for kræftlidelsen. 
Hvis lidelsen er diagnosticeret første gang på AMK, benyttes koden som primær kode og så skal der anmeldeles til Cancerregisret.

 

Neoplasma malignum laryngis uden specifikation

C 32.9

Neoplasma malignum bronchi sive pulmonis uden specifikation

C 34.9

Neoplasma malignum cutis uden specifikation

C 44.9

Mesothelioma pleurae

C 45.0

Neoplasma malignum vesicae urinariae uden specifikation

C 67.9

Lymphoma Hodgkin uden specifikation

C 81.9

Lymphoma malignum non-Hodgkin uden specifikation

C 85.9

Brystkræft UNSC 50.9
Kræft i leverenC 22.9

Psykiske lidelser

 

Multiinfarktdemens

F 01.1

Demens uden specifikation

F 03.9

Organisk psykosyndrom

F 06.9

Posttraumatisk hjernesyndrom (postkommotionelt syndrom)

F 07.2

Skadelig brug af alkohol

F 10.1

Ikke-organisk psykose uden specifikation

F 29.9

Periodisk depression uden specifikation

F 33.9

Angsttilstand uden specifikation (neurosis anxiosa)

F 41.9

Akut belastningsreaktion (psykisk)

F 43.0

Posttraumatisk belastningsreaktion (psykisk)

F 43.1

Belastningsreaktion uden specifikation (kronisk belastningsreaktion/kronisk belastningssyndrom)

F 43.9

Neurasteni

F 48.0

Udbrændthed

Z 73.0

Stress i forbindelse med uhensigtsmæssigt arbejde eller arbejdstid

Z 56.0

Stress ikke klassificeret andet sted

Z 73.3

Stresstilstand, emotionel uden specifikation (følelsesmæssig chocktilstand uden specifikation)

R 45.7

Stressende arbejdsforhold

Z 56.3

 

 

Sygdomme i centralnervesystemet

 

Paralysis agnitans (Parkinson)

G 20.9

Alzheimers sygdom med tidlig debut

G 30.0

Sclerosis disseminata

G 35.9

Epilepsi grand mal anfald uden specifikation og med eller uden absencer

G 40.6

Hemicrania uden specifikation

G 43.9

Ischaemia cerebri transitoria uden specifikation (TCI)

G 45.9

Karpaltunnelsyndrom 

G 56.0

Ulnaris neuropatiG 56.2

Mononeuropati uden specifikation

G 58.9

Polyneuropathia alcoholica

G 62.1

Polyneuropati forårsaget af andet toksisk agens

G 62.2

Andre specificerede polyneuropatier

G 62.8

Encephalopathia toxica

G 92.9

Hjernesygdom uden specifikation (anden organisk hjerneskade)

G 93.9

 

 

Sygdomme i øje og øjenomgivelser

 

Conjunctivitis allergica acuta

H 10.1

Conjunctivitis chronica

H 10.4

Conjunctivitis uden specifikation

H 10.9

 

 

Sygdomme i øre

 

Støjbetinget høretab

H 83.3

Trauma acustica (støjskade på indre øre)H 83.3A
Aldersbetinget høretabH 91.1

Høretab uden specifikation

H 91.9

Tinnitus

H 93.1

 

 

Sygdomme i kredsløbsorganer

 

Hypertensio arterialis essentialis

I 10.9

Angina pectoris uden specifikation

I 20.9

Senfølge efter tidligere apoplexia cerebriI 69.4

Arteriosclerosis universalis og arteriosklerose uden specifikation

I 70.9

Raynauds syndrom

I 73.0

Varices extremitatis inferioris uden eksem eller ulcus

I 83.9

 

 

Sygdomme i luftveje

 

Pneumoni uden specifikation

J 18.9

Rhinitis vasomotorica

J 30.0

Rhinitis allergica

J 30.4

Rhinitis chronica

J 31.0

Nasopharyngitis chronica

J 31.1

Pharyngitis chronica

J 31.2

Sygdom i øvre luftveje UNSJ 39.8

Bronchitis acuta uden specifikation

J 20.9

Bronchitis chronica uden specifikation

J 42.9

Bronchitis chronica med obstruktiv lungesygdom

J 44.9

Emfysem uden specifikation

J 43.9

Asthma bronchiale allergicum

J 45.0

Asthma bronchiale non allergicum

J 45.1

Asthma bronchiale af blandet type

J 45.8

Asthma bronchiale uden specifikation

J 45.9

Asbestosis samt pneumokoniose af andre mineralfibre

J 61.9

Silikose

J 62.8

Andre støvlunger

J 63.0 - J 64.9

Byssinosis

J 66.0

Tærskerlunge

J 67.0

Fugleholdelunge

J 67.2

Alveolitis allergica forårsaget af andet organisk støv

J 67.8

Alveolitis allergica forårsaget af organisk støv uden specifikation

J 67.9

Bronchitis e pneumonitide efter inhalation af kemikalier, gas, røg og dampe

J 68.0

Andre akutte og subakutte sygdomme i luftveje efter inhalation af kemikalier, gasser, røg og dampe (uspecifik slimhindeirritation)

J 68.3

Sygdomme i luftveje efter inhalation af kemikalier, gasser, røg og dampe

J 68.9

Pneumonia interstitialis med lungefibrose (fibrosis pulmonum)

J 84.1

Pleuraplaques og belægninger efter kendt asbesteksponering

J 92.0

Pleuraplaques og belægninger uden kendt asbesteksponering

J 92.9

Pleuritis uden specifikation

R 09.1

Sarkoidose i lunger

D 86.0

 

 

Sygdomme i fordøjelsesorganerne

 

Anden form for caries (sukker/melcaries)

K 02.8

Erosio dentium (slibeskade)

K 03.2

Hernia inguinalis unilateralis eller uden specifikation uden ileus eller gangræn

K 40.9

Alkoholisk leversygdom uden specifikation

K 70.9

Cirrhosis hepatis uden specifikation

K 74.6

Toksisk leversygdom uden specifikation

K 71.9

Pancreassygdom uden specifikation

K 86.9

 

 

Hudsygdomme

 

Atopisk dermatit uden specifikation

L 20.9

Seborroisk dermatit uden specifikation

L 21.9

Allergisk kontaktdermatit uden specifikation

L 23.9

Toksisk kontaktdermatit uden specifikation

L 24.9

Kontaktdermatit uden specifikation og uden specificeret årsag

L 25.9

Dermatitis contactus allergica forårsaget af metal

L 23.0

Dermatitis contactus allergica forårsaget af kosmetik

L 23.2

Dermatitis contactus allergica forårsaget af andre kemikalier

L 23.5

Dermatitis contactus toxica forårsaget af opløsningsmidler

L 24.2

Dermatitis contactus toxica forårsaget af kosmetik

L 24.3

Dermatitis contactus toxica forårsaget af andre kemikalier

L 24.5

Dermatitis uden specifikation

L 30.9

Psoriasis uden specifikation

L 40.9

Urticaria allergica

L 50.0

Urticaria efter kulde og varme

L 50.2

Nældefeber uden specifikation

L 50.9

Acne uden specifikation

L 70.9

 

 

Sygdomme i bevægeapparatet

 

Reumatoid artrit

M 06.9

Polyartrose UNSM15.9
Primær dobbeltsidig hofteledsartroseM 16.0
Primær enkeltsidig hofteledsartroseM 16.1A

Arthrosis uden specifikation

M 19.9

Knæarthrose

M 17.0

Arthralgia

M 25.5

Osteochondrosis columnae vertebralis juvenilis (Scheuermann)

M 42.0

Spondylolisthesis

M 43.1

Spondylosis

M 47.8

Sygdom i halshvirvelsøjlens bruskskiver uden specifikation

M 50.9

Prolapsus disci i.v. cervicalis med radikulopati

M 50.1

Anden form for degeneratio disci i.v. cervicalis

M 50.3

Prolapsus disci i.v. thoracalis eller lumbalis med myelopati

M 51.0

Lumbal diskusprolaps I/II med myelopati  M51.0A  
Torakal diskusprolaps med myelopati  M 51.0G  

Prolapsus disci i.v. thoracalis eller lumbalis med radikulopati

M 51.1

Lumbal diskusprolaps UNS med radikulopati  M 51.1F  
Torakal diskusprolaps med radikulopati  M 51.1H  

Anden form for degeneratio disci i.v. lumbalis eller thoracalis uden myelopati eller radikulopati

M 51.3

Lumbal diskusdegeneration UNS  M 51.3A  
Torakal diskusdegeneration UNS  M 51.3B  

Sygdom i bryst- eller lændehvirvelsøjlens bruskskiver uden specif.

M 51.9

Cervikobrakialt syndrom (nakke-skuldersmerter)

M 53.1

Lumbago med ischias

M 54.4

Dolores lumbales

M 54.5

Myoses

M 62.6

Digitus saltans

M 65.3

Synovit og tenosynovit uden specifikation

M 65.9

Bursitis praepatellaris

M 70.4

Dupuytrens kontraktur

M 72.0

Periarthrosis humeroscapularis

M 75.0

Rotator cuff syndrom

M 75.1

Afklemningssyndrom i skulderM 75.4  

Bursitis humeri

M 75.5

Skulderlidelse uden specifikation

M 75.9

Epicondylitis medialis

M 77.0

Epicondylitis lateralis

M 77.1

Ekstremitetssmerter

M 79.6

 

 

Sygdomme i graviditet

 

Abortus habitualis

N 96.9

Ydre påvirkning uden specifikation af moder med følger for foster og nyfødt uden specifikation

P 04.9

Helbredsundersøgelse, arbejdsmedicinsk ved graviditet

Z 100A

 

 

Symptomdiagnoser

 

Hoste

R 05.9

Dyspnø

R 06.0

KløeL 29.9

Vertigo uden specifikation

R 42.9

Nervøsitet

R 45.0

Cephalalgia

R 51.9

Smerter UNSR 52.9

Indeklimasyndrom (ukendte og ikke specificerede årsager til sygdom)

R 69.9

 

 

Traumer

S-diagnoser

 

 

Forgiftninger og andre påvirkninger

 

Medikamentelle forgiftninger

T 36-T 50

Skadelige virkninger af ikke medicinske substanser

T 51-T 65

Forgiftning med organiske opløsningsmidler uden specifikation

T 52.9

Blyforgiftning

T 56.0

Forgiftning med metal uden specifikation

T 56.9

Kulilteforgiftning

T 58.9

Forgiftning med organofosfater eller carbamater

T 60.0

Pesticidforgiftning uden specifikation

T 60.9

TVD (vibrationsskade)T 75.4  

Oedema angioneuroticum

T 78.3

 

 

Arbejdsmedicinsk udredning

Z 04.8B 

Observation pga. mistanke om ikke specificeret sygdom el. tilstand

Z 03.9

Opdateret 15. juni 2018 Mette Laustsen/Birgitte Harman/Ole Carstensen